Další nádražní budova unikla demolici. Boří les kupuje Fosfa

Výpravní budova Boří les. Foto: Jan Suchý / Wikimedia CommonsVýpravní budova Boří les. Foto: Jan Suchý / Wikimedia Commons

Změnu názvu musí před podáním žádosti Drážnímu úřadu schválit zastupitelé Břeclavi.

Výrobce chemických produktů Fosfa Břeclav odkoupí výpravní budovu ve stanici Boří les na trati z Břeclavi do Znojma. Podmínkou koupě je ale její přejmenování na stanici Břeclav – Fosfa.

Jde o budovu, na jejíž demolici vypsala Správa železnic soutěž s hodnotou 400 tisíc korun. „Na jejím místě měl zůstat pouze skořepinový kontejner pro umístění nezbytného zabezpečovacího zařízení. Tímto krokem by zanikla stanice tak, jak ji dnes známe,“ uvedlo město Břeclav v tiskové zprávě.

Na Správu železnic se obrátila společnost Fosfa, která přišla se záměrem odkupu budovy. Současně nabídla Správě železnic vyčlenění místnosti pro nezbytné zabezpečovací zařízení. Odkup budovy a její následnou rekonstrukci podmiňuje Fosfa změnou názvu železniční stanice na Břeclav – Fosfa, se kterou musí souhlasit zastupitelstvo města.  Změnu názvu musí odsouhlasit také Drážní úřad. V české železniční síti jsou názvy stanic či zastávek podle firem spíše výjimkou, existuje například Dobrovíz-Amazon nebo Jihlava-Bosch Diesel.

Je to způsob, který nám pomůže zachovat krásný objekt, který bude po rekonstrukci naopak perlou při cestě historickým vláčkem z Břeclavi do Lednice. Na moji žádost bylo ujednáno, že v případě schválení změny názvu železniční stanice na Břeclav – Fosfa, bude za účelem zachování místního názvosloví ponechán nápis „Boří les“ na budově železniční stanice,“ vysvětlil starosta Svatopluk Pěček. „Veškeré náklady, které ze změny názvu železniční stanice vyplynou, bude hradit iniciátor změny, tedy společnost Fosfa,“ dodal Pěček.

Tagy Boří les Břeclav demolice drážních budov demolice nádražních budov Fosfa Správa železnic Top Trať 246 Břeclav - Znojmo
62 komentářů