112,136 a 150. Další autobusové linky v Praze čeká proměna na trolejbusové

Trolejbus Škoda – SOR 30Tr na Palmovce. Foto: DPPTrolejbus Škoda – SOR 30Tr na Palmovce. Foto: DPP

Nové trolejbusové tratě využijí i aktuálně budovanou infrastrukturu do Miškovic.

Radní hlavního města Prahy dnes schválili plán na vybudování dalších trolejbusových tratí, které vzniknou na pravém břehu Vltavy. Mají umožnit nasazení parciálních trolejbusů s bateriemi na trojici dalších linek. Odhadované náklady jsou 1,105 miliardy korun.

Plán počítá s elektrifikací autobusových linek 112 Nádraží Holešovice – Podhoří, 136 Sídliště Čakovice – Jižní Město a 150 Na Beránku – Želivského. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne na základě dnešního usnesení s projektovou přípravou, stavět se má v letech 2027-2028.

Praha chce elektrifikací dostat svému závazku snížit emise CO2 o 45 % do roku 2030 v porovnání s rokem 2010. DPP aktuálně pracuje na 11 projektech elektrifikace autobusových linek. Nejdále je linka 140, kde se již staví infrastruktura a na lince z Palmovky do Miškovic začne ještě letos zkušební provoz.

Projekty z první etapy elektrifikace linek v levobřežní části Prahy, tj. 119, 131, 137, 176 a 191 jsou v různé fázi rozpracovanosti. Pro linku 119 připravujeme v nejbližších týdnech vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby nabíjecí infrastruktury, abychom do konce roku mohli začít se samotnou realizací,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP–Povrch.

Chybějící projektanti

Pro projekty z druhé etapy elektrifikace linek v levobřežní části Prahy, tj. 142, 174, 184 a 225, připravuje DPP soutěž na výběr projektantů. „Bohužel čím dál víc pociťujeme vyčerpané kapacity projekčních kanceláří, kdy na trhu práce zcela chybí kvalifikovaní projektanti trolejového vedení, ale i měníren a dalších drážních zařízení, a právě tento problém je v současnosti největším limitem pro plynulou přípravu projektů ekologické a udržitelné veřejné dopravy,“ dodal Šurovský. DPP chystá také soutěž na nákup bateriových trolejbusů, které budou elektrifikované linky obsluhovat.

V případě elektrifikace autobusových linek 136 a 150 se jedná o jednu z nejvytíženějších a nejvýznamnějších tangenciálních přepravních vazeb v rámci systému veřejné dopravy v Praze, která ani v dlouhodobém horizontu nebude s ohledem na technické i geografické podmínky nahrazena jiným např. kolejovým řešením. „Z energetického hlediska, komfortu cestování i případné navýšení kapacity například nasazováním tříčlánkových trolejbusů, dává elektrifikace těchto dvou linek jednoznačně smysl,“ doplnil Šurovský.

Detailnější popis plánů na elektrifikaci linek 136 a 150 (zdroj DPP)

Elektrifikace linek 136 a 150 navazuje na vznikající základ trolejové infrastruktury v oblasti Letňan a Čakovic. V případě elektrifikace autobusových linek 136 Sídliště Čakovice – Jižní Město a 150 Na Beránku – Želivského se jedná o přepravní vztah v relaci Čakovice – Vysočany – Flora – Michle – Kačerov – Lhotka – Modřany. Nabíjecí a napájecí infrastruktura obou linek by mohla vzniknout v těchto úsecích:
Letňany – Prosek – Jandova (konec před podjezdem)
Vysočanská – Ohrada
(Prokopova –) Olšanské náměstí – Flora (jen ve směru do stoupání)
Flora – Slavia – Chodovská – Kačerov – Lhotka – Poliklinika Modřany – Na Beránku
Nabíjecí stopy v obratišti Sídliště Čakovice

Obě linky po dokončení elektrifikace budou využívat nabíjecí infrastrukturu také v úseku OC Čakovice – Letňany, která nicméně už v současnosti vzniká v rámci realizace projektu elektrifikace autobusové linky 140. Nové nabíjecí kapacity DPP vybuduje také v garážích Kačerov a Hostivař, odkud je vypravována většina vozidel na obě zmiňované linky.

Koordinace s trolejbusy do Brandýsa

Přesné vedení a rozsah napájecí a nabíjecí infrastruktury vyplyne z podrobného technického prověření a energetických výpočtů během projekčních prací. V rámci projekčních prací DPP nechá prověřit vybudování nové bateriové stanice v obratišti Sídliště Čakovice, čtyř nových měníren na Proseku, ve Spojovací ulici, v oblasti Zálesí a Tylovy čtvrtě, v případě první jmenované koordinovaně společně s projektem elektrifikace úseku Praha – Vinoř – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Kromě toho DPP prověří možnost využívání měníren Letňany a Klíčov, které vznikají v rámci projektu elektrifikace linky 140, jakož i tramvajových měníren Krejcárek, Michle a Zelená liška. Odhad předběžných investičních nákladů tohoto projektu činí cca 1 miliardu korun.

Projekt bude DPP úzce koordinovat s dalšími záměry v území, především s elektrifikací linek 201 a úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, a také plánovanou rekonstrukcí tramvajové trati v Jičínské ulici. Dokončením elektrifikace těchto dvou autobusových linek se vytvoří synergické předpoklady k potenciálnímu převedení dalších linek do bezemisního režimu provozu. Jedná se především o autobusové linky v severovýchodním sektoru města (oblast Letňan a Čakovic), a také linky v oblasti Michle, Kačerova, Lhotky a Modřan.

Elektrifikace autobusové linky 112

Elektrifikace autobusové linky 112 umožní v budoucnu využívat na ní i velkokapacitní tříčlánková vozidla, která zejména o letních víkendech v souvislosti s vysokou návštěvností zoologické zahrady i dalších kulturních či přírodních památek Trojské kotliny nabídnou vyšší kapacitu a komfort jízdy. Nabíjecí a napájecí infrastruktura pro tuto linku by mohla vzniknout v následujících úsecích:
Kovárna – Trojská (s ukončením trolejového vedení před křižovatkou Trojská x Pod Lisem)
Nabíjecí stání u Nádraží Holešovice (v koordinaci s projektem elektrifikace linky 201)

I v tomto případě přesné vedení a rozsah napájecí a nabíjecí infrastruktury vyplyne z podrobného technického prověření a energetických výpočtů během projekčních prací. DPP nicméně v jejich rámci nechá prověřit možnost využívání stávající tramvajové měnírny Trojská. Projekt bude DPP úzce koordinovat s dalšími záměry v území, především s elektrifikací linky 201. Odhad předběžných investičních nákladů tohoto projektu činí cca 105 milionů korun.

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp elektrifikace autobusové dopravy v Praze praha
94 komentářů