Za pololetí zrychlilo tempo rušení přejezdů, pomohla výstavba IV. koridoru

Zrušený přejezd na starém úseku IV. koridoru v Heřmaničkách. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářZrušený přejezd na starém úseku IV. koridoru v Heřmaničkách. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

V poslední době se objevily kuriózní situace, kdy na trati je evidovaný železniční přejezd, nevede k němu ale žádná oficiální komunikace.

Drážní úřad (DÚ) za první pololetí letošního roku rozhodl o odstranění 35 železničních přejezdů. To je stejné množství jako za celý rok 2019 a několikanásobek let 2020 a 2021. DÚ to dnes oznámil v tiskové zprávě. Ke konci června bylo na síti Správy železnic 7697 přejezdů, o 60 méně než před rokem.

„Železniční přejezdy se v uplynulém pololetí dařilo ve větší míře odstraňovat na kříženích s místními a účelovými komunikacemi. Počet odstraněných přejezdů roste také díky modernizaci tratí. Jen v rámci modernizace IV. železničního koridoru bylo zrušeno sedm přejezdů,“ uvedl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. Železniční provoz skončil začátkem dubna na starém jednokolejném úseku IV. koridoru mezi Sudoměřicemi a Voticemi.

Letos se však podle Koláře dařilo odstraňovat i další přejezdy v místech, kde docházelo ke křížení dráhy například s lesními nebo polními cestami nebo jinými nevyužívanými komunikacemi. Takové přejezdy vlaky zpomalují, jelikož strojvedoucí je zde povinen snížit rychlost a dát zvukovou výstrahu. Když je podobných přejezdů zabezpečených výstražným křížem na jedné trati více za sebou, vlak musí neustále brzdit, riziko střetu s náhodným silničním vozidlem se zvyšuje a jízda prodlužuje. Správa železnic proto dlouhodobě usiluje o rušení železničních přejezdů.

Drážní úřad do procesu odstraňování přejezdů vstupuje v momentě, kdy obdrží žádost o odstranění železničního přejezdu. Žádost podává provozovatel dráhy v okamžiku, kdy o zrušení daného přejezdu pravomocně rozhodne příslušný silniční správní úřad. Těmto úřadům před několika lety v otázce rozhodování o rušení přejezdů rozšířila kompetence novela zákona o pozemních komunikacích.

„Zpočátku se těmto silničním správním úřadům rušení přejezdů na účelových komunikacích příliš nedařilo, nyní je již situace opět v normálu. V poslední době se objevily i kuriózní situace, kdy na trati existoval evidovaný železniční přejezd křížící polní cestu, která není využívána. O odstranění přejezdu v těchto případech ale nebylo možné rozhodnout, neboť příslušný silniční správní úřad ve svém závazném stanovisku napsal, že k/od přejezdu nevede žádná komunikace. A protože přejezd je definován jako úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací, neměl silniční správní úřad co zrušit a Drážní úřad tedy co odstranit. Administrativa se dostala do patové situace. Od loňského roku již nastaly tři takové případy,“ píše DÚ v tiskové zprávě.

Z celkového počtu přejezdů je 2173 umístěno na silnicích I., II. a III. třídy. Ostatní přejezdy se nacházejí na místních a účelových komunikacích.

Za první pololetí letošního roku došlo na železničních přejezdech k 80 mimořádným událostem, při kterých bylo usmrceno 12 osob a 36 osob se zranilo. Za stejné období loňského roku se řešilo 79 střetů, při kterých přišlo o život 16 osob a 30 bylo zraněno.

Tagy Drážní úřad rušení přejezdů
48 komentářů