Zlínský kraj chystá velkou opravu silnice na Valašsku za 102 milionů korun

Silnice II/494 v Lipině. Foto: Palickap / Wikimedia CommonsSilnice II/494 v Lipině. Foto: Palickap / Wikimedia Commons

Oprava je naplánována až do konce příštího listopadu.

Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) začne v květnu s rekonstrukcí silnice II/494 mezi Valašskými Klobouky a Vlachovicemi. Bude probíhat postupně po jednotlivých úsecích až téměř do konce příštího roku. Zakázku zhotoví Eurovia CS, kraj na ni získal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

Jde o necelých pět kilometrů dlouhý úsek od křižovatky se silnicí III/4942 ve Valašských Kloboukách po začátek obce Vlachovice. Denně po této trase projedou zhruba tři tisíce aut. Dojde ke kompletní opravě asfaltových vrstev, šířka vozovky bude sjednocena na 6,5 metru v extravilánu a 7 metrů v průjezdních úsecích.

Důvodem opravy je nevyhovující stav vozovky, která nemá potřebnou šířku zpevnění a vykazuje výrazné poruchy. Jedná se především o výskyt podélných a příčných trhlin, mozaikových trhlin, ztrátu asfaltového tmelu, plošnou hloubkovou korozi, četné vysprávky a nerovnosti. Problematické je také nedostatečné odvodnění, což má značný vliv na bezpečnost dopravy a také na technický stav silnice.

Touto rozsáhlou a finančně nákladnou investiční akci dojde k odstranění současného nevyhovujícího stavu silnice. Zvýší se bezpečnost a plynulost dopravy, které jsou předpokladem pro snížení nehodovosti. Úpravou silnice dojde ke snížení technického opotřebení vozidel, snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu,“ konstatoval ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Ze čtyř nabídek vyhrála soutěž s odhadovanou cenou 109 milionů korun Eurovia, která nabídla cenu 102 milionů korun bez DPH. Vyplývá to z informací na profilu zadavatele.

V rámci stavby budou provedeny stavební úpravy mostu v obci Křekov a celková rekonstrukce mostu před obcí Vlachovice. Součástí stavby je také vybudování dvou železobetonových opěrných zdí v délkách 41 a 64 metrů k zajištění svahu tělesa silnice, odvodnění silnice včetně úpravy příkopů, obnovení tří propustků pod silnicí a úprava připojení sjezdů, místních a účelových komunikací v celé délce rekonstruovaného úseku.

Stavba bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce budou zahájeny 3. května 2021 a rekonstrukce celého souvislého úseku bude dokončena v listopadu 2022. Stavba proběhne za úplných nebo částečných uzavírek. Objízdná trasa bude vedena přes Vlachovu Lhotu, pro vozidla nad 3,5 tuny přes Brumov-Bylnici, Štítnou nad Vláří a Slavičín. Termíny uzavírek zveřejňuje ŘSZK na svých internetových stránkách.

Mapa objízdné trasy pro osobní auta při uzavírce silnice Valašské Klobouky - Vlachovice. Fot: ŘSZK

Mapa objízdné trasy pro osobní auta při uzavírce silnice Valašské Klobouky – Vlachovice. Fot: ŘSZK

Tagy Eurovia CS II/494 Ředitelství silnic Zlínského kraje Zlínský kraj
12 komentářů