Další vylepšení I/34 na Vysočině. Silničáři otupí oblouky a přidají pruh u Jitkova

Silnice I/34, obchvat Ondřejova, ilustrační foto. Pramen: MDČRSilnice I/34, obchvat Ondřejova, ilustrační foto. Pramen: MDČR

Současná silnice podle ŘSD představuje vážnou dopravní závadu v podobě zcela nevyhovujícího směrového a výškového vedení.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) si může do skládačky čtyř chystaných vylepšení silnice I/34 v Kraji Vysočina přidat třetí územní rozhodnutí. Krajský úřad aktuálně vydal územní rozhodnutí k přeložce u Jitkova, kde se má silnice napřímit a výškově srovnat.

„Na trase se nachází vážná dopravní závada v podobě zcela nevyhovujícího směrového a výškového vedení stávající silnice,“ zdůvodňuje ŘSD nutnost výstavby přeložky. Ta především otupí dnešní ostré oblouky a zmírní klesání a stoupání v údolí Jitkovského potoka. Směrem na Havlíčkův Brod zde také přibude třetí pruh pro pomalá vozidla.

Jinak je silnice plánována jako dvoupruhová o délce 1,84 kilometru. Spojka III. třídy mezi Jitkovem a Střížovem bude na novou přeložku napojena okružní křižovatkou. Zhruba půl kilometru silnic III. třídy u nové křižovatky bude upraveno.

I/34 u Jitkova. Pramen: ŘSD

I/34 u Jitkova. Pramen: ŘSD

„Zahájení stavby předpokládáme v roce 2025,“ uvedl mluvčí ŘSD Jiří Veselý. Hotovo by mělo být v roce 2026, předpokládané náklady jsou 243 milionů korun.

ŘSD má na nejbližší léta v Kraji Vysočina v plánu čtyři stavby na silnici I/34. Nejdůležitější je západní obchvat Pelhřimova, který už územní rozhodnutí má a stavět by se měl v letech 2025 až 2027. V letech 2026 až 2028 se má stavět přeložka mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem (Věž – Skála), která získala územní rozhodnutí koncem října. Zatím poslední na řadě je obchvat Krátké Vsi, pro který ŘSD aktuálně zpracovává dokumentaci k územnímu řízení. Stavět se má v letech 2028 až 2029.

Tagy I/34 I/34 Jitkov přeložka ŘSD
37 komentářů