Další nové vlakové zastávky? Praha 8 je chce v Karlíně i Libni

Zastávka Praha - Hlubočepy na trati 173. Foto: Jan SůraZastávka Praha - Hlubočepy na trati 173. Foto: Jan Sůra

Plány Prahy a městských částí na vybudování nových železničních zastávek se dál rozrůstají. Do hry se svými požadavky vstoupila nově

Plány Prahy a městských částí na vybudování nových železničních zastávek se dál rozrůstají. Do hry se svými požadavky vstoupila nově i Praha 8, která sice má na svém území kilometry tratí, ale ani jednu železniční zastávku. Proto by chtěla vybudovat dvě v prostoru Balabenky a Karlína.

Městská část zatím zadala studii, která má ukázat, zda by bylo možné zastávky postavit. Autory jsou společnost Pro Cedop a Unit architekti. „Zadal jsem dopravním inženýrům a urbanistům zpracování studie, abychom zjistili, jestli jsou tyto zastávky technicky možné a jestli by byly užitečné,“ řekl místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus.

Vedení radnice už se dvakrát setkalo s občany, aby jim prvotní plány představilo. V případě Libně jde o zastávku U Kříže nebo na Balabence. Zastávka v Karlíně by mohla být poblíž Žižkovského tunelu propojujícího Karlín a Libeň na trati z Libně na Masarykovo nádraží. Té nahrává rostoucí počet kancelářských komplexů v Karlíně.

Studie teď má ukázat, zda by měly takové zastávky přínos pro dopravu a zda by do vlaků přivedly nové cestující. Teprve pak by je zkoumal Ropid jako objednatel dopravy a později Správa železniční dorpavní cesty.

Podle Petra Šlegra ze společnosti Pro Cedop je v Praze 200 kilometrů železničních tratí, což je třikrát více než délka metra. „Vlak je nejrychlejším druhem veřejné dopravy, takže má šanci oslovit lidi, kteří dnes používají auto, především ze vzdálenějších částí Prahy a Středočeského kraje,“ řekl Šlegr. Podle něj by nové zastávky také urychlily pohyb místních obyvatel. Například z Libně do Hostivaře by se cestující dostal za 13 minut, do Krče za 17 minut. „Karlínu by se otevřelo přímé spojení směr Praha-východ, na nádraží Libeň by to byly pouhé tři minuty a do Horních Počernic deset minut,“ dodal.

Studie počítá s případným napojením městské hromadné dopravy na nové železniční zastávky, zejména tramvaj a metro, aby došlo k úbytku aut v centru metropole.

Studie má být hotová do konce prázdnin, pak ji začnou řešit úřady a SŽDC. Správa železnic dlouhodobě zvyšuje počet zastávek v Praze. Nové zastávky vzniknou na trase mezi Vršovicemi a Hostivaří díky modernizaci koridoru. Mluví se také například o nové zastávce na Rajské zahradě.

Doplňujeme dodatečné vyjádření SŽDC:

Praha-Karlín
V minulosti byl názor SŽDC k zastávce Praha-Karlín přinejmenším nedoporučující, protože by při vysokých investičních nákladech a limitované atraktivitě vedla ke snížení kapacity trati ve frekventovaném úseku Praha Masarykovo nádraží – Sluncová.

Libeň U Kříže
Žádost hlavního města Prahy o vybudování této zastávky obdržela SŽDC na podzim roku 2015, včetně odkazu na dopravně-urbanistickou studii této železniční zastávky z roku 2005, která byla zpracována architektonickým ateliérem ALEJ.
V návaznosti na zaslané podklady požádala SŽDC cestou generálního ředitele hlavní město Prahu o jejich doplnění, resp. o aktualizaci zmiňované dopravně-urbanistické studie z roku 2005 tak, aby v ní bylo zohledněno především zprovoznění Nového spojení v roce 2008 i všechny další změny v systému veřejné dopravy hlavního města Prahy a také koordinace s aktuálním návrhem vedení pražského Městského okruhu v dané lokalitě. S ohledem na navrhované umístění zastávky na náspu zdůraznila SŽDC také potřebu řešit v rámci aktualizace této dopravně-urbanistické studie i otázku hlukové zátěže, protože hluk vyvolaný rozjezdem a bržděním vlaků a šířený z prostoru nové zastávky situované na nástupu by mohl její vybudování výrazně zkomplikovat.
Současně se žádostí o doplnění výše uvedených podkladů nabídla SŽDC zástupcům hlavního města Prahy aktivní spolupráci při aktualizaci výše uvedené dopravně-urbanistické studie, kterou by SŽDC následně převzala jako výchozí podklad pro zahájení projektové přípravy.

Tagy Karlín Libeň praha SŽDC zastávky železnice
42 komentářů