LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Brněnská Jižní tangenta je v procesu EIA, stavět se má v první polovině 30. let

Dálnice D52 u Pohořelic. Autor: User:My Friend – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8303906Dálnice D52 u Pohořelic. Autor: User:My Friend – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8303906

Stavbou Jižní tangenty dojde k propojení dálnic D52 s dálnicí D1, a to s využitím dálnice D2.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) udělalo první zásadní krok směrem ke zbudování takzvané Jižní tangenty u Brna. Přes pět kilometrů dlouhou spojku dálnic D52 a D2 poslalo k posouzení vlivu stavby na okolí (EIA).

Odhadované náklady stavby dnes činí 5,6 miliardy korun, přičemž vedle samotné spojky je v nich zahrnuto i navazující čtyřkilometrové zkapacitnění dálnice D2. To bude spočívat především ve vybudování souběžných komunikací, takzvaných kolektorů.

Vzhledem k předpokládaným termínům stavby je ale cena spíše věštění z křišťálové koule. Termín zahájení realizace se očekává v roce 2030, hotovo má být o pět let později. Stavba má proběhnout ve třech etapách, kdy na začátku bude zkapacitnění D2, následovat bude mimoúrovňová křižovatka Syrovice (napojení Rajhradu) a nakonec přijde samotná tangenta. Cesta k tomu ale bude ještě dlouhá, silničáře mimo jiné čeká územní a stavební řízení.

Tangenta má být novým úsekem dálnice D52, její součástí bude mimo jiné i most přes Svratku. V současnosti je dálnice D52 ukončena v mimoúrovňové křižovatce Rajhrad (křížení s II/425) a dále směrem k dálnici D1 pokračuje jako silnice I/52. Ta je přetížená, neboť slouží místní i tranzitní dopravě. Z hlediska mýta jde o vůbec nejvýnosnější silnici I. třídy v republice.

Stavbou Jižní tangenty dojde k propojení dálnic D52 s dálnicí D1, a to s využitím dálnice D2. „Vedením tranzitní dopravy z dálnice D52 na dálnici D2 a následně na D1 je možné tyto negativní efekty odstranit. Zvýšení dopravní zátěže na dálnici D2 je kompenzováno převedením části dopravy na nové souběžné kolektory,“ píše ŘSD v dokumentaci EIA.

Silničáři se budou muset vypořádat i s křížením s budoucí vysokorychlostní tratí Brno – Břeclav u Rajhradu.

Plánovaná Jižní tangenta (D52) u Brna. Pramen: ŘSD

Plánovaná Jižní tangenta (D52) u Brna. Pramen: ŘSD

Tagy brno D2 D52 Jižní tangenta seznam
44 komentářů