Dopravci Železnice

Vláda schválila jednu jízdenku na vlaky, povinná bude od roku 2020

Vlaky GW Trainu a ČD se potkávají na českobudějovickém nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář
Vlaky GW Trainu a ČD se potkávají na českobudějovickém nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Poprvé v historii se do české legislativy dostane jednotná jízdenka pro železniční dopravce. Zavedení takzvaného systému národního tarifu dnes schválila vláda v rámci balíčku změn v drážních zákonech.

Jde konkrétně o nový paragraf zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, který dopravcům ukládá uznávat jednotný tarif. Opatření se týká jen dopravců, kteří jezdí na základě smlouvy o veřejných službách, zjednodušeno řečeno jezdících za peníze krajů či státu. Komerční dopravci se mohou připojit dobrovolně.

Ministerstvo dopravy o zavedení jednotného tarifu rozhodlo už dříve, před několika týdny podepsalo se státním podnikem Cendis i smlouvu na jeho postupné zavádění. Pro jistotu si systém jednotného tarifu nechalo ukotvit ještě v zákoně. Ten ještě musí projít Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Nečeká se ale zásadní komplikace. Jednotná jízdenka má usnadnit soutěžení přepravních výkonů na železnici. 

Jednotný tarif umožní cestování na jednu jízdenku po Česku s více dopravci. Původně měl začít platit už v prosinci příštího roku, vzhledem k prodlevám s podpisem smlouvy ale projekt nabral roční zpoždění. Za vybudování systému a čtyřletý provoz zaplatí stát 255 milionů korun. „V první fázi půjde o systém, který bude připraven plně na vlaky, postupně by se mohl rozšířit i na integrované dopravní systémy a linkové autobusy,“ řekl Václav Henzl, který má přípravu projektu v Cendisu na starosti.

Nad projektem se v Cendisu sešla trojice manažerů, která má s dopravou a informačními systémy v dopravě bohaté zkušenosti: Jan Paroubek působil dříve v Českých drahách a stál u rozjezdu RegioJetu i Leo Expressu, Petr Moravec vedl v Česku autobusovou divizi Veolie a Abellio a byl i náměstkem generálního ředitele ČD, Václav Henzl působil jako IT ředitel v holdingu Student Agency a Leo Expresu.

Oficiální název projektu Systém jednotného tarifu nechtějí v Cendisu pro zákazníky příliš používat, existuje návrh kratšího názvu, který však zatím není ze strany ministerstva dopravy schválen. Nový systém má fungovat hlavně na kilometrické bázi. Jeho předností má být především flexibilita v cestování, z čehož ovšem také vyplývá, že nemusí být vždy cenově nejvýhodnější. Dopravci budou moci i nadále poskytovat své obchodní slevy, které však bývají často vázány na konkrétní spoj nebo konkrétní relaci. Inspirací pro autory je mimo jiné švýcarský model jednotného tarifu.

Dopravci budou jednotný tarif uznávat na základě takzvané přístupové smlouvy s ministerstvem dopravy. Její uzavření bude ze zákona povinné pro ty dopravce, kteří budou jezdit na základě nově vysoutěžené objednávky státu nebo krajů. V ostatních případech se dopravci mohou připojit k systému dobrovolně.

Absence jednotného jízdného bývá často kritizována jako jeden z důvodů, proč v Česku neběží tolik soutěží na dopravce pro závazkové vlaky. S rostoucím počtem vysoutěžených dopravců i připojených integrovaných systémů pak bude význam jednotného tarifu a jeho využití na trhu stoupat.

Zajímavější bude pro časté cestující možnost koupě obdoby celosíťového předplatného, jako je dnes u Českých drah IN100. Jeho využití s koncem ČD na některých tratích klesá, nová síťová jízdenka by měla platit u všech dopravců. Cendis počítá, že cena bude zhruba 25 tisíc korun za rok. Kromě toho systém nabídne nejrůznější další varianty časových i traťových jízdenek.

Pro použití jednotného tarifu nebude nutná speciální karta, systém bude umět pracovat s jakýmikoliv bezkontaktními kartami typu NFC, které jsou dnes běžně používány a s jejichž zapojením bude jejich provozovatel souhlasit. Cendis bude mít mimo jiné na starost i rozdělení tržeb z jízdenek mezi zúčastněné dopravce.

