Dálnice a tratě na leasing. Vláda podpořila přípravu dalších projektů PPP

Geotechnický průzkum v koridoru budoucí středočeské D3. Pramen: ŘSDGeotechnický průzkum v koridoru budoucí středočeské D3. Pramen: ŘSD

Příprava PPP projektů trvá léta, což může zahájení staveb oproti původním předpokladům odsunout.

Vláda dnes podpořila ministerstvo dopravy ve snaze zajistit financování české dopravní infrastruktury soukromým kapitálem v rámci projektů PPP. Kabinet schválil seznam staveb, u kterých bude dále pokračovat příprava projektů PPP. Řeší se tím především nedostatek peněz ve státním rozpočtu.

„Pokud chce Česká republika držet krok s okolními zeměmi, musíme dobudovat páteřní dálniční síť a začít stavět vysokorychlostní tratě. Bez nich budeme čelit obrovské konkurenční nevýhodě. Dlouho odkládané investice na dostavbu a modernizaci železniční i dálniční infrastruktury nicméně nyní přesahují možnosti financování pouze z prostředků státního rozpočtu. Proto prověřujeme alternativní možnosti financování, a to i formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru v rámci takzvaných PPP projektů,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Podle něj stát může čerpat zkušenosti z dosud jediného dopravního projektu PPP, kterým je právě probíhající dostavba dálnice D4. Kupka zkušenost z dosavadním vývojem projektu označil za dobrou.

Další na řadě má být železnice, a to chybějící úsek IV. železničního koridoru Nemanice – Ševětín a vybrané úseky železničního spojení centra Prahy na Letiště Václava Havla. U obou staveb potvrdily studie proveditelnosti podle ministerstva výhodnost PPP projektů. Resort dopravy také začne prověřovat možnosti využití PPP u dostavby dálnic D55, středočeské D3, severních částí Pražského okruhu a některých chystaných úseků vysokorychlostní železnice v rámci baltsko-jadranského koridoru.

V případě dvou pilotních železničních projektů, části IV. železničního koridoru mezi Nemanicemi a Ševětínem a železničního úseku Praha-Veleslavín přes zastávku Praha-Ruzyně na nádraží Letiště Václava Havla, bude příprava nyní pokračovat výběrem transakčního poradce a následně budou zahájeny práce na zadávacích dokumentacích pro výběr takzvaných koncesionářů. Ti stavbu zaplatí, postaví a budou provozovat. Samotný výběr koncesionářů má probíhat v letech 2024 a 2025 s cílem zahájit výstavbu obou železničních staveb v průběhu roku 2026.

Vláda dnes také pověřila ministerstvo dopravy přípravou studií proveditelnosti na další možné PPP projekty na dálniční a železniční síti. Ty prověří vhodnost dostavby formou PPP u středočeské D3, jižní části D55 a severních částí Pražského okruhu. Obdobná studie bude vypracovaná i na připravovaných úsecích rychlé železnice mezi Rakvicemi, Brnem, Přerovem a Ostravou. „Jde o první krok k prověření, zdali je pro stát výhodné realizovat tyto dopravní stavby pomocí PPP projektů,“ dodal Kupka.

Vláda již dříve schválila projekt výstavby nejvýchodnějších úseků D35 prostřednictvím PPP, kdy v současné době ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury zajišťují veřejnou soutěž na výběr transakčního poradce pro výběr koncesionáře.

Projekty PPP mají sloužit jako alternativa ke klasickému financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Dá se totiž očekávat, že peníze v SFDI budou ubývat. PPP funguje zjednodušeně řečeno jako leasing, soukromý investor stavbu zafinancuje, postaví a následně se o ni dlouhá léta stará. Okamžikem dokončení stavby ji stát začne splácet v takzvané platbě za dostupnost.

Příprava PPP projektů ale trvá léta, což může zahájení staveb oproti dnešním předpokladům odsunout. Je třeba vysoutěžit poradce, který připraví velký tendr na koncesionáře. „Pokud začneme s přípravou PPP projektů, samotné stavby začnou v příštím, nebo dokonce přespříštím vládním období,“ uvedl Kupka po nedávné návštěvě prezidenta Petra Pavla.

Projekty vybrané k financování formou PPP

Železnice

Praha – Letiště – Kladno (Varianta I: Veleslavín – Letiště)
Praha – Letiště – Kladno (Varianta II: Veleslavín – Letiště + Ruzyně – Kladno)
Nemanice – Ševětín
RS1 Brno – Přerov (modernizace stávající trati)
VRT Moravská brána
VRT Jižní Morava

Silnice

D35 (Opatovec – Staré Město – Mohelnice)
D0 – Severní obchvat
D3 – středočeské úseky
D55 – dosud nezahájené úseky

Tagy Ministerstvo dopravy PPP PPP na železnici vláda
27 komentářů