Další parkovací dům u hlavní trati do Prahy. Ve Mstěticích má vzniknout 340 stání

Nový parkovací dům v Kralupech nad Vltavou. Foto: Kralupy nad VltavouNový parkovací dům v Kralupech nad Vltavou. Foto: Kralupy nad Vltavou

Smlouvu musí schválit zastupitelé, obec na kraj převede pozemky.

Středočeský kraj pokračuje ve svých plánech na budování P+R parkovišť u nádražích na hlavních tratích do Prahy. Parkovací dům pro celkem 340 aut má vzniknout u železniční stanice Mstětice na trati Praha – Lysá nad Labem.

Středočeští radní na jednání schválili smlouvu o spolupráci s obcí Zeleneč na projektu parkovacího domu P+R Zeleneč-Mstětice. Má zvýšit atraktivnost přestupního bodu. Po schválení zastupitelstvem začnou projekční práce.

Středočeský kraj má zájem s obcí Zeleneč uzavřít smlouvu o spolupráci, jelikož obě strany spojuje společný zájem na výstavbě parkovacího domu P+R u železniční stanice Mstětice. „Nový parkovací dům přispěje nejen ke zvýšení atraktivnosti přestupního místa, ale i ke zlepšení dopravní situace ve Středočeském kraji ve směru na hlavní město Prahu a zpět,“ vysvětluje radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký.

Kraj, jakožto investor projektu, se ve smlouvě zavazuje, že ze svého rozpočtu finančně a organizačně zajistí zpracování předprojektové a projektové přípravy, a to včetně zadání a provedení staveb. Současně zajistí správu, provoz a údržbu parkovacího domu. Naopak obci Zeleneč ze smlouvy plyne závazek týkající se obecního pozemku. „S obcí Zeleneč jsme se dohodli, že za účelem realizace parkovacího domu daruje Středočeskému kraji pozemek, na kterém plánujeme parkovací dům P+R realizovat a který je aktuálně v majetku obce,“ dodává Borecký.

Stavba má probíhat v koordinaci s výstavbou železničního nadjezdu přes trať č.232 a přeložky komunikace č. II/101.

Ve Středočeském kraji vznikají u nádraží stovky nových parkovacích míst. Mají přispět k tomu, aby lidé za prací do Prahy nedojížděli celou cestu autem, ale částečně vlakem, a dál nezahušťovali provoz v hlavním městě.

Tagy Mstětice P+R parkoviště ve Středočeském kraji Středočeský kraj Zeleneč
24 komentářů