Nově přidaná část zákona, kterou dnes schválila vláda

(1) Dopravce je při provozování veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících povinen umožnit využití jím poskytovaných přepravních služeb na základě jednotného jízdního dokladu. Využití přepravních služeb na základě jednotného jízdního dokladu může dopravce umožnit i při provozování jiné veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální nebo při poskytování integrovaných veřejných služeb.
(2) Ceny jízdného pro přepravní služby podle odstavce 1 a ceny dalších souvisejících služeb se sjednávají v souladu s cenovými předpisy14). Jednotným jízdním dokladem se prokazuje úhrada jízdného a cen souvisejících služeb podle věty první. Přepravní služby podle odstavce 1 poskytují dopravci za podmínek sjednaných s Ministerstvem dopravy.
(3) Prodej jednotného jízdního dokladu zajišťuje každý dopravce provozující veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální umožňující využití přepravních služeb podle odstavce 1.
(4) Prodej jednotného jízdního dokladu a zúčtování příjmů z tohoto prodeje se provádí prostřednictvím informačního systému jednotných jízdních dokladů, který je informačním systémem veřejné správy spravovaným Ministerstvem dopravy.
(5) V informačním systému jednotných jízdních dokladů jsou vedeny údaje o
a) dopravcích, kteří umožňují přepravu na základě jednotného jízdního dokladu, kterými jsou obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
b) přepravních službách, které je možné využít na základě jednotného jízdního dokladu,
c) výši jízdného, cenách dalších souvisejících služeb a podmínkách užití přepravních služeb na základě jednotného jízdního dokladu,
d) obchodních místech, ve kterých je zajištěn prodej jednotného jízdního dokladu,
e) objednateli, organizátorovi nebo jiné osobě zajišťující organizaci integrovaných veřejných služeb, kterými jsou obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a o jí zajišťovaném dopravním systému,
f) cestujících poskytnuté při zakoupení jednotného jízdního dokladu, jimiž mohou být jméno, popřípadě jména, a příjmení, doručovací adresa, datum narození, fotografie, druh a číslo osobního dokladu a kontaktní údaje,
g) kupujících jednotného jízdního dokladu poskytnuté při jeho zakoupení, jimiž mohou být obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa sídla, doručovací adresa, bankovní spojení a kontaktní údaje,
h) jízdném a cenách souvisejících služeb uhrazených na základě jednotného jízdního dokladu,
i) vydaných jednotných jízdních dokladech a přepravních službách poskytnutých na jejich základě,
j) právech uplatněných z přepravní smlouvy.
(6) Údaje podle odstavce 5 písm. f) a g) se uchovávají po dobu 12 měsíců od ukončení platnosti jednotného jízdního dokladu, případně po dobu delší, je-li to nezbytné v případě uplatnění práv z přepravní smlouvy.
(7) Náležitosti jednotného jízdního dokladu a způsob prodeje jednotného jízdního dokladu stanoví prováděcí právní předpis.

Dalším legislativním změnám na železnici, které dnes schválila vláda, se budeme postupně věnovat. 

90 komentářů

Klikni pro vložení komentáře

Diskuse pod články deníku Zdopravy.cz slouží pouze ke slušné výměně názorů. Prosíme diskutující, aby se vyvarovali vulgarismů a urážek jakéhokoliv druhu. Za obsah diskusí je zodpovědný vydavatel, který si proto vyhrazuje právo urážlivé, vulgární a jinak nevhodné příspěvky smazat bez dalšího upozornění. Děkujeme, že nemusíme mazat. Vaše redakce.

 • Nějaké takové řešení mohlo a hlavně mělo vzniknout hned v počátcích té zcela nepovedené pseudoliberalizace českého (železničního) rádoby „trhu“ – tehdy mohl být třeba „i s chlupy“ převzat tarif i ceníky ČD jako „státní“ tarif platný (uznávaný) povinně u všech dopravců fungujících na státní železniční síti s tím, že pokud si někteří vytvoří navíc i nějaké vlastní tarify a ceny (včetně slev), nic jim nebrání jich ve svých spojích využívat, budou-li o ně cestující mít zájem, ale „stát“, „kraje“ ani nikdo jiný jim na to nijak přispívat nebude. Na to mohla být okamžitě navázána i regulace intenzity osobní dopravy, kdy výhradní přednost by měla ZDO a „poskakovaly“ by jen případné „komerční“ spoje, nikoli ty, které by tvořily inteligentně provázanou síť spojů ZDO (a které často „poskakují“ nyní). A následujících cca 20 roků už mohlo být využito k postupnému rozšiřování toho „státního“ tarifu do dalších oblastí VHD – a nebyli bychom teď v porovnání s vyspělými státy „100 let za opicemi“.
  Jenže historie nezná „kdyby“, a tak je všechno jinak …

 • A bude i ‚státní verze‘ Skupinové víkendové jízdenky, Celodenní a Letní jízdenky?! Hlavně ta poslední si získává čím dál větší popularitu… Plus by určitě byla super i aplikace do mobilu (podobná té od ČD), soukromí dopravci stejně pokladen na nádražích moc mít nebudou a průvodčí by pak taky nedělal nic jiného než jen prodával lístky.

