LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

CPI v inzerátu kritizuje Prahu a DPP kvůli podniku ke stanici metra Nádraží Holešovice

Nová navigační tabule v metru (Nádraží Holešovice). Pramen: DPPNová navigační tabule v metru (Nádraží Holešovice). Pramen: DPP

Skupina CPI Property Group pohrozila Praze a jejímu dopravnímu podniku (DPP) v pátečním inzerátu v deníku E15 trestním oznámením kvůli

Skupina CPI Property Group pohrozila Praze a jejímu dopravnímu podniku (DPP) v pátečním inzerátu v deníku E15 trestním oznámením kvůli zakázce na opravu stanice metra, kterou nezískala. Podle CPI pražští radní a Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) porušili zákon, když se s jinými developery dohodli na založení společného podniku k opravě stanice Nádraží Holešovice. Skupina CPI miliardáře Radovana Vítka uvedla, že na založení podniku nebylo vypsáno transparentní výběrové řízení a že podá v případném novém tendru lepší nabídku než konkurence. DPP kritiku odmítl, považuje výběr partnera za správný, vlastní totiž v okolí nejvíce pozemků. (Inzerát/otevřený dopis v plném znění).

DPP se dohodl na vytvoření společného podniku se společností Nové Holešovice Development, která patří developerům Karlín Group a Ungelt Group. Společný podnik by měl mít na starosti opravu severního vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice i stavbu kanceláří či obytných prostor v okolí. Smlouvu s investorem chce DPP podepsat do konce října. Podle CPI se ale nekonalo výběrové řízení, což by mohlo znamenat porušení zákonné povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře ze strany vedení Prahy i DPP.

„Z hlediska řádné péče proto postoupíme tento podnět kromě orgánů hlavního města Prahy a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže také Nejvyššímu státnímu zastupitelství a Transparency International – Česká republika za účelem prověření věci,“ píše CPI Property Group v celostránkovém inzerátu v deníku.

„Pozemky DPP v okolí stanice Nádraží Holešovice jsou samy o sobě nezastavitelné, jsou nepravidelné a bez domluvy s vlastníky okolních pozemků není možné jejich zhodnocení nebo využití na další rozvoj. DPP by mohl své pozemky v oblasti prodat, čímž by sice získal rychlý jednorázový příjem, ale definitivně by ztratil vliv na to, jakým způsobem bude zástavba v bezprostředním okolí stanice metra vznikat,“ řekl Dan Šabík z DPP.

V okolí stanice metra mají podle Šabíka pozemky tři vlastníci bez jejichž dohody není možná zástavba. Těmi jsou hlavní město, DPP a dceřiná společnost skupiny Nové Holešovice Development. „Skupina CPI Property Group nevlastní v této oblasti žádný pozemek,“ sdělil Šabík.

V textu skupina nabízí, že se zúčastní případného tendru, nebo vstoupí do stávajících smluvních vztahů ve společném podniku za stejných podmínek jako konkurence, ale poskytne DPP lepší výnos. „Na základě stávajících informací je navíc skupina CPI Property Group připravena poskytnout DPP v této souvislosti finanční plnění ve výši 100,000.000 Kč navíc nad plnění smluvené v dohodě se společností Nové Holešovice Development,“ uvádí CPI.

ČTK

Plné vyjádření DPP

Společný podnik DPP se společností Nové Holešovice Development ze skupin Karlín Group a Ungelt Group, jehož záměr schválilo představenstvo a včera také dozorčí rada Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), má za cíl zmodernizovat a zrevitalizovat severní vestibul stanice metra Nádraží Holešovice a jeho okolí vymezené přibližně ulicemi Partyzánská, Vrbenského, od východu budovou Nádraží Holešovice a od severu železniční tratí potažmo Vltavou, nikoliv celou oblast Bubny – Zátory. V této lokalitě jsou 3 hlavní vlastníci pozemků, bez jejichž dohody není možná smysluplná zástavba: hl. m. Praha, DPP a dceřiná společnost skupiny Nové Holešovice Development. Skupina CPI Property Group nevlastní v této oblasti žádný pozemek.

Pozemky DPP v okolí stanice Nádraží Holešovice jsou samy o sobě nezastavitelné, jsou nepravidelné a bez domluvy s vlastníky okolních pozemků není možné jejich zhodnocení nebo využití na další rozvoj. DPP by mohl své pozemky v oblasti prodat, čímž by sice získal rychlý jednorázový příjem, ale definitivně by ztratil vliv na to, jakým způsobem bude zástavba v bezprostředním okolí stanice metra vznikat, tj. co se tam postaví. Našim zájmem i zájmem hl. m. Prahy je naopak si vliv na developerský projekt zachovat v maximální možné míře, abychom zajistili, že současně se stavbou kanceláří, bytů a služeb se bude kvalitně rozvíjet i dopravní infrastruktura a Nádraží Holešovice se stane organickou součástí nového projektu s hladkou návazností na všechny stávající druhy dopravy. Jako příklad nechť slouží případy z nedávné historie z ČR, kdy dopravce či obec pozemky developerovi prodali, ztratili nad nimi vliv a nezřídka byli naopak následně developerem tlačeni k dalším nevýhodným ústupkům, zatímco takto prodané pozemky ležely ladem nebo byly předmětem dalších spekulací. Ukazuje se, že přímý prodej pozemků developerovi není vždy nejvhodnější řešení.

Společnému podniku, jehož bude DPP akcionářem, DPP prodá zhodnocené pozemky až na základě povoleného záměru, a díky tomu si udrží trvalý vliv na jejich zhodnocování a kontrolu nad bezproblémovým začleněním modernizovaného vestibulu metra do projektu a podobou projektu navazujícího na stanici metra. Vzhledem k tomu, že DPP své pozemky neprodá přímo developerovi, nýbrž společnému podniku, v němž sám bude mít podíl a právo veta na všechna kvalifikovaná rozhodnutí, nedává smysl vypisovat výběrové řízení na jejich přímý prodej třetí osobě. Na místě není ani vypsání výběrového řízení na partnera ve společném podniku neboť cílem je uzavření dohody s klíčovými vlastníky pozemků navazujících na stanici metra v daném území a vstup dalšího partnera by mohl dohodu vlastníků a celý záměr modernizace stanice metra ohrozit. Společný podnik, jehož výsledkem má být mimo jiné modernizace vestibulu metra do určitého nejzazšího data, tak připadá do úvahy pouze se společnostmi a subjekty, které společně kontrolují vlastnictví pozemků klíčových pro zástavbu v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Partner pro společný projekt je tak určen právními vztahy k dotčeným pozemkům, k nimž v tomto případě společnost CPI Property Group žádný vztah nemá.

Jsme proto přesvědčeni, že rozhodnutí DPP vytvořit společný podnik a skrze něj pozemky dlouhodobě zhodnocovat a ovlivňovat jejich využití a nakládání s nimi je správné. Podle nás je tento postup z dlouhodobého hlediska výhodnější a v souladu s péčí řádného hospodáře.“

Tagy CPI development dpp metro Nádraží Holešovice praha
10 komentářů