Zemědělská společnost se odvolala proti povolením pro stavby související s D55 z Olomouce

Vizualizace D55 Olomouc - Kokory. Foto: ŘSDVizualizace D55 Olomouc - Kokory. Foto: ŘSD

ŘSD analyzuje dopady odvolání na chystané zahájení stavby tento měsíc.

Společnost Agra z Velkého Týnce na Olomoucku podala odvolání proti stavebnímu povolení na dvě desítky objektů souvisejících s chystanou stavbou dálnice D55 z Olomouce do Kokor na Přerovsku. Zemědělská firma tvrdí, že kvůli této dopravní stavbě se zkomplikuje její přístup na okolní pole, která obhospodařuje. Požaduje proto zrušení stavebního povolení, aby projekt mohl znovu projednat stavební úřad. Odvolání společnosti Agra posoudí krajský úřad. ČTK informaci získala na úřední desce olomouckého magistrátu.

Společnost Agra se odvolala proti stavebnímu povolení, které olomoucký magistrát vydal 7. března a týká se například přeložky silnice III/43, polních cest v okolí dálnice či stavebních úprav mostu ve Vsisku. Chystaný úsek D55 z Olomouce do Kokor měří osm kilometrů. Stavba má být zahájena v závěru dubna. Stavbaři už dělají přípravné práce a na trase budoucí dálnice odstraňují vrchní část zeminy. „Praktické dopady odvolání společnosti Agra na stavbu D55 Olomouc–Kokory podrobně analyzujeme. Budeme se snažit najít řešení, které neohrozí naplánované zahájení stavby,“ řekl ČTK Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště Ředitelství silnic a dálnic. V informačním letáku ŘSD uvádí termín zahájení ještě v dubnu letošního roku. Stejná firma už neuspěla s odvoláním proti hlavní stavbě, stížnost zamítl i Ústavní soud.

Příliš prudký sklon

Společnost Agra v odvolání podaném 5. dubna uvedla, že v projektové dokumentaci ke stavbě tohoto úseku dálnice D55 nejsou přijatelně vyřešeny sjezdy pro zemědělskou techniku na okolní pole, protože nebylo pamatováno na převýšení terénu. „Sjezdy se sklonem zhruba 40 stupňů jsou zcela nevhodné. Přes takové sjezdy velká a těžká zemědělská technika jezdit nemůže,“ uvedla.

Stavbou by podle společnosti Agra vznikl nepřístupný blok zemědělských pozemků, které firma obhospodařuje. „Přičemž povinnost obdělávat zemědělskou půdu ukládá přímo zákon. Napadené rozhodnutí stavebního úřadu, které legalizuje takovou situaci, je zcela nezákonné,“ argumentovala v odvolání společnost Agra. Zemědělská firma tvrdí, že kvůli shrnutí svrchní části zeminy už nyní nemůže s těžkou technikou vjet na jeden zemědělský pozemek.

Dálnici D55 z Olomouce do Kokor postaví společnost Eurovia CS, která v tendru podala nejvýhodnější nabídku s cenou 1,95 miliardy korun bez započtení DPH. Cenová nabídka společnosti Eurovia CS tvoří 80 procent předpokládaných nákladů na tuto dopravní stavbu. ŘSD zároveň pokračuje v přípravě stavby navazujícího šestikilometrového úseku dálnice D55 mezi obcí Kokory a Přerovem, zahájena by mohla být v letech 2025 či 2026.

Chystaná dálnice D55 je přeložkou silnice první třídy, která Přerov s Olomoucí spojuje přes několik obcí. Vesnicemi denně projede až 20.000 automobilů a rušná silnice je místem častých dopravních nehod.

Trasa dálnice D55 Olomouc - Kokory

Trasa dálnice D55 Olomouc – Kokory

Tagy D55 D55 Olomouc - Kokory Ředitelství silnic a dálnic
33 komentářů