z prahy

Obrazem: Miliardová stavba obchvatu Havlíčkova Brodu míří do poloviny, překonává hlavní trať do Brna

Stavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSDStavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSD

Dokončuje se také výstavba provizorních komunikací v místech budoucích mimoúrovňových křižovatek Skalka a Termesivy, provoz bude převeden do konce měsíce.

Na stavbě jihovýchodní části obchvatu Havlíčkova Brodu došlo na přelomu srpna a září k dalšímu posunu. Stavba se míří ke svému poločasu, blíží se i dokončení některých hlavních staveb, hlavně přemostění trati z Prahy do Brna. Hotovo má být na konci roku 2023.

O vývoji prací informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v tiskové zprávě. Podle ŘSD běží práce u většiny objektů podle harmonogramu. Kromě mostů se začalo pracovat intenzivně na pozemních komunikacích nejen hlavní trasy obchvatu.

Zásadním posunem je betonáž na mostě přes Sázavu, který současně překonává železniční trať do Brna. Ta je nyní (a další roky bude) hlavní trasou pro spojení mezi dvěma největšími městy v zemi kvůli výlukám na I. koridoru.

Betonáž byla dokončena minulý týden. „Mostní pole, které bude po betonáži vážit 1 700 tun, bude po odstrojení bednění pomocí hydrauliky sneseno o zhruba 1,5 metru níže a usazeno tak na své místo. Tato technicky náročná operace bude provedena přibližně za měsíc od betonáže, a to postupně maximálně po 15 cm na každé straně,“ nastínil další postup Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

Čtvrtina trasy po mostech

Na 4,1 kilometru dlouhém obchvatu je kilometr trasy veden po mostech. Kromě překonání Sázavy a tratě do Brna vede například přes Šlapanku a trať do Jihlavy. „U nejdelšího mostu přes Stříbrný potok (SO 210) a sousedním mostě je již kompletně dokončena hlavní nosná konstrukce, provedeno odbednění a její případné požadované předepnutí,“ dodal Buček.

Lidé v Havlíčkově Brodě zažívají v těchto týdnech zvýšený pohyb těžkých nákladních vozidel po městě. Ten souvisí s pracemi na vytěžení zářezů a současném budovávání násypů tělesa komunikace. Práce pokračují na nové okružní křižovatce v ulici Jihlavské v sousedství Highland sportu. Zde proběhly například zemní práce na nové komunikaci pro pěší nebo příprava budoucího podchodu.

Mapa JV obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSD

Mapa JV obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSD

Do provozu již byla uvedena nová komunikace v osadě Novotnův Dvůr a v současné době se dokončuje výstavba provizorních komunikací v místech budoucích mimoúrovňových křižovatek Skalka a Termesivy. „Na ty bychom rádi koncem září převedli provoz ze stávajících komunikací, které zde kříží trasu budoucího obchvatu, abychom v inkriminovaných místech mohli pokračovat ve výstavbě hlavní trasy a současně zahájili výstavbu uvedených mimoúrovňových křižovatek,“ dodal Buček.

Čtyřkilometrový úsek naváže na již dříve otevřenou část obchvatu, takzvaný severovýchodní diametr, který slouží od roku 2003. Ten vyvedl z města jen část dopravy, hlavní tranzitní provoz silnice I/38 vede nadále přes město. Podle posledního sčítání dopravy v roce 2016 městem denně projede přes 17 tisíc aut, více než pět tisíc nákladních. Po dokončení obchvatu povede trasa silnice I/38 už plně po okraji města.

Obchvat bude postaven v kategorii 11,5/70. Na trase vzniknou dvě nové mimoúrovňové křižovatky: Termesivy a Skalka. Na začátku i na konci trasy je přeložka silnice I/38 napojena na stávající silniční síť úrovňovými okružními křižovatkami – na začátku stavby jde o  stávající okružní křižovatku.

Stavba jihovýchodní části obchvatu začala v prosinci 2019, hotovo má být do konce roku 2023. Zakázku získalo sdružení firem Strabag, SMP a M-Silnice. Detailně je popsána v informačním letáku. Většinu nákladů má zaplatit Evropská unie.

Stavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSDStavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSDStavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSDStavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSDStavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSDStavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSDStavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSDStavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSDStavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSDStavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Foto: ŘSD
Tagy Havlíčkův Brod I/38 Obchvat Havlíčkova Brodu Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
17 komentářů