Dalších 18 miliard do železnice nebo podpora elektromobilů. Stát odhalil, na co použije Národní plán obnovy v dopravě

Elektrizace tratě Šakvice - Hustopeče u Brna. Foto: Správa železnicElektrizace tratě Šakvice - Hustopeče u Brna. Foto: Správa železnic

Ministr Karel Havlíček mluvil ještě v únoru o 36 miliardách do dopravy, nakonec do infrastruktury půjde o 14 miliard méně.

Celkem 22 miliard korun má jít do konce roku 2023 z Národního plánu obnovy do dopravní infastruktury. Dalších téměř 7 miliard korun bude investováno přes ministerstvo průmyslu a obchodu do budování dobíjecích stanic nebo podpory nákupu bezemisních vozidel. Stát poprvé zveřejnil návrh Národního plánu obnovy, ve kterém Evropská unie v Česku rozdělí přes 170 miliard korun.

Rozsáhlý, více než čtyřsetstránkový materiál plný úřednických a běžnému čtenáři často obtížně srozumitelných vět má redakce k dispozici. Ke stažení je zde. Z materiálu vyplývá, že do dopravy půjde nakonec méně peněz, než kolik ještě v únoru sliboval duální ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček. Namísto původních 36 miliard projde resortem dopravy 22 miliard korun v kapitole Udržitelná a bezpečná doprava. Ještě před pár týdny ministerstvo dopravy mluvilo o krácení v řádu jednotek miliard korun. Návrh Národního plánu obnovy bude schvalovat vláda.

V materiálu zatím nejsou přesné akce, které z něj budou financovány v oblasti dopravy, jen rozdělení do jednotlivých oblastí. Vítězem je jednoznačně železnice, do které zamíří nejméně 18 miliard korun. Téměř třetina všech zdrojů do dopravní infrastruktury má jít do elektrizace tuzemské železnice a konverze na střídavý proud. „Elektrizace železnic je nejvýznamnějším prvkem elektromobility, neboť v případě použití střídavého systému 25 kV se dosahuje energetická účinnost dopravy až na úroveň 95 % (v případě spalovacího motoru se jedná jen kolem 30 %, v případě cyklu elektrolýza – palivový článek – baterie 40 %), neboť systému umožňuje rovněž rekuperaci brzdné energie,“ uvádí se v materiálu. Ministerstvo dopravy počítá s tím, že část peněz vloží do projektů, které už běží. Oproti původním plánům z materiálu vypadla podpora nákupu kolejových vozidel.

Města s méně auty

Národní plán obnovy počítá i s poměrně optimistickým odklonem lidí z aut pro cestování ve městech. Pro jednotlivé cesty má do roku 2030 chůze dosáhnout podílu  28 %, cyklistika 10 % v letních měsících. Individuální automobilová doprava má představovat maximálně pětinu všech výkonů, veřejná doprava kolem padesáti procent. Tvůrci dokumentu počítají s tím, že do roku 2030 klesne počet obětí dopravních nehod o polovinu.

Výrazná podpora také čeká v rámci výzvy Čistá mobilita budování infrastruktury pro elektromobily. Necelých sedm miliard korun poslouží k vybudování více než čtyř tisíc dobíjecích stanic, stát také výrazně podpoří nákupy elektromobilů a poprvé také cargo kol. Celkem 1,7 miliardy korun na elektrobusy a trolejbusy nebo hybridy získá Praha, která dosud v oblasti veřejné dopravy na žádné dotace nemohla dosáhnout.

Národní plán obnovy je podmínkou pro čerpání peněz z nového evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF). Jde o největší nástroj z unijního plánu obnovy Next Generation EU (NGEU). Členským státům má pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími.

Do čeho mají jít peníze v dopravě

(převzato z materiálu bez překladu do „češtiny“)

Nové technologie a digitalizace na železniční infrastruktuře

Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře – cílem je přispět k digitalizaci železniční dopravy s cílem zvýšit bezpečnost provozu, optimalizovat kapacitu dopravní infrastruktury, zajistit mezinárodní interoperabilitu. 955 milionů korun.

Elektrizace železnic

Přechod od využívání fosilních paliv k bezemisní dopravě . Cíl: zvyšování podílu energie pro dopravu, která nepochází z fosilních zdrojů. Implementace: Správa železnic v rámci projektů výstavby a modernizace železniční infrastruktury. Správa železnic disponuje dostatečnou implementační kapacitou, neboť tato organizace zajišťuje mnohem větší rozsah projektů. 6,7 mld. Kč

Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)

Přispět k dlouhodobému cíli dokončování železniční sítě Cíl: Přispět ke zvýšení podílu železniční dopravy v nákladní dopravě a osobní dopravě a energetických úspor staničních budov. Implementace: Správa železnic v rámci projektů výstavby a modernizace železniční infrastruktury. Správa železnic disponuje dostatečnou implementační kapacitou, neboť tato organizace zajišťuje mnohem větší rozsah projekt. Celkem 10,1 miliardy korun.

 Zlepšení životního prostředí – protihluková opatření na silniční síti

Jde o projekty protihlukových opatření na silniční síti ke snížení hlukové zátěže obyvatelstva. (částka neuvedena)

Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty, tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)

Příspěvek ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (v současnosti je nehodovost na železničních přejezdech vysoká), rekonstrukce železničních a silničních mostů s cílem zvýšit bezpečnostní parametry těchto objektů a zvýšit adaptabilitu vůči extrémním klimatickým jevům. Součástí investice je rovněž budování cyklostezek a bezbariérových tras pro pěší, a to z důvodů zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu a jako součást podpory aktivní mobility zejména ve městech. Celkem 4,2 miliardy korun.

Čistá mobilita (v gesci MPO)

Infastruktura pro čistou mobilitu

1 700 veřejných dobíjecích bodů a 5 veřejných vodíkových plniček za 2 180 mil. Kč, 835 dobíjecích bodů (obce, kraje, státní správa) za 200 mil. Kč,
2 880 neveřejných dobíjecích bodů (obytné domy) za 144 mil. Kč, 32 dobíjecích bodů a 10 km dynamického dobíjení (DPHMP) za 1 200 mil. Kč, 1 940 dobíjecích bodů (podnikatelé) za 300 mil. Kč.

Podpora nákupu vozidel

2 080 elektromobilů, 26 vodíkových osobních automobilů, 1 000 cargo ekol pro podnikatele za 610 mil. Kč,
1 002 elektromobilů, 10 vodíkových OA pro obce, kraje a státní správu za 600 mil. Kč
195 autobusů (elektrobusy, bateriové trolejbusy, hybridní autobusy) v Praze za 1 700 milionů Kč.

Tagy čistá mobilita dobíjecí stanice Elektrizace železnic elektrobusy Ministerstvo dopravy Národní plán obnovy RRF Správa železnic Top
112 komentářů