Další trať čeká přepínání trakční soustavy. Správa železnic hledá projektanty konverze II. koridoru

Obnova výhybky v Prosenicích. Pramen: Správa železnicObnova výhybky v Prosenicích. Pramen: Správa železnic

Proměna je naplánována postupně až do roku 2036.

Správa železnic začíná připravovat konverzi dalšího úseku na střídavou napájecí soustavu. Po úseku Nedakonice – Říkovice, kde má k definitivnímu konci stejnosměrného napájení dojít v příštích týdnech, přijde na řadu úsek Vsetín – slovenská hranice a Říkovice – Hranice na Moravě.

Správa železnic začala hledat firmu, která zpracuje záměr projektu pro úsek Říkovice – Hranice a dokumentaci pro územní rozhodnutí. Odhadovaná cena zakázky je 43 miliónů korun.

Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda uvedl, že postup konverze je plánován ve směru od Přerova (2026) a od Jablunkova (2032) až po ostravský uzel (2036). V případě Čech má začít přepínání od Děčína (2026) a od Kadaně-Prunéřova (2028) až po Vraňany (2035). Na další oblasti (Olomoucko/Českotřebovsko a Nymbursko/Královéhradecko/Pardubicko) probíhá zpracování studie proveditelnosti, pro oblast Prahy a středních Čech se připravuje soutěž.

Nad rámec oblastních přepínacích studií se paralelně řeší samostatné projekty vybraných úseků tratí,“ dodal Gavenda. Kromě pilotního úseku Nedakonice – Říkovice, která je v realizaci půjde o konverzi od státní hranice SR (Střelná) po Vsetín s předpokladem realizace 2025-2026.

Náklady 79 miliard korun

I když při přepínání nedochází ke změně trasy, Správa železnic chce dokumentaci pro územní rozhodnutí. „Některé stavební objekty musejí být umístěny a projednány z hlediska stavebního zákona,“ vysvětlil Gavenda.

Správa železnic již dříve rozhodla o postupném sjednocení trakčních napájecích soustav na střídavý proud. Dosud v Česku existují čtyři různé napájecí soustavy. Pro dopravce to znamená, že musí mít buď dražší vícesystémovou lokomotivu či jednotku, která umí jezdit na více typů trakcí, nebo pro každý z úseků jinou lokomotivu. Náklady na kompletní přechod jsou odhadovány na 79 miliard korun. Podle dříve schválené studie se provoz na střídavé trakci vyplatí, protože je efektivnější a snižuje ztráty energie.

V Česku jsou dosud dvě hlavní napájecí soustavy – stejnosměrná 3 000 V a střídavá 25 kV, 50 Hz. Na stejnosměrnou trakci se jezdí zjednodušeně řečeno v severní části země, na střídavou v jižní. Stejnosměrné napětí tvoří více než polovinu elektrifikovaných tratí, ale výkonově jde o důležitější tratě, například hlavní koridor z Prahy do Ostravy.

Tagy konverze trakčních soustav Říkovice - Hranice Správa železnic
59 komentářů