Chceme nádraží u Svratky, schválili brněnští zastupitelé. Podmínkou je diametr

Brno hlavní nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářBrno hlavní nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Po sto letech debat o tom, kde má být v Brně nádraží, schválili brněnští zastupitelé v úterý večer variantu, která

Po sto letech debat o tom, kde má být v Brně nádraží, schválili brněnští zastupitelé v úterý večer variantu, která počítá s jeho přesunem o necelý kilometr k řece Svratce. Zastupitelé tak navázali na rozhodnutí radních. Pro variantu Řeka hlasovalo po pěti hodinách jednání 31 zastupitelů z 42 přítomných. Proti byli čtyři zastupitelé, zdrželo se jich sedm Výsledek není tak jednoznačný jako na krajském zastupitelstvu, kde pro přesun hlasovalo 53 členů, proti byl pouze jeden.

Zaústění tratí do uzlu Brno, varianta A - Řeka. Autor: SŽDC

Zaústění tratí do uzlu Brno, varianta A – Řeka.
Autor: SŽDC

První část jednání mimořádného zastupitelstva města Brna se nesla ve znamení kritických příspěvků občanů, kteří byli proti přesunu. Zastupitelé ani zastánci velkého stěhování (s výjimkou členů hnutí Brno+) prakticky nemluvili. Po příspěvcích veřejnosti vyhlásili sérii přestávek, které se v součtu protáhly na hodinu a půl.

Teprve pak se rozproudila debata zastupitelů. Náměstek primátora Martin Ander (SZ) například označil nádraží v centru za hodnotu, které by si mělo Brno vážit. Zachování nádraží zhruba v dnešní poloze (varianta Petrov) podle něj nijak nebrání rozvoji města. „Živou městskou čtvrť v jižním centru lze vybudovat v obou variantách,“ řekl Ander.

Pro přesun nádraží k řece se vyjádřil například Robert Kerndl (ODS), odmítl ale, aby město podmiňovalo variantu Řeka současnou realizací takzvaného Severojižního kolejového diametru. Podmínku označil za riziko, které může shodit celý projekt nového nádraží. Právě tato podmínka některé zastupitele v předkládaném materiálu zaskočila a podle Kerndla způsobila zmíněnou sérii přestávek. Vypuštění podmínky žádali například i zastupitelé KSČM.

Naopak primátor Petr Vokřál (ANO), rovněž zastánce stěhování k řece, uvedl, že město musí být ambiciozní a nehledět na rizika, že stát kvůli podmínce výstavby diametru nebude projekt akceptovat. Diametr nakonec v usnesení zůstal. Zastupitelstvo pověřilo primátora a jeho náměstka Petra Hladíka (KDU-ČSL), aby zahájili vyjednávání s krajem a ministerstvem dopravy o memorandu, které by smluvně podložilo přípravu stavby diametru v návaznosti na stavbu nového nádraží.

Stanovisko města je pro přesun nádraží klíčové: ministerstvo dopravy a Správa železniční dopravní cesty už dříve uvedly, že nechají rozhodnout o osudu hlavně místní. „Výsledek jednání zastupitelstva bude jeden ze zásadních podkladů, podle kterých budeme rozhodovat,“ řekl deníku Zdopravy.cz Tomáš Čoček, první náměstek ministra dopravy. Ministerstvo bude při svém doporučení vycházet z názoru kraje i města, konečné slovo bude mít na jaře vláda. Krajští zastupitelé už přesun schválili, pro je i ministr dopravy Dan Ťok.

Bez ohledu na dnešní rozhodnutí občané Brna letos znovu poznají, jaké to je bez nádraží v centru města. SŽDC chystá velkou rekonstrukci, kvůli které většina vlaků na hlavní nádraží nepojede.

 

Stanovisko statutárního města Brna

k závěrům Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

Na základě výstupů z koaličních jednání předkládá Rada města Brna Zastupitelstvu města Brna upravený návrh odpovědi na otázky SŽDC. Jedná se o změnu ve finální otázce na výběr varianty nejvhodnější k realizaci.

Celkové vyhodnocení dosahovaných důležitých ukazatelů a parametrů navržených variant řešení přestavby ŽUB:

Které varianty doporučujete jako nejvhodnější pro realizaci?
Město Brno dlouhodobě usiluje o stavbu Severojižního kolejového diametru – jako klíčového dopravního systému pro regionální jihomoravskou dopravu. Město Brno si současně uvědomuje, že bez SJKD nebude modernizované nádraží dostatečně dobře obslouženo návaznou veřejnou dopravou, neboť město Brno neuvažuje o realizaci Nové městské třídy v rozsahu, se kterým počítá studie proveditelnosti. Vzhledem k finanční náročnosti stavby SJKD město Brno požaduje financování železniční části SJKD z prostředků státního rozpočtu. Město Brno současně říká, že bez SJKD je realizace modernizace ŽUB v jakékoliv variantě z dopravních důvodů riziková. Město Brno proto doporučuje k realizaci variantu Ac s podmínkou, že v časově blízkém období bude realizována smysluplná funkční etapa SJKD.

Které varianty nedoporučujete, ale považujete za akceptovatelné k realizaci?
Město Brno nedoporučuje variantu Ab a B1b, ale považuje ji za akceptovatelnou k realizaci.

Které varianty považujete za neakceptovatelné k realizaci?

Město Brno považuje za neakceptovatelné varianty Bez projektu, A a Aa.

Tagy brno nádraží stěhování ŽUB
38 komentářů