Další úsek trati z Prahy do Hradce Králové čeká zrychlení, u Čelákovic trať napřímí

Současná úrovňová nástupiště ve Mstěticích nahradí jedno ostrovní. Pramen: Správa železnicSoučasná úrovňová nástupiště ve Mstěticích nahradí jedno ostrovní. Pramen: Správa železnic

Na trati vzniknou dvě nové přeložky, které umožní vyšší rychlost. Kvůli nim musela Správa vykoupit pozemky od cukrovaru za 50 milionů korun.

Správa železnic chystá modernizaci dalších šesti kilometrů trati mezi Prahou a Hradcem Králové, konkrétně pak úseku mezi Mstěticemi a Čelákovicemi. Maximální přípustná cena je 2,392 miliardy korun, soutěž tento týden vypsala Správa železnic.

Jedná se o úsek, jehož součástí bude kompletní rekonstrukce stanice Mstětice včetně vybudování nových nástupišť. Hlavní změnou je vybudování dvou přeložek trati, díky kterým dojde ke zvýšení kapacity a zkrácení jízdních dob dálkových i příměstských spojů. Správa železnic to oznámila v tiskové zprávě.

První v délce 1,9 kilometru napřímí trať hned za Čelákovicemi přes částečně zastavěnou místní část Záluží, druhá bude měřit přibližně jeden kilometr a povede mírnějším obloukem volnou krajinou před stanici Mstětice.

Na zbývajících úsecích se provede optimalizace, která bude zahrnovat kompletní obnovu železničního spodku a svršku a rekonstrukci inženýrských objektů. Vzhledem k nutnosti zachovat maximální možnou kapacitu dopravní cesty dojde po dobu zhruba jednoho roku v mezistaničním úseku ke zřízení provizorní odbočky Záluží.

Výkup pozemků za osminásobek znaleckého posudku

Správa železnic už má i klíčové pozemky pro stavbu přeložky: od cukrovarnické společnosti Tereos TTD vykoupila u trati parcely o rozloze přes tři hektary za 49,5 milionu korun, vyplývá to z registru smluv. Cena je přesně osminásobkem znaleckého posudku, jak stanovuje zákon o urychlení výstavby infrastruktury.

Výraznou modernizací projde stanice Mstětice, kde se momentálně nacházejí dvě úzká ostrovní nástupiště. Nahradí je jedno ostrovní nástupiště se dvěma nástupními hranami o délce 220 metrů a šířce 6,1 metru. Nástupní hrana bude 550 mm nad kolejí. Přístup cestujících k vlakům bude zajištěn z obou stran novým podchodem pod celým kolejištěm. Provoz ve stanici bude řízen z centrálního dispečerského pracoviště v Praze.

V rámci stavby se dále vybudují nové přeložky silnic a zruší dva železniční přejezdy. V celém řešeném úseku bude instalován jako zabezpečovací zařízení elektronický autoblok. Traťová rychlost se zvýší na 140 km/h pro klasické vlaky, respektive na 160 km/h pro vozy s naklápěcí technologií.

Mezi Prahou a Lysou nad Labem aktuálně probíhají dvě velké modernizační akce: z Vysočan do Mstětic a z Čelákovic do Lysé nad Labem.

Optimalizace trati Čelákovice - Mstětice. Pramen: Správa železnic

Optimalizace trati Čelákovice – Mstětice. Pramen: Správa železnic

Tagy Správa železnic Top Trať 231 Praha -Lysá nad Labem - Kolín trať Čelákovice - Mstětice
115 komentářů