cargo

Vláda schválila propouštění na ministerstvu dopravy i podřízených organizacích

Budova ministerstva dopravy. Pramen: MDČRBudova ministerstva dopravy. Pramen: MDČR

Vláda na svém dnešním zasedání schválila materiál o takzvané systemizaci pracovních míst, který přinese nejen propouštění na ministerstvu dopravy a

Vláda na svém dnešním zasedání schválila materiál o takzvané systemizaci pracovních míst, který přinese nejen propouštění na ministerstvu dopravy a některých podřízených organizacích, ale také výrazné přeskupení „sil“ mezi jednotlivými náměstky na ministerstvu. Podle navržené struktury oslabí zejména stávající první náměstek Tomáš Čoček.

Materiál počítá se zrušením celkem 39 míst za stávajícího počtu 490. Ministerstvo v důvodové zprávě změny vysvětluje snahou o vytvoření „obsahově stejnorodých organizačních útvarů a racionalizace výkonu některých agend.“ Zrušena bude kompletně sekce vnějších vztahů. Do nově zřízené se sekce infrastruktury a letectví soustředí dopravní infrastrukturu pro všechny mody dopravy, a to od jejího plánování a budování až po její provoz a údržbu.

Další nová sekce (kterou vede vždy náměstek) bude řešit strategii a mezinárodní spolupráci. „Bude zahrnovat tvorbu koncepcí a strategií v oblasti dopravy obecně, jakož i v oblasti výzkumu, vývoje, inovativních technologií a bezpečnosti silničního provozu,“ uvádí materiál.

V praxi znamená organizační struktura úbytek agendy zejména pro dva dlouholeté náměstky: Jakub Kopřiva už pod sebou nebude mít odbor pozemních komunikacích, Tomáš Čoček přijde o vliv na strategii a zůstanou mu v podstatě jen finance a evropské fondy. Na místa dvou nových náměstků musí ministerstvo vypsat výběrové řízení.

Současná organizační struktura ministerstva neumožňuje efektivní řízení, odborné zaměření jednotlivých sekcí postrádá logickou strukturu dle věcné náplně činností jednotlivých odborů a dochází k seskupování činností bez ohledu na jejich smysl a cíl. Je nutné posílit roli strategického plánování ministerstva dopravy a význam agend, které zabezpečují rozvoj moderních technologií, služeb a postupů reagujících na nové trendy a společenské výzvy. Strategie ministerstva musí ve všech módech dopravy ukazovat cestu budoucnosti, nikoliv jen řešit aktuální problémy výstavby dopravní infrastruktury,“  vysvětlila mluvčí ministerstva Lenka Rezková.

Propouštění se má dotknout i Drážního úřadu (-6 lidí) nebo Státní plavební správy (-4 lidi). Jedna pozice zmizí na Drážní inspekci, kde dojde zrušení odboru ústřední inspektorát s úsporou jednoho místa představeného. Na této pozici je dlouhodobě někdejší generální inspektor Drážní inspekce Roman Šigut, který tímto přijde o práci. „Cílem je odstranění duplicitně vykonávaných činností na místě ředitele odboru a tím zvýšení akceschopnosti úřadu při šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí,“ uvádí se v materiálu. Mimořádné události na Drážní inspekci přitom šetří inspektoři územích inspektorátu, nikoliv zaměstnanci Ústředního inspektorátu.

Překvapivé jsou škrty u obou drážních institucích v době, kdy trvale přibývá na železnici mimořádných událostí. Naopak podle takzvaného 4. železničního balíčku, přibude oběma organizacím práce.

aktualizováno 18:50 o informaci o výsledku jednání vlády.

Tagy drážní inspekce Drážní úřad Ministerstvo dopravy
9 komentářů