Co dál s Kozí dráhou. Náměstek hejtmana vyzval k opravě další části, Správa železnic nechce

První den po obnovení provozu na Kozí dráze. Foto: Ústecký krajPrvní den po obnovení provozu na Kozí dráze. Foto: Ústecký kraj

Správa železnic začne o opravě uvažovat, pokud bude kraj objednávat dopravu celoročně.

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák vyzval Správu železnic, aby předložila jasný plán oprav a harmonogram prací na nesjízdném úseku trati z Děčína do Oldřichova u Duchcova, konkrétně z Telnice do Oldřichova. Správa železnic s opravami dál nepočítá.

Deklaruji jasný zájem Ústeckého kraje o objednání dopravy na celé délce trati. Žádám tedy Správu železnic o jasný plán oprav a o harmonogram prací na trati, která je dlouhodobě zanedbaná právě vinou SŽ,“ napsal Řehák v otevřeném dopise, který je kompletně zveřejněn na stránkách Záhada lokálek.

Po březnovém zprovoznění trati v úseku Děčín – Telnice uvedla Správa železnic, že s opravou dalšího úseku nepočítá. I proto, že kraj na trati přezdívané jako Kozí dráha objednává podle SŽ málo spojů.

„Neexistuje žádné nařízení či dokonce zákon, který by vázal opravu (či spíše správu) tratí na množství objednávaných spojů. Správa železnic má povinnost průběžně investovat peníze ze SFDI s péčí řádného hospodáře do všech jí svěřených tratí. To se zcela evidentně nedělo a za toto porušení dostala před několika týdny SŽ pokutu 50 000 Kč,“ uvedl Řehák.

Kraj chce po Správě železnic okamžité jednání o uvolnění prostředků na opravu osmikilometrového úseku z Telnice do Krupky pod stanici lanovky na Komáří vížku ještě v letošním roce. „Pak lze změřit přínosy pro turistický ruch i pro region východní Krušnohoří, protože se vytvoří smysluplný dopravně turistický systém. Současný jízdní řád počítá s prodloužením stávajících spojů do Krupky a zpět, nechť je to jasným důkazem zájmu kraje,“ uvedl Řehák.

Správa železnic potvrdila své původní stanovisko, že s opravou nepočítá. „Správa železnic v současné době neplánuje opravu železniční infrastruktury v úseku trati Telnice – Oldřichov u Duchcova. To znamená, že není zařazena v Plánu oprav a údržby schváleném Centrální komisí Ministerstva dopravy,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

O opravě lze podle něj uvažovat, až bude ze strany objednatele dopravy v Ústeckém kraji relevantní poptávka na zavedení pravidelné celoroční dopravy. Dosud kraj objednává provoz jen na sezónu od dubna do října o víkendech.

Tagy Děčín - Oldřichov u Duchcova Kozí dráha Správa železnic Ústecký kraj
188 komentářů