Za zpackaný výběr dopravců na Vysočině podle kraje nikdo nemůže

Autobus Setra společnosti Icom Transport na Vysočině. Foto: Icom TransportAutobus Setra společnosti Icom Transport na Vysočině. Foto: Icom Transport

Kraj chce novou soutěž vypsat do dvou měsíců.

Autobusoví dopravci v Kraji Vysočina budou dál jezdit v závazku veřejné služby na základě smluv, které neprošly řádnou otevřenou soutěží. Kraj chce stávající kontrakty po zrušení soutěže prodloužit přímo.

Kraj minulý týden oznámil, že dva roky po vypsání soutěže na dopravce ruší. Zakázka čelila kritice ze strany dopravců i výrobců autobusů. „Provoz do doby uzavření smluv s dopravci, kteří vzejdou z připravovaných veřejných zakázek, bude zajištěn stávajícími smlouvami,“ uvedla mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Deník Zdopravy.cz se dotázal i na to, zda ponese někdo zodpovědnost za zrušení soutěží. Z odpovědí vyplývá, že kraj si žádné pochybení nepřipouští. „Kraj Vysočina nemá v plánu činit jakékoli kroky proti složkám, které ve věci v průběhu dvou let rozhodovaly a měnily rozhodovací praxi. Je třeba brát na zřetel, že u veškerých námitek, které byly zaslány na ÚOHS byl potvrzen zákonný postup kraje. Žaloba ke krajskému soudu v Brně byla proti rozhodnutí předsedy ÚOHS,“ uvedla Svatošová.

Kraji pomáhala s organizací zakázky společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář. Kraj jí za tyto práce zaplatil 2,8 milionu korun. „V této souvislosti je spravedlivé upozornit, že částku uhrazenou právní kanceláři není možné vázat čistě k jedné veřejné zakázce, a to z důvodu, že velká část práce, tj. připravených podkladů, bude využita při zadání nových veřejných zakázek. Částka dle faktur činí cca. 2,8 mil. Kč,“ dodala mluvčí.

Nový tendr do dvou měsíců

V soutěží nabídla nejnižší ceny ve většině oblastí společnost ICOM Transport. Za firmou stojí odsouzený a následně pro údajné psychické problémy Václavem Klausem omilostněný podnikatel Zdeněk Kratochvíl. Později se stal ICOM Transport jedním z hlavních sponzorů Institutu Václava Klause. Už v roce 2021 dopravce nabídl ceny pod 30 Kč za kilometr, což je výrazně méně než tehdejší průměr v jiných krajích a ceny v původní smlouvě s Vysočinou.

Kraj zrušení soutěží vysvětluje tím, že kvůli soudem nařízenému předběžnému opatření a dalším průtahům nelze uzavřít smlouvy s vítězi. „S ohledem na nepředvídatelné průtahy nelze po kraji požadovat, aby v řízení pokračoval. Navíc nabídky předložené před 18 měsíci nereflektují současnou ekonomickou situaci na trhu,“ uvedl Martin Hyský, předseda výboru pro strategické projekty.

Nový tendr má být vypsán do dvou měsíců. Veřejná zakázka bude opět soutěžena v osmi samostatných částech, které kopírují osm oblastí, na které je kraj v linkové dopravě rozdělen. Pokud by proces výběru a zadání proběhl bez průtahů a podle předpokládaného termínu, mohli by dopravci v novém režimu jezdit od prosince 2024.

Tagy Kraj Vysočina Veřejná doprava Vysočina
22 komentářů