2206_CENDIS_sleva_jizdne_Zdopravy_728x90

Bez překvapení. Jihlava nakoupí jeden trolejbus od Škody. Nikdo jiný se nepřihlásil

Trolejbus Škoda Solaris 26Tr v Jihlavě. Foto: DPMJTrolejbus Škoda Solaris 26Tr v Jihlavě. Foto: DPMJ

Vysoutěžená cena se přesně rovná odhadované. Poslední vítěz soutěže na trolejbusy v Jihlavě se do tendru nemohl přihlásit kvůli přísnějším podmínkám.

Trolejbusový provoz v Jihlavě rozšíří do příštího listopadu nový trolejbus Škoda 26 Tr. Do soutěže Dopravního podniku města Jihlavy (DPMJ) na dodávku jediného trolejbusu se nikdo jiný než Škoda Electric nepřihlásil. Dopravce za trolejbus zaplatí 10,9 milionu korun, přesně kolik byla odhadovaná cena.

Uzavření kontraktu vyplývá z informací v registru smluv, podle písemné zprávy zadavatele přišla jediná nabídka. Nejde o překvapení: DPMJ podmínky soutěže nastavil tak, že prakticky vylučovala účast někoho jiného než Škody. Už v době podání nabídky musel být trolejbus například schválený pro provoz v EU nebo Švýcarsku. DPMJ zvolil podstatně přísnější přístup než u větší zakázky na šest parciálních trolejbusů, kterou vyhrálo sdružení Tram for Envi. V této zakázce DPMJ ušetřil přes deset milionů korun oproti původnímu odhadu ceny zakázky. I díky tomu si teď může koupit jeden trolejbus navíc. Vítězné sdružení ale do této zakázky nabídku podat nemůže.

„Vzhledem k provozní potřebě zadavatele zajistit řádné plnění v určené době, požaduje společnost, aby dodavatel předložil doklad o schválení typu pro provoz, kterým prokáže, že typ předmětu koupě byl schválen k provozu ve kterémkoli členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace již v okamžiku podání nabídky. Tím bude mít možnost ověřit si, že dodání trolejbusu v řádném termínu je reálné,“ vysvětlil při vypsání soutěže podmínky mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Schválení v zemích EU nebo Švýcarsku ale zdaleka neznamená jistotu, že vozidlo může jezdit i v Jihlavě. „V důsledku požadovaného navíc zpravidla dochází ke zjednodušení procedur schválení trolejbusu Drážního úřadu,“ tvrdí Daněk. Na dotazy, co konkrétně znamená v případě schvalování trolejbusu „zpravidla“, už DPMJ po týdnu neodpověděl.

Že je osvědčení získané mimo ČR k provozu u nás ve vztahu ke schvalovacímu procesu k ničemu, potvrdil nedávno přímo Drážní úřad i v rámci řízení ve věci dodávek trolejbusů pro Ústí nad Labem.

Tagy Dopravní podnik města Jihlavy DPMJ Jihlava Škoda 26 Tr
20 komentářů