cargo

České dráhy neuspěly se stížnostmi na razii, musí zaplatit náklady řízení

Jednotka pendolino Českých drah. Foto: Jan SůraJednotka pendolino Českých drah. Foto: Jan Sůra

Soudní dvůr Evropské unie zamítl stížnosti Českých drah na razii, kterou provedla v roce 2016 Evropská komise v sídlech Českých

Soudní dvůr Evropské unie zamítl stížnosti Českých drah na razii, kterou provedla v roce 2016 Evropská komise v sídlech Českých drah. Jednu stížnost zamítl zcela, jednu částečně v dílčí části. Ještě před pár týdny se přitom dopravce snažil prezentovat verdikt tribunálu jako částečné vítězství.

Vyplývá to ze zveřejněných rozhodnutí Tribunálu. V jednom ze dvou případů musí České dráhy i uhradit plné náklady řízení, v jednom jen úhradu jen svých nákladů.

Spor označený jako Falcon se týkal razie z jara 2016 kvůli údajným predátorským cenám, které České dráhy nasadily na trase Praha – Ostrava. Spor označený jako Twins se týkal údajných dohod mezi ČD a slovenskými ZSSK a rakouskými ÖBB ve věci omezení prodeje použitých železničních kolejových vozidel konkurentům. K té mělo dojít poté, co ÖBB v podstatě umožnily rozjezd RegioJetu.

Evropská komise odůvodňovala razii tím, že měla k dispozici informace naznačující možnost uplatňování podnákladových cen na určitých tratí ze strany Českých drah včetně trasy Praha – Ostrava. ČD po razii podaly žalobu, v které upozorňovaly mimo jiné na „svévolnost a nepřiměřenost kontroly“. Dožadovaly se rozhodnutí o zrušení razie. Neúspěšně.

Tribunál rozhodnutí o raziích na Praha – Ostrava potvrdil, zrušil v části, v níž se týká jiných tratí než trati Praha-Ostrava a jiného jednání než domnělého uplatňování podnákladových cen. Šlo například o trasy Praha – Košice nerbo Kolín – Ostrava.

Nelze Komisi vytýkat ani to, že se snaží podrobně analyzovat náklady žalobkyně, přičemž zkoumá i informace, které bezprostředně nesouvisejí s předmětnou tratí, namísto toho, aby od šetření prostě upustila ještě před jeho započetím,“ uvedl Tribunál v rozhodnutí. 

Text rozhodnutí navíc ukazuje i jiné zajímavé informace. Evropská komise uvedla, že dokumenty, které při razii zajistila, „obsahují dostatečně závažné indicie oddvodňující podezřejní z jednání odporujícího pravidlům hospodářské soutěže.“

České dráhy nechtějí rozhodnutí komentovat. „Běží lhůta pro podání opravných prostředků, zatím tedy nebudeme k dalšímu postupu sdělovat informace,“ řekl mluvčí Českých drah Radek Joklík.

ČD zastupuje ve sporu advokátní kancelář Weil, Gothal, Manges. Ještě na konci června České dráhy hodnotily verdikt jako mimořádný úspěch

Stanovisko Českých drah k textu zveřejněné po jeho vydání. 

Mrzí nás, že jak titulek, tak i samotný text interpretuje poměrně jednostranně v neprospěch Českých drah verdikt Tribunálu (soud první instance Soudního dvora Evropské unie) ve věci žaloby ČD na Evropskou komisi kvůli jejímu postupu při razii v sídle ČD v dubnu 2016.
V rámci této interpretace totiž podle našeho názoru zanikla podstatná skutečnost, a sice že České dráhy opravdu dosáhly výjimečného úspěchu, neboť Tribunál konstatoval, že Evropská komise postupovala nezákonně, když před dvěma lety nařídila kontrolu v sídle Českých drah a hledala při ní dokumenty o cenové politice ČD v celé České republice.
Evropská komise poslala v dubnu 2016 své lidi do sídla ČD na základě vykonstruované stížnosti konkurenčního dopravce, který tvrdil, že na lince Praha – Ostrava uplatňují České dráhy predátorské ceny. Evropská komise však samovolně rozsah kontroly rozšířila na cenovou politiku ČD v celé ČR, aniž by měla sebemenší náznaky, že k nějakému protisoutěžnímu jednání dochází. Podobné kontroly přitom může EK nařídit pouze v oprávněných případech, kdy k tomu má důvodné podezření.
České dráhy podaly proti tomuto postupu žalobu a Tribunál jim dal zapravdu, protože podle jeho verdiktu byla kontrola provedená v sídle Českých drah v dubnu 2016 v této části nezákonná. Soud totiž konstatoval, že Evropská komise mohla sice kontrolou prověřovat cenovou politiku na lince Praha-Ostrava, ale nemohla se zaměřovat na jiné otázky (jiné tratě, jiná jednání). V rozsahu, v jakém to učinila, postupovala Komise nezákonně.
Z hlediska praxe v obdobných záležitostech se jedná o mimořádný úspěch, když Tribunál jinak v drtivé většině případů žaloby proti vyšetřovacím úkonům Evropské komise zamítá. Na tomto úspěchu se podílí především systematická snaha vedení Českých drah směřující ke zlepšení vnímání drah v unijním kontextu, tak i kvalitní právní práce advokátní kanceláře zastupující ČD.
Rozhodnutí Tribunálu se netýkalo podstaty věci, tedy zda České dráhy v něčem v minulosti pochybily či nikoliv, ale procesní otázky, zda vůbec mohla Komise provést v sídle Českých drah kontrolu. Rozhodnutí není konečné.

Tagy České dráhy razie Evropské komise soud o podnákladové ceny Praha - Ostrava
7 komentářů