Z D55 je mimořádně cenné archeologické naleziště, stavba úseku Babice – Staré Město může začít

Archeologický výzkum na trase D55. Foto: ŘSDArcheologický výzkum na trase D55. Foto: ŘSD

Archeologové se přesunuli na úsek mezi Starým Městem a Moravským Pískem. Množství nálezů překonává jejich očekávání.

Mezi Babicemi a Starým Městem skončil minulý týden záchranný archeologický výzkum, který předcházel stavbě nového úseku dálnice D55. Archeologové pokračují ve své práci na dalším úseku ze Starého Města do Moravského Písku.

Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) našli archeologové na místě mimořádně vzácné nálezy. Jen mezi Babicemi a Starým Městem šlo o celkem 206 kusů historických artefaktů.

 „Většina nalezených objektů tvoří vyšší struktury, což jsou tehdejší domy. Máme například zachycený úžasný celý půdorys 30 metrů dlouhého domu, který patří pravděpodobně kultuře s lineární keramikou,“ řekl vedoucí záchranného archeologického výzkumu Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Podle něj se pohybují v území, kde se prolínaly různé kultury. „Velmi vzácným nálezem jsou hrnečky z pozdní doby kamenné také například žárový hrob u Nedakonic, který ukrýval sedm neporušených nádob z doby bronzové,“ dodal Popelka.

Výzkum na 8,5 kilometrech budoucí trasy dálnice z Babic do Starého Města trval přes pět měsíců. Nejstarší nálezy jsou 7 tisíc let staré a pocházejí z období neolitu. „Úplně nejstarší je žárové pohřebiště z období pozdního neolitu a štípaná industrie – šipka z období eneolitu. Máme také nálezy z dalších období, například žárové hroby z doby bronzové (období lužických popelnicových polí, 1250 až 1000 let př. n. l.), laténské chaty z doby železné (480–30 př. n. l. a keramiku z období Velké Moravy (800–950 n l.),“ přiblížil archeolog Ladislav Kaiser. Archeologové čekali, že nálezů v tomto území najdou hodně, četnost však předčila očekávání.

Díky ukončení archeologických prací mohou naplno začít hlavní práce na budování 8,5 km dlouhého úseku dálnice D55. Součástí stavby je vybudování 18 mostů, 3 mimoúrovňových křižovatek a 2,85 miliardy korun získala Eurovia a Strabag. Úsek ze Starého Města do Moravského Písku se zatím soutěží, začít se má stavět na podzim.

Archeologický výzkum na trase D55. Foto: ŘSDArcheologický výzkum na trase D55. Foto: ŘSDArcheologický výzkum na trase D55. Foto: ŘSDArcheologický výzkum na trase D55. Foto: ŘSDÚsek D55 Staré Město - Moravský Písek. Pramen: ŘSDÚsek D55 Babice - Staré Město. Pramen: ŘSD
Tagy archeologický průzkum D55 D55 Babice - Staré Město D55 Staré Město - Moravský Písek Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
23 komentářů