Vyhodnocení standardů kvality PID: Nejlepší jsou Martin Uher a pražský dopravní podnik

Autobus Pražské integrované dopravy. Pramen: IDSKAutobus Pražské integrované dopravy. Pramen: IDSK

Všichni dopravci splnili standard „Teplotní komfort“, naopak největší potíže měli dopravci s řádným „Informováním ve vozidlech“.

Organizátoři dopravy ROPID a IDSK vyhodnotily kvalitu dopravců jezdících v Praze a středních Čechách z hlediska plnění standardů Pražské integrované dopravy (PID) za 3. čtvrtletí. Všechny požadované standardy poctivě splnili dva dopravci z celkových 33: Martin Uher a Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Dalších sedm dopravců uspělo s jediným „červeným“ prohřeškem.

Hodnotí se celkem 21 ukazatelů, například plnění jízdního řádu, bezbariérovost, informování ve vozidlech a na zastávkách, stáří vozového parku, čistota vozidel, teplotní komfort nebo ústrojová kázeň řidičů a míra dodržování jejich povinností.

„Během sledovaného čtvrtletí zasáhl do plnění smluv s dopravci především přetrvávající nedostatek řidičů, který eskaloval v průběhu srpna a září. I přesto splnilo požadovaný standard plnění grafikonu celkem 25 z 33 dopravců, 17 z nich dokonce bez jediného výpadku,“ uvedl ROPID.

Všichni dopravci splnili standard „Teplotní komfort“, naopak největší potíže měli dopravci s řádným „Informováním ve vozidlech“, který podle pravidel plnilo pouze devět dopravců. Kromě tohoto standardu, kdy se hodnotí především funkčnost informačních panelů, hlášení zastávek nebo aktuálnost informací o tarifu a přepravních podmínkách, je podle ROPIDu a IDSK výraznější prostor ke zlepšení také u standardu „Bezbariérovost“. Zde byl největší překážkou v plnění požadované úrovně náročnosti zejména nedostatečný počet garantovaně nízkopodlažních spojů, a to především na příměstských a regionálních linkách.

Zlepšení napříč více dopravci bychom uvítali také u standardů „Funkčnost odbavovacích zařízení“ nebo „Přesnost provozu“, z nějž mohou řidiči přímo ovlivnit předčasné odjezdy ze zastávek nebo včasné přistavení autobusu do výchozí zastávky.

Standardy kvality PID jsou měřeny kontinuálně automaticky ze sledovacího systému MPVnet i přímo v terénu pomocí fiktivních zákazníků či pracovníků kontroly, kteří navštěvují v předem definovaných počtech vozidla jednotlivých dopravců a sledují všechny měřené aspekty (například chování řidičů, čistotu vozidel nebo informování cestujících).

Podrobné výsledky plnění jednotlivých standardů za jednotlivé dopravce jsou uvedeny v přiložené tabulce ve formátu pdf.

Tagy autobusové linky PID dpp IDSK Martin Uher PID ropid standardy PID
21 komentářů