Změny v PID: Nová linka na severovýchodě Prahy a zastávka Staré Strašnice

Autobus PID. Pramen: ROPIDAutobus PID. Pramen: ROPID

Autobusové jízdní řády Pražské integrované dopravy se mění i v oblastech Berounska a Hořovicka

Pražská integrovaná doprava doznala dneškem počínaje některých trvalých změn ve vedení linek. K největším změnám došlo na severovýchodním okraji Prahy, kde organizátor ROPID zavedl novou midibusovou linku 159 Letňany – Valcha – Jilemnická – Ctěnice – Vinoř a noční linku 916 z Palmovky k Vinořskému hřbitovu. U dalších šesti linek (186, 201, 209, 302, 396, 953) se změnily trasy.

„Další větší změny nastanou v oblasti Berounska a Hořovicka, kde dochází ke korekcím jízdních řádů vybraných linek, aby se zlepšila dostupnost nemocnice Motol pro cestující ze Zdic a Žebráku, posílení linky 394 z Králova Dvora do Prahy a také k úpravám školních spojů v oblasti Zdic a Cerhovic,“ oznámil dnes ROPID.

Zmizel i jeden tradiční název zastávky. Protože od poloviny prosince už nejezdí vlaky přes Strašnice, změnila se i tramvajová a autobusová zastávka Nádraží Strašnice na Staré Strašnice.

1) Změny v oblasti Kbel, Satalic a Vinoře:

158 Prodloužení intervalu v úseku Sídliště Letňany – Třeboradice, zlepšení koordinace s linkou 166 do Třeboradic.

159 Nová midibusová linka v trase Letňany – Valcha – Jilemnická – Ctěnice – Vinoř (v provozu celodenně, celotýdenně v intervalu 30 minut ve špičkách a 60 minut mimo špičky).

186 Nová trasa: Černý Most – Rajská zahrada – Lehovec – Nádraží Satalice – Vinoř (v úseku Nádraží Satalice – Vinoř jedou jen vybrané spoje v intervalu cca 60 minut, ráno častěji; na linku navazuje zkrácená linka 396 – jde o přímé spoje bez nutnosti přestupu).

201 Linka opět zajíždí všemi spoji do zastávky Satalická obora.

209 Linka je zkrácena o úsek Letňany – OC Čakovice.

302 Změna trasy mezi Kbely a Vinoří (linka jede nejkratší trasou po Mladoboleslavské ulici), v původní trase této linky je nahrazena novou linkou 159. Zároveň je zkrácena o úsek Českomoravská – Letňany.

396 Zkrácení do trasy Vinoř – Přezletice, Kocanda (linka je ve Vinoři propojena s linkou 186, takže zůstává zachováno přímé spojení Přezletic, Satalic a Prahy 14).

916 Nová noční linka v trase Palmovka – Prosek – Rychnovská – Kbely – Vinořský hřbitov (v provozu celotýdenně v noci v intervalu 60 minut). Na Palmovce navazuje na tramvaj 92, návaznosti jsou zajištěny také mezi linkou 916 a 953 v zastávce Vinořský hřbitov.

953 Ve směru od Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi jede ze Satalic přímo přes Hutě na Lehovec k tramvaji (návaznost na linku 92), v úseku Vinořský hřbitov – Palmovka je nahrazena novou linkou 916, na kterou garantovaně navazuje. Provoz této linky v celé trase bude obnoven až po obnovení denního provozu pražské MHD do půlnoci.

Ostatní linky v oblasti (182, 185, 202, 375, 376 a 378) se nemění.

2) Změny na Berounsku a Hořovicku

380 1 spoj o víkendech ráno a večer do Prahy jede nově již ze Zdic (v úseku Zdice – Králův Dvůr jako linka 384), v opačném směru je také 1 spoj o víkendech večer prodloužen z Počapel do Zdic jako linka

384 – zlepšení dostupnosti motolské nemocnice.

384 1 školní spoj v pracovní dny ráno z Králova Dvora do Prahy jede nově již z Žebráku.

394 Nový posilový spoj v pracovní dny ráno po 5. hodině z Králova Dvora do Nových Butovic.

526 1 školní spoj v pracovní dny ráno ze Zdic do Žebráku jede nově přes Sedlec a INTOS a nejede přes Chlustinu.

527 1 školní spoj v pracovní dny ráno z Komárova, Buzuluku do Cerhovic je prodloužen k cerhovické škole a je časově posunut, 1 spoj v pracovní dny z Drozdova ve 13:54 do Žebráku je přesunut na linku 648 a nově jede do Hořovic.

528 Časový posun prvního spoje v pracovní dny z Březové pro lepší návaznost na linku 384 do Prahy.

529 Časové posuny 1 páru spojů v pracovní dny ráno a dopoledne do/z Hvozdce.

640 Časový posun 1 spoje v pracovní dny odpoledne ze Zdic do Chodouně.

641 1 školní spoj v pracovní dny ráno ze Zdic jede nově přes školu Zdice, Černín a v Berouně zajíždí na Hlinky a Plzeňku, 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Berouna jede nově přes Černín a zdickou školu (ale nejede přes Levín), nové školní spoje v pracovní dny od zdické školy v 13:15 a 14:28 na náměstí ve Zdicích.

648 Nový školní spoj v pracovní dny z Drozdova 13:41 přes Cerhovice do Hořovic, 1 školní spoj v pracovní dny odpoledne z Hořovic do Zbiroha nově zajíždí k cerhovické škole, časový posun 1 spoje v pracovní dny odpoledne od cerhovické školy do Drozdova; část spojů je nově garantovaně nízkopodlažní.

3) Změny zastávek
Staré Strašnice nový název pro zastávku Nádraží Strašnice
Ivančická nová zastávka pro linky 158, 195, 201 (pouze ve směru Avia Letňany, na znamení)
Plynárna Satalice zastávka pro linky 186 a 201 je zrušena
Barchovice, Hryzely zastávka je nově „stálá“ (původně „na znamení“)

Pramen: ROPID

 

Tagy Pražská integrovaná doprava ropid změny linek
29 komentářů