dpp

Vysokorychlostní železnice podpoří hospodářský rozvoj ve střední a východní Evropě

Polské pendolino. Autor: PKP Intercity - B.BanaszakPolské pendolino. Autor: PKP Intercity - B.Banaszak

Hlavní hnací silou rozvoje železniční infrastruktury v regionu jsou probíhající projekty VRT v Polsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku a České republice.

Zpoždění v rozvoji dopravní infrastruktury je jedním z hlavních problémů, které brání ekonomickému růstu v regionu střední a východní Evropy v důsledku desítek let nedostatečných investic. Ačkoli jsou železnice nedílnou součástí polské dopravní sítě, začaly se obnovovat teprve po vstupu země do Evropské unie.

Polsko se sice může pochlubit stovkami kilometrů modernizovaných železničních tratí vybavených nejmodernější evropskou signalizací ERTMS/ETCS 2. úrovně, v rozvoji sítě vysokorychlostní železnice však stále zaostává za západoevropskými a jihoevropskými zeměmi. Hlavní hnací silou rozvoje železniční infrastruktury v regionu jsou probíhající projekty VRT v Polsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku a České republice.

Evropská investiční banka (EIB) zdůrazňuje důležitost investic do dopravní infrastruktury, které by měly vyřešit nedostatky v dopravních sítích střední a východní Evropy. Takové investice mohou mít velký ekonomický význam a zároveň zvýšit bezpečnost celého kontinentu. Mezi klíčové infrastrukturní projekty patří CPK, Rail Baltica a rozvojové projekty VRT, které plánuje a realizuje Správa železnic. Cílem projektu CPK je propojit železniční sítě projektů Rail Baltica a české VRT, a vytvořit tak v regionu komplexní vysokorychlostní železniční síť. Nové letiště CPK v Polsku zajistí transkontinentální spojení a dále posílí propojení regionu. 

Ve zprávě „Přínosy rozvoje vysokorychlostních železnic a integrace mezi zeměmi EU v rámci Iniciativy Trojmoří“, kterou vypracovala mezinárodní poradenská společnost Steer, se uvádí, že dokončená síť VRT v regionu Trojmoří bude mít do roku 2050 délku přibližně 4 500 km a bude sloužit pro osobní i nákladní dopravu. Zpráva byla představena během kongresu International Railway Direction Days, který pořádal Centralny Port Komunikacyjny (CPK) v lednu ve Varšavě. 

Celkové náklady na vybudování kompletní sítě VRT v regionu Trojmoří se odhadují na přibližně 60 miliard eur. Očekává se, že tyto investice přinesou přínosy ve výši přibližně 120 miliard EUR, což znamená, že v dlouhodobém horizontu by vybudovaná síť VRT měla přinést dvojnásobek svých počátečních nákladů (hospodářská čistá současná hodnota, ENPV).

Tagy Centralny Port Komunikacyjny CPK VRT
89 komentářů