   • Jančura měl plno keců ohledně vzájemného prodeje jízdenek (nedohodli se na výši provize), nikoliv jejich uznávání. Uznávání v povinně místenkových vlacích stejně nedává moc smysl.

     • Což je samozřejmě jen jedno z jeho velkohubých prohlášení. Pokud to tedy tak chce a ČD ne, proč se nedohodl alespoň s Leoexpresem? K Interailu se připojil až letos, mezinárodní jízdenky neuznává stále. ČD si nazvájem uznávají jízdneky s desítkami společností.

      Nebo další taková prohlášení, jak hrozně chce soutěže. Ale když se nějaká konala, nepřihlásil se, zatímco jiní ano (Liberecký, Jihočeský kraj). Poprvé až letos.

      • Radek Janata: Podminky pro soubor trati Šumava v Jižních Čechách pro něj nebyli zajímavé (povinnost mit vlaky rok předem), na další dvě zakázky se přihlásili pouze ČD.
       U ostatnich soutěží či poptavek záleží, zda se jedná o izolovanou trať (například Plzeň – Most), či nějaký logický soubor tratí.

 • Místo vytváření naprosto pochybného národního nejdražšího kilometrického tarifu tímto způsobem, který má jediný účel a to „vydojit“ při jízdě s více dopravci (= dnes to jde bohužel jen jen s jedním, a to ČD a.s.) ty, kteří si neumí přes mobil/Internet koupit levný lístek z A do B bych naopak čekal spíš komplexní aplikaci, kde si zadám dva body přepravy (výchozí a koncový) a appka mi sama nabídne koupi jednotlivých jízdenek u všech na dopravě participujících dopravců podle mnou nastavených filtrů (nejlevnější, nejrychlejší, včetně rezervace místa, s donáškou jídla na místo, volbu vozové třídy, volbu dětského kina atp.) s tím, že ve výsledku budu mít v mobilu klidně seřazené jednotlivé jízdenky v řadě za sebou a to klidně včetně já nevím autobusových spojů nebo klidně MHD. Toto je na nic akorát způsob jak úřednicky „vyblít“ 255 mega:-(((

 • Celosíťová jízdenka ČD IN 100 na rok stojí 19 990Kč, doplatek na první třídu ČD na rok je 4990Kč. Celosíťová jízdenka za uvažovanou cenu 25000Kč bude platit pro první třídu? Bude k dispozici i celosíťová jízdenka pro 2. třídu, tj. obdoba základní ČD IN 100 za dosavadní cenu 19 990Kč?

  • Myslím, že se ptáte na věci, které nikdo neví. Schválen byl pouze naprosto obecný zákon, nic víc.

   Jinak já nepředpokládám, že by měla cena 25000 platit pro první třídu. Proč?
   Ten systém má zahrnovat více, než jen vlaky ČD, tak proč by cena nemohla být vyšší.

   • Nojo, ale ta soucasna pokryva cca 99% trati, takze pokud by ta „nova“ mela byt o tolik drazsi, tak by tam bud mela byt zahrnuta 1. trida, nebo treba MHD, aby to bylo v pomeru k soucasnemu stavu. Vzdyt preci s liberalizaci na tom budou cestujici lepe, jak vsichni tvrdi… takze to preci nemuze byt horsi. 😛

    • In100 není nic jiného než obchodní produkt jedné soukromé společnosti, byť vlastněné státem. Přeneseně vzato, permici do sítě kin Cinestaru nelze použít do Cinema City. Nelze to brát jinak i kdyby sami chtěli, protože přesně to jsou důvody (že jsou akciovka) plateb ze SŽDC na ČD za převody nádraží, kolejí, květináčů, zábradlí, poklopů kanálů, stříšek nad kuřáckými koutky,…. 🙂

    • IN100 nepokrývá 99% tratí a ani nikdy nepokrývala. A především – neplatí v autobusech a MHD. Stačí, aby v tom byl PID, a hned máte cenu 25000 ospravedlněnou, protože Praha stojí 3650 Kč, první pásmo stojí 3010 Kč, atd.

