LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Zlínský kraj chystá čtyřpruhovou silnici II. třídy. Kvůli napojení na dálnici

Přípravné stavební práce pro dálnici D49 Hulín - Fryšták. Foto: ŘSDPřípravné stavební práce pro dálnici D49 Hulín - Fryšták. Foto: ŘSD

Rozšíření stávající silnice bude nakonec menší, než byly původní plány.

Po více než deseti letech poslal Zlínský kraj znovu do schvalovacího procesu budoucí propojku mezi centrem Zlína a chystanou dálnicí D49 z Hulína do Fryštáku.
Celkem 2,383 kilometru dlouhý úsek mý být  čtyřpruhovou komunikaci, která ale oficiálně bude silnicí II. třídy.

Kraj již odeslal dokumentaci ke stavbě do takzvaného zjišťovacího řízení. Samotná stavba začíná křižovatkou u Kostelce (připojení silnice III/4911) a končí před stávající křižovatkou ulic Sokolské (II/490) s ulicí Padělky. „V rámci stavby bude provedena rekonstrukce stávající sil. II/490 z dvoupruhové na čtyřpruhovou komunikaci včetně odvodnění a napojení okolních komunikací. Směrové a výškové řešení stavby bylo v maximálně možné míře respektováno stávající,“ uvádí se v textu dokumentace.

Součástí záměru je rovněž návrh chodníků a cyklostezek, přeložky účelových komunikací a nejnutnější přeložky a úpravy koryta Fryštáckého potoka. Jde o druhou z celkem tří etap, které kraj kvůli stavbě nové dálnice plánuje.

Trasa silnice II/490 mezi Fryštákem a Zlínem.

Trasa silnice II/490 mezi Fryštákem a Zlínem.

Důvodem kapacitní stavby je i předpoklad, že pokračování dálnice D49 z Fryštáku dál ke slovenské hranici jen tak nevznikne. „Bude ještě chybět propojení rychlostní silnice dále směrem na Slušovice, Lípu, Vizovice a na Slovensko. V této době bude silnice II/490 sloužit jako hlavní propojení se silnicí I/49, vedoucí tímto směrem,“ vysvětlují autoři dokumentace.

Nejde o nový záměr, řešil se už do roku 2008. Kladné stanovisko ale už vypršelo, současně došlo k aktualizaci celého projektu. Zásadní změnou je především zúžení: původně měla být celá silnice široká 24,5 metru, nově bude 15,5 metru. Jednotlivé směry nebudou odděleny středovým dělícím pásem, zábor půdy tak bude výrazně menší.

Dálnice D49 z Hulína do Fryštáku roky čeká na stavební povolení. Podle aktuálního letáku chce ŘSD začít se stavbou příští rok.  Už předloni došlo k některým přípravným stavebním pracím na části trasy dálnice. Zlínský kraj na dotazy ke stavbě od minulého týdne neodpověděl.

 

Tagy D49 II/490 seznam Zlín - Fryšták Zlínský kraj
62 komentářů