LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

1 700 tun nad železniční tratí. Stavba obchvatu Havlíčkova Brodu pokročila postupným snášením mostu

Snášení mostní konstrukce na obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSDSnášení mostní konstrukce na obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSD

Osmipolový most překlenuje Sázavu i dvě železniční tratě. Hotovo má být v roce 2023.

Na stavbě jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu došlo tento týden k zásadnímu pokroku u technicky nejnáročnějšího objektu. 1 700 tun vážící mostní konstrukce, která překlenula hlavní železniční trať z Prahy do Brna, je na svém místě.

Osmipolový most je po stavební stránce tím nejsložitějším na obchvatu. Překlenuje nejen Sázavu, ale rovněž dvě železniční tratě, z nichž ta hlavní, Praha – Havlíčkův Brod – Brno, je elektrifikovaná. Bylo tak nutné postavit skruž a vybetonovat pole hlavní nosné konstrukce mostu v bezpečné dvoumetrové výšce nad trakčním vedením železnice, aby na tomto hlavním železničním tahu mohl být zachován provoz bez větších omezení.

Po dokončení betonáže, která probíhala celé léto, přistoupili stavaři tento týden k postupnému snášení železobetonové mostní konstrukce o váze 1 700 tun do projektové výšky, která je o 1,5 metrů níže, tedy 0,5 metru nad trakcí železnice. Stalo se tak pomocí 4 instalovaných speciálních hydraulických pístů na pilířích, na které část mostu dosedla.

Samotnou akci měla na starost společnost SMP CZ. Její pracovníci spouštěli konstrukci pomocí hydrauliky po 15 centimetrech, postup střídavě opakovali na obou pilířích u železnice. Celý most bude dlouhý skoro 400 metrů, složený bude z osmi polí. První část železobetonové konstrukce postavená nad tratí měří 53 metrů a široká je skoro 14 metrů.

Ještě letos proběhne betonáž navazujícího pole k mostní opěře, zbývajících 6 polí dokončí stavaři v průběhu příštího roku.

Na 4,1 kilometru dlouhém obchvatu je kilometr trasy veden po mostech. Kromě překonání Sázavy a tratě do Brna vede například přes Šlapanku a trať do Jihlavy. „U nejdelšího mostu přes Stříbrný potok (SO 210) a na sousedním mostě je již kompletně dokončena hlavní nosná konstrukce, provedeno odbednění a její případné požadované předepnutí,“ řekl už dříve Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Nový úsek  naváže na již dříve otevřenou část obchvatu, takzvaný severovýchodní diametr, který slouží od roku 2003. Ten vyvedl z města jen část dopravy, hlavní tranzitní provoz silnice I/38 vede nadále přes město. Podle posledního sčítání dopravy v roce 2016 městem denně projede přes 17 tisíc aut, více než pět tisíc nákladních. Po dokončení obchvatu povede trasa silnice I/38 už plně po okraji města.

Obchvat bude postaven v kategorii 11,5/70. Na trase vzniknou dvě nové mimoúrovňové křižovatky: Termesivy a Skalka. Na začátku i na konci trasy je přeložka silnice I/38 napojena na stávající silniční síť úrovňovými okružními křižovatkami – na začátku stavby jde o stávající okružní křižovatku.

Stavba jihovýchodní části obchvatu začala v prosinci 2019, hotovo má být do konce roku 2023. Zakázku získalo sdružení firem Strabag, SMP a M-Silnice. Většinu nákladů má zaplatit Evropská unie. Obchvat vyjde na 1,6 miliardy korun bez DPH.

Snášení mostní konstrukce na obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSDSnášení mostní konstrukce na obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSDSnášení mostní konstrukce na obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSDMapa JV obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSD

Tagy Havlíčkův Brod I/38 Obchvat Havlíčkova Brodu Ředitelství silnic a dálnic seznam SMP CZ
9 komentářů