ČD Finance. Dráhy chtějí s bankou založit dceru, která bude financovat a vlastnit nové vlaky

Řídící vůz pro soupravu na 230 km/h pro České dráhy, vizualizace. Pramen: SiemensŘídící vůz pro soupravu na 230 km/h pro České dráhy, vizualizace. Pramen: Siemens

ČD objednaly u konsorcia Siemens/Škoda až 180 vozů tvořících 20 devítivozových souprav pro rychlost až 230 km/h.

České dráhy chtějí v souvislosti s nákupem 20 nových vlaků od konsorcia Siemens/Škoda vyzkoušet nový způsob financování. Vymyslely speciální „vehikl“ v podobě nové dceřiné společnosti ČD Finance, která by vozidla zaplatila a vlastnila. Polovinu v nové firmě má vlastnit Národní rozvojová banka (dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka), partneři by vlaky provozovali 12 let. Plán musí schválit orgány obou společností.

Právě Národní rozvojová banka (NRB) a jí podřízený Národní rozvojový fond má zajistit financování. „Vše jsme samozřejmě důkladně propočítali a tento způsob financování je vhodnější než například leasing. NRB je pro nás vhodný partner hned z několika důvodů. Má široké know-how, zkušenosti s moderními způsoby financování, jako jsou třeba PPP projekty, a zároveň půjde o stabilní spojení dvou subjektů, kterým z podstaty jde o naplnění cíle investovat smysluplně,“ uvedl ředitel Odboru controllingu a treasury Českých drah Michael Kralert.

NRB předpokládá, že se jejím prostřednictvím do financování zapojí i prostředky soukromých investorů. „Financování rozvoje infrastruktury v kooperaci veřejného a soukromého sektoru představuje jednu z klíčových cest, jak s omezeným rozpočtem neodkládat, ale realizovat infrastrukturní projekty, které jsou nezbytné pro další rozvoj České republiky. Železniční přeprava se díky novým vlakům posune zase o kus dál nejen na území ČR, ale také na mezinárodních trasách do Německa, Rakouska a Maďarska,“ doplnil šéf NRB Jiří Jirásek.

České dráhy v dubnu objednaly u konsorcia Siemens Mobility/Škoda Transportation celkem až 180 vozů tvořících 20 devítivozových souprav s kapacitou 555 míst k sezení a nejvyšší provozní rychlostí až 230 km/h. Hodnota rámcové smlouvy je 12,5 miliardy korun. S nasazením nových souprav ČD počítají postupně v letech 2024 a 2026 na linky Praha – Ústí nad Labem – Berlín – Hamburk, Praha – Brno – Budapešť a Praha – Brno – Vídeň – Štýrský Hradec – Villach.

Dráhy dosud financují nákupy nových vozidel především z dluhopisů.

Tagy ČD Finance České dráhy konsorcium Siemens - Škoda Národní rozvojová banka
78 komentářů