Z Prahy do Mladé Boleslavi v šesti pruzích. ŘSD představilo plán na rozšíření D10

Nový most na silnici II/610 přes D10 u Benátek nad Jizerou. Foto: SkanskaNový most na silnici II/610 přes D10 u Benátek nad Jizerou. Foto: Skanska

Rozšiřování má začít už v roce 2024.

Zatímco o rychlejším spojení Prahy a Mladé Boleslavi po železnici se stále hlavně mluví, příprava rozšíření silničního nabírá na tempu.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) představilo novou dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) na rozšíření dálnice D10 od 3. až po 46. kilometr, tedy z křižovatky Radonice po Kosmonosy. Pro srovnání: v případě železnice se zpracovala řada studií, ale není hotový ještě ani záměr projektu. ŘSD první verzi dokumentace představilo v roce 2020. Jde o velmi datově náročný dokument o velikosti 1,2 GB.

ŘSD jako důvod rozšíření na uspořádání v šesti jízdních pruzích uvádí nárůst intenzit dopravy. Denně po dálnici v tomto úseku projede kolem 60 tisíc aut.

Kromě modernizace hlavní trasy mají být provedeny přestavby všech osmi mimoúrovňových křižovatek. Zvažuje se zrušení stávající u Čtyř kamenů a vybudováním odpočívky i na pravé straně. Mezi plány je i oživení odpočívky Podchlumí u Mladé Boleslavi. Součástí záměru je i řešení protihlukových opatření, návrh vodohospodářského řešení stavby či vyvolané přeložky sítí technické infrastruktury a úpravy území v okolí stavby. Velkou proměnou má projít křižovatka se silnicí I/38 a I/16 u Bezděčína, má se posunout o kilometr blíže k Praze.

Aktuální plán počítá s tím, že by rozšířování mohlo začít už v roce 2024, kompletně má být hotovo v roce 2030. Jako první se má rozšířit úsek z Radonic do Brandýsa a z Bezděčína do Kosmonos.

Tagy D10 Ředitelství silnic a dálnic rozšíření D10 ŘSD uspořádání 3+3
93 komentářů