     • Radku, priznam se, ze jsem to nepocital a ta procenta jsem strelil od boku. Nicmene, ktere zavazkove trate IN100 a drive tedy IN-Gold nikdy nepokryvala ?

   • Za cenu 19.990Kč lze aktuálně cestovat prakticky po celé železniční síti ČR (nepočítám pár bezvýznamných lokálek) a jelikož se neplánuje stavba nových tratí a rozšiřování sítě ani po příchodu soukromých dopravců, tak bych rád předpokládal, že podmínky pro cestování se pro pravidelné cestující s příchodem soukromých dopravců minimálně nezhorší.

  • jednička do té doby bude zrušená u vlaků které jezdí za peníze krajů nebo státu. Kraje už to nechcou a stát to nebude dotovat. Třeba už u nás jsou 1 přelepené na 2.

   • Petr. R: I vy obecný komiku, v Praze a Středočeském kraji se jedničkou jezdilo, jezdí a jezdit bude v míře poměrně značné. Já osobně ani ničím jiným nejezdím.
    P.S.: Ze začátku jsem z Vás měl běsy, ale postupem doby jste se vypracoval v neodolatelnou součást každé diskuse. Něco tak dokonale mimoňovitého se jen tak nevidí, i Marcel Štancl bledne závistí 😊

    • no my zase na moravě máme děs co si kupují u nás 1 a ve vlaku ji nenajdou, nebot červené sedačky jsou v oddílu 2 a ještě mám tady děs z lidí, co nečtou článek a jdou hned na diskuzi. V článku by se dozvěděli, že diskuze bude o vlacích, které jezdí na objednávku státu nebo krajů.
     Už i na zdopravy byl článek, že kraje nechou vlaky s jedničkou, ale kdo nečte články a chodí jenom ze sebe dělat mistra na diskuzi, tak to asi neví.

    • Já ve vlaku jezdím na červených sedačkách a jestli se zajímáte o dopravu, tak když je něco dotovaný z EU, tak se nesmí rozlišovat bohatství cestujících a tudíž 1 musí být přelepena na dvojku.

 • Nebýt nesmyslné liberalizace nemusíme řešit, takovéto blbosti, nemuselo se zřizovat zařízení služeb, atd..

  • Nesouhlasím. Systém má v budoucnu zahrnovat veškerou veřejnou dopravu, takže i kdyby nedošlo k liberalizaci, stále by bylo nutné řešit vyrovnání mezi ČSAD, ČD a jednotlivými dopravními podniky.

   • Společná jízdenka se více, ale řeší až od doby, co jsou snahy zliberalizovat železnice, u busů se to tolik snad nikdy neřešilo, takže nebýt tohoto, tak se o tom třeba vůbec nemluví.

    • Dominik: Protože regionální autobusy ma několik společností a většina lidi zpravidla neprestupuje a historicky je zvyklá koupit si lístek u řidiče. Dálkové autobusy nejsou dotované, takže je nikdo nemá tendenci řešit a kupodivu si valná část cestujících kupuje jizdenky on-line.
     A hlavně se v této dopravě pružněji přizpůsobuje doprava poptávce a rozvoji nových spojů.

  • Tak pan ministr nejspíš jako cestující vlakem nikdy nejel, vyjma výletů s Babišem…, tak do toho bude furt strkat noc.
   Všichni budou jezdit za stejný tarif, příště budou mít zaměstnanci stejnou uniformu, potom bude na všem stejný nátěr/ to abychom rozeznali vlak od autobusu/…

 • je zajimave, ze v letecke doprave na to prisli dopravci sami a funguje to velmi dobre, zatimco ve vlakovych jizdenkach cely pokrok spociva v tom, ze uz nejsou na kartonovych obdelnickach 😀

  • Oni jsou letenky síťové? Možná je pár prémiových dopravců v nějaké alianci,ale nízkonákladovky, které využije nejvíce cestujících nic takového v podstatě nemají. Když chci letět s více dopravcema, musím koupit více letenek a trnout, zda mi následný spoj kvůli zpoždění neuletí, protože mám pak prostě smůlu. Ano, může letěl nějakou velkou aerolinkou, ale tam se pohybujeme úplně v jiných cenách.

  • Ona existuje nějaká „síťová jízdenka“ pro leteckou dopravu? Pořád přeci musíte na každou aerolinku mít její letenku (jediný rozdíl je, že je prodávají i třetí strany typu kