Další zpoždění: MŽP vrátilo Správě železnic dokumentaci k tunelům Dejvice – Veleslavín

Budoucí podoba nádraží Praha-Veleslavín dle návrhu studia idhea architekti. Pramen: SŽ/IPR PrahaBudoucí podoba nádraží Praha-Veleslavín dle návrhu studia idhea architekti. Pramen: SŽ/IPR Praha

O podobu tratě se bojuje dlouhá léta. První kladné stanovisko v procesu EIA získal úsek od Výstaviště do Veleslavína už před 13 lety.

Správě železnic se zkomplikovala klíčová fáze přípravy nejsložitější části nového spojení na pražské letiště, kterou je tunelový úsek Dejvice (mimo) – Veleslavín (mimo). Ministerstvo životního prostředí jí vrátilo k dopracování dokumentaci k posouzení vlivu na okolí (EIA). V léta připravovaném projektu to znamená další zpoždění.

„Bez doplnění dokumentace nelze provést řádné posouzení vlivů záměru na životní prostředí,“ uvedlo ministerstvo. Podle něj je třeba doplnit „zejména geologické/hydrogeologické podklady pro stanovení vlivů na horninové prostředí a podzemní vody, které je nutno doplnit tak, aby umožnily vyhodnocení těchto faktorů, včetně odpovědí na vznesené připomínky“.

„Správa železnic po obdržení dlouho očekávaného oficiálního stanoviska ministerstva životního prostředí musí vše řádně projednat se zpracovatelem projektové dokumentace a dokumentace EIA, následný postup budeme konzultovat se zástupci ministerstva. Až po tomto rozboru bude možné definovat, jaké zdržení bude věc generovat,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Podle něj se termíny odvíjejí od délky procesů EIA, územního a stavebního řízení, což SŽ „u takto složitých staveb v centru Prahy nedokáže ovlivnit“. Správa železnic zatím uvádí jako termín výstavby zmíněného úseku léta 2025 až 2029.

Podle dokumentace půjde o soubor tří propojených tunelů. U obou portálů budou hloubené dvoukolejné tunely propojené dvěma jednokolejnými raženými troubami.

Celý úsek od Výstaviště do Veleslavína už před 13 lety procesem EIA prošel, kladné stanovisko bylo několikrát prodlouženo. Trať původně měla vést po povrchu a být už dávno hotová. Především na Praze 6 se ale proti ní vzedmula vlna odporu a i po zapuštění tratě pod zem se „bojovalo“ o každý metr na sever či na jih. Původní stanovisko EIA tak lze využít pouze pro úsek Výstaviště – Dejvice, kde nedošlo k zásadním změnám, pro vybranou tunelovou variantu se musí proces uskutečnit nanovo.

Nakonec se našla shoda na tunelové variantě Jih (v plánku modře), která vede pod Ústřední vojenskou nemocnicí, kostelem sv. Norberta a ulicí Pod Hradbami. Jde o nejhlubší trasu. Místy trať povede až 83 metrů pod povrchem, téměř tři čtvrtiny raženého úseku budou hlouběji než 50 metrů pod zemí.

Čtyři varianty trati na letiště v Praze 6. Pramen: Správa železnic

Čtyři varianty trati na letiště v Praze 6. Pramen: Správa železnic

Stanice Dejvice bude nově pod zemí. Správa železnic přitom už dříve připustila, že v případě komplikací a zpoždění stavby tunelu by vlaky z letiště mohly dočasně jezdit do Veleslavína po novém a z Veleslavína dále do centra po staré jednokolejce, přičemž část z nich by z kapacitních důvodů musela končit na Veleslavíně. Tunelový úsek má být posledním, který se dokončí. Předpokládané náklady na výstavbu pro kompletní úsek Výstaviště – Veleslavín činí přibližně 13 miliard korun.

Vizualizace tunelů na Praze 6. Pramen: Správa železnic

Vizualizace tunelů na Praze 6. Pramen: Správa železnic

Ve stopě stávající tratě z Dejvic k Veleslavínu by měl vzniknout zelený koridor pro pěší a cyklisty, který propojí Stromovku se Šáreckým údolím.

Tagy Dejvice-Veleslavín EIA MŽP Správa železnic trať na letiště
120 komentářů