Zastupitelé Prahy 1 chtějí obnovit zákaz nočního vjezdu do části Starého Města

Značky zakazujících vjezd do velké části pražského Starého Města. Foto: Rezidenti1Značky zakazujících vjezd do velké části pražského Starého Města. Foto: Rezidenti1

Zastupitelé uznali, že nebyla dostatečně informována veřejnost, orgány Prahy 1 ani hlavní město.

Praha 1 chce obnovit zákaz vjezdu mezi 22:00 a 06:00 do vybrané oblasti Starého Města, který koncem listopadu zrušil magistrátní odbor pozemních komunikací a drah z důvodu formálních pochybení při jeho přípravě a schvalování. Zastupitelé městské části na svém úterním jednání doporučili jeho realizaci, zároveň v usnesení uznali, že městská část o přípravě původního opatření nedostatečně informovala.

Silniční úřad Prahy 1 nechal na konci listopadu nainstalovat značky zakazující vjezd mimo dopravní obsluhu mezi 22:00 a 06:00 do fakticky celé oblasti mezi Dvořákovým nábřežím, Pařížskou, Staroměstským náměstím a Revoluční ulicí. Cílem bylo omezit hluk z aut, který v noci ruší místní obyvatele. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) následně řekl, že magistrát o kroku Prahy 1 nevěděl. Poté nechal značky zneplatnit a magistrátní odbor zahájil přezkum, který skončil zrušením zákazu.

Zastupiteli přijaté usnesení konstatuje, že stanovení místní úpravy provozu je v kompetenci silničního úřadu Prahy 1 a doporučuje jeho realizaci. Zároveň na návrh radního Richarda Bureše (ODS) zahrnuje konstatování, že při přípravě původního opatření nebyla nad rámec běžného úředního postupu dostatečně informována veřejnost, orgány Prahy 1 ani hlavní město. Radě městské části pak usnesení uložilo usilovat o snižování hlukové zátěže a zajištění nočního klidu v Praze 1 všemi dostupnými prostředky.

Oblast nočního zákazu vjezdu do pražského Starého Města. Zdroj: Filip Lachmann

Radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (ANO) již dříve uvedl, že úřad opatření znovu připraví s doplněním podkladů, které v něm podle magistrátního odboru chyběly. Podle přezkumného rozhodnutí nebylo z odůvodnění například patrné, co zákaz odůvodnilo. Zastupitel Filip Lachmann (Zelení), který materiál na úterní jednání zastupitelů předložil, to s ohledem na dlouhou historii mediálně zdokumentovaných pokusů situaci v místě zlepšit označil za úsměvné.

Zastupitelé také diskutovali o tom, zda zákaz nějakým způsobem nerozšířit i na vozy taxislužby, které v okolí Dlouhé při čekání na zákazníky často krouží a troubí na sebe, čímž ruší místní obyvatele. Ryvola k tomu řekl, že nejprve preferoval měkčí variantu, kterou by po nějaké době radnice vyhodnotila a zvážila zpřísnění. Vedoucí odboru dopravy Prahy 1 Ludvík Czital k tomu doplnil, že širší omezení by předpokládalo důkazy o tom, že taxikáři hluk způsobují. „My nejsme teď ve fázi, kdybychom tyto podklady měli,“ řekl.

Zastupitelé Prahy 1 na úterním jednání také kritizovali postup primátora, který podle některých v případě zneplatnění značek jednal protiprávně. Dopravní opatření má totiž na starosti takzvaná přenesená státní správa, která sice fyzicky sídlí v budovách samospráv, ale spadá pod státní orgány a volení politici na jejich rozhodování nemají mít žádný vliv. „Přelepení značek oranžovou izolepou byla pouhá zvůle,“ řekl například Pavel Marc (Zelení).

Tagy Praha 1 zákaz vjezdu do centra
24 komentářů