dpp

Další úpravy trasy a doplňování ETCS. Jak je na tom po 30 letech příprav „rychlodráha“ na letiště

Budoucí podoba nádraží Praha-Veleslavín dle návrhu studia idhea architekti. Pramen: SŽDC/IPR PrahaBudoucí podoba nádraží Praha-Veleslavín dle návrhu studia idhea architekti. Pramen: SŽDC/IPR Praha

"První vlaky na letiště dorazí na přelomu tisíciletí," plánovalo se v roce 1994. Skutečný termín je nejistý dodnes.

Zatímco na obou koncích modernizace železniční trati z Prahy do Kladna s odbočkou na letiště Václava Havla se intenzivně staví, úseky mezi pražským Výstavištěm a příjezdem na kladenské nádraží jsou i po desítkách let pouze ve fázi příprav.

Od zveřejnění prvních záměrů napojení ruzyňského letiště na železnici a zdvoukolejnění a elektrifikaci trato do největšího města Středočeského kraje uplynulo letos v dubnu neuvěřitelných 30 let. Pro stavbu se ujal název rychlodráha, přestože je plánovaná na běžné rychlosti české železnice.

Aktuální plán teď počítá s tím, že první vlaky z centra vyjedou na letiště do roku 2030.

V březnu získala Správa železnic územní rozhodnutí pro stavbu stanice na letišti. Staví se úsek Bubny – Výstaviště, kam první vlaky vyjedou příští rok v srpnu, a průjezd Kladnem do stanice Kladno-Ostrovec. Vedle toho se modernizuje budoucí konečná na Masarykově nádraží a kladenské hlavní nádraží, kde pokračuje spor o demolici historické budovy.

Podrobný stav příprav jednotlivých úseků naleznete v přehledu na konci článku.

Na střeše nádraží Bubny. Prošli jsme estakády i budovy největšího železničního staveniště

Příprava dál probíhá. Další fází bude vyhlášení soutěže na úsek Ruzyně – Kladno. Do projektové dokumentace se bude ještě doplňovat plnohodnotné ETCS. Na přelomu prázdnin a nového školního roku bychom tedy chtěli vyhlásit tohle celé rameno, které je nejdelší,“ uvedl pro deník Zdopravy.cz generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.

Podle něj se doprojektovává zejména oblast kolem Veleslavína. „Ohledně tunelu v Dejvicích jsme ve fázi, že jsme požádali o nový posudek EIA, protože došlo posunutí trasy v délce několika desítek metrů do jiné stopy kvůli bezpečnosti Ústřední vojenské nemocnice,“ popsal Svoboda.

Podněty občanů

Přímo na Veleslavíně je v současné době v rámci stavebního řízení mnoho podnětů nejenom ze strany občanů, ale i z vedení městské části. Zejména zde došlo ke kritice na parkovací plochy a občané se ptají, co bude obnášet hluková zátěž,“ poukázal na komplikace ředitel.

Terminál Dlouhá Míle nesmí být další nešťastný Veleslavín. Praha 6 volá po zvětšení a „preciznosti“

Právě na zdržování projektu ze strany Prahy 6 upozornil nedávno radní pro dopravu Středočeského kraje Petr Borecký v přestřelce s vedením této městské části ohledně dopravního zahlcení Prahy Středočechy.

Svoboda však domnělé obstrukce nedramatizuje. „Je potřeba ctít to, že do té lokality opravdu zasáhneme. Městská část si ale plně uvědomuje, že na úkor stávajícího tělesa dráhy tam získají území pro volnočasové aktivity, takže nemám pocit, že by tomu nešli naproti. Samozřejmě si ale každý hájíme to svoje,“ uzavřel Svoboda.

Železnice – metro – železnice

Praha 6 však hraje v 30leté historii příprav „rychlodráhy na letiště“ podstatnou roli.

Rychlodráhu neblokujeme, jen sbíráme podněty, tvrdí Praha 6. Přestřelka s krajem pokračuje

Už v roce 1994 začala „rychlodráhu“ připravovat firma PRaK založená Prahou, Kladnem a tehdejšími státními institucemi. Koncem roku už kladenský zastupitel a pozdější ministr Richard Brabec prezentoval její trasu. „První vlak by po ní mohl projet na přelomu let 2000 a 2001,“ uváděl tehdy Brabec.

Praha ale následně začala prosazovat prodloužení metra A, což by tehdy stálo 12,5 miliardy korun. „Rychlodráha“ by vyšla výrazně levněji, ale stát na ni tehdy odmítl dát peníze.

Plánování se tak zastavilo až do roku 1999. Tehdy se vrátila do hry trať pouze na letiště a jako datum propojení se objevil rok 2003. Zasáhla však městská část Praha 6, která opět trvala na variantě metra, tehdy s cenou 26 miliard. „Každopádně je to priorita číslo jedna,“ uvedl tehdy její starosta a pozdější primátor Pavel Bém. Právě ten však pak prosadil odklon metra směrem k motolské nemocnici.

V roce 2007 hovořil ministr dopravy Milan Šimonovský o zahájení soutěže na železniční napojení letiště do dvou let. Za následujících deset let se však doprava na letiště zlepšila jen posunutím přestupu z metra na autobusy z Dejvické na nový „dočasný“ terminál Nádraží Veleslavín.

Skutečně stavět se začalo před sedmi lety a to rekonstrukcí Negrelliho viaduktu v centru Prahy.

