Další zrychlení trati z Lovosic do České Lípy. Výluky se nepodařilo spojit, čekalo se na peníze

Trať 087 v úseku Liběšice - Úštěk. Foto: Správa železnicTrať 087 v úseku Liběšice - Úštěk. Foto: Správa železnic

Vysoutěžená cena je o polovinu nižší, než byl odhad.

Správa železnic (SŽ) se pouští do dalších úprav trati z Lovosic do České Lípy. Na rozsáhlé úpravy úseku trati z Lovosic přes Litoměřice do Liběšic naváže ještě oprava části z Liběšic do Úštěku. Plný provoz na trati bude obnoven 18. září, práce v úseku z Liběšic do Úštěku začnou 5. srpna.

Zakázku za 46,6 milionu korun získala litoměřická společnost Chládek & Tintěra, jak ukazují data v registru smluv. Vzhledem k situaci u veřejných zakázek Správy železnic jde na první pohled téměř o zázrak: vysoutěžená cena je výrazně nižší než odhad (82,2 milionu korun). Většina zakázek Správy železnic totiž nepřináší žádné zlevnění proti odhadované hodnotě nepřináší. Podle dotazů účastníků ale došlo částečně ke změně dokumentace, zejména větším využití původního materiálu. To mohlo cenu výrazně zlevnit.

V úseku Liběšice – Úštěk je dosud maximální rychlost 60 km/h, nově budě 70 km/h. Součástí zakázky jsou opravné práce, které řeší souvislou výměnu pražců a kolejnic z důvodu opotřebení a velkého výskytu kontaktně únavových vad. Dojde ke zřízení bezstykové koleje, výměně opotřebených nevyhovujících částí uzlu upevnění nebo úpravě úpravu geometrické polohy koleje strojně. Součástí jsou i opravy některých mostů a úprava zabezpečovacího zařízení.

Posun kvůli financím

Správa železnic podle mluvčího Jana Nevoly původně chtěla spojit výluku v tomto úseku s omezením v rámci akce Lovosice – Liběšice. „Finanční prostředky pro tuto opravu však byly přiděleny v jiném, než původně předpokládaném termínu. Tím se posunulo výběrového řízení na zhotovitele a následné podepsání smlouvy. Tuto skutečnost Správa železnic nemohla ovlivnit,“ řekl Nevola.

Od 5. srpna do 18. září bude vyloučen provoz v úseku Litoměřice – Blíževedly. V úseku Litoměřice – Liběšice bude i nadále vyloučen provoz z důvodu posunutí termínu prací na železničním svršku. V tuto chvíli tak například nejsou dokončeny všechny venkovní prvky zabezpečovacího zařízení. Na celé trati bude ukončena výluková činnost 18. září. Místo vlaků budou jezdit náhradní autobusy.

„Opravu chceme provést za těchto podmínek i s ohledem na fakt, že vysoutěžená cena prací je o více než polovinu nižší, než jsme při vyhlašování zadávacího řízení předpokládali. Touto akcí chceme zároveň předejít vzniku propadů rychlosti na trati. S ohledem na její stav jsme přesvědčeni, že v případě odložení této akce bychom s opravou úseku v příštím roce museli znovu počítat,“ dodal Nevola.

Tagy Chládek & Tintěra Správa železnic trať 087 Česká Lípa - Lovosice
35 komentářů