Stav příprav modernizace trati Praha - letiště - Kladno (jaro 2024). Zdroj: SŽ

Stav příprav modernizace trati Praha – letiště – Kladno (jaro 2024). Zdroj: SŽ

Přehled přípravy jednotlivých úseků modernizace trati Praha – letiště – Kladno podle SŽ:

Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží

Na začátku letošního roku byla zahájena výstavba. Aktuálně probíhá archeologický průzkum, došlo k vytržení části kolejí a demolici zbytných objektů. Běží překládky sítí a kabelů. Hlavní práce začnou od půlky června 2024. Samotná stanice by měla být dokončena v roce 2027

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)

Stavba se posunula zhruba do své poloviny. Probíhají práce po celé délce úseku a jsou již i viditelné kontury budoucích objektů. V Bubnech už stojí nosné konstrukce, na estakádách směrem k Výstavišti probíhají práce na železničním tělese.

Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (včetně)

V této lokalitě běží územní řízení a zároveň je vyhlášena soutěž na zpracování projektové dokumentace. Očekáváme, že do letošního léta začnou práce na dokumentaci potřebné pro následné povolení stavby.

Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)

Ražené tunely jsou ve fázi zpracování dokumentace EIA. Počítá se s variantou JIH, která je detailně projednávána se zástupci ÚVN. Dokumentace bude v letošním roce předložena na MŽP.

Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Ruzyně (včetně)

Pro úsek mezi Veleslavínem a Ruzyní aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace pro následné povolení stavby.

Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo)

Projekt z Ruzyně na letiště je připravován v podobě jednostupňové dokumentace, která se využije pro povolení záměru. Je už projednána s dotčenými orgány státní správy a probíhají poslední koordinace se stavbami jiných investorů v lokalitě.

Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla

Nová stanice získala letos v březnu pravomocné územní rozhodnutí, čímž byla definitivně umístěna v lokalitě letiště. Navazující stupeň dokumentace pro stavební povolení je projednán s dotčenými orgány státní správy a očekáváme, že během letošního roku bude povolení vydáno. Projekt stanice je velmi úzce koordinován s rozvojovými projekty Letiště Praha.

Zaokruhování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – Kladno

Tento projekt je ve stupni záměru projektu, kdy se prověřují technické možnosti za účelem nalezení optimální varianty.

Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)

Zde jsme ve fázi výběrového řízení na zhotovitele stavby. Jedná se o 15 km dlouhý úsek s nutností podrobné koordinace s různými rozvojovými projekty soukromých investorů.

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

Stavba je v pokročilé fázi realizace, práce běží podle harmonogramu. V centrální oblasti Kladna jsou již z větší části vybudována nová nástupiště s moderním zastřešením. V celém úseku probíhají dokončovací práce na železničním spodku a odvodnění. Od poloviny května začíná pokládka železničního svršku. Nepřetržitá výluka skončí 31. července, kdy bude opět zprovozněna trať do stanice Kladno-Ostrovec.

Podrobněji jsou jednotlivé úseky popsány na webu SŽ.

Budoucí podoba nádraží Veleslavín, vizualizace. Pramen: Správa železnicBudoucí podoba nádraží Veleslavín, vizualizace. Pramen: Správa železnicBudoucí podoba nádraží Veleslavín, vizualizace. Pramen: Správa železnicBudoucí podoba nádraží Veleslavín. Pramen: SŽ/idhea-architekti-dalibor-hlaváčekTunel Dejvice - Veleslavín. Pramen: Správa železnicTrať Veleslavín - Letiště Václava Havla. Pramen: Správa železnicNádraží Veleslavín. Vizualizace dh architekti. Pramen: FB Správy železnicNádraží Veleslavín. Vizualizace dh architekti. Pramen: FB Správy železnicNádraží Veleslavín. Vizualizace dh architekti. Pramen: FB Správy železnicBudoucí podoba nádraží Praha-Veleslavín dle návrhu studia idhea architekti. Pramen: SŽDC/IPR PrahaBudoucí podoba nádraží Praha-Veleslavín dle návrhu studia idhea architekti. Pramen: SŽ/IPR PrahaBudoucí podoba nádraží Praha-Veleslavín dle návrhu studia idhea architekti. Pramen: SŽDC/IPR PrahaBudoucí podoba nádraží Praha-Veleslavín dle návrhu studia idhea architekti. Pramen: SŽ/IPR PrahaBudoucí podoba nádraží Praha-Veleslavín dle návrhu studia idhea architekti. Pramen: SŽ/IPR PrahaTerminál Dlouhá Míle, vizualizace. Autor: AFRY a Pavlíček Hulín architektiTerminál Dlouhá Míle, vizualizace. Autor: AFRY a Pavlíček Hulín architektiTerminál Dlouhá Míle, vizualizace. Autor: AFRY a Pavlíček Hulín architektiTerminál Dlouhá Mílea, vizualizace. Autor: AFRY a Pavlíček Hulín architektiTerminál Dlouhá Míle, vizualizace. Autor: AFRY a Pavlíček Hulín architektiTerminál Dlouhá Míle, vizualizace. Autor: AFRY a Pavlíček Hulín architektiTerminál Dlouhá Míle, vizualizace. Autor: AFRY a Pavlíček Hulín architekti
Tagy Jiři Svoboda Správa železnic Veleslavín (včetně) - Ruzyně (včetně) železnice Praha - Letiště Václava Havla - Kladno
105 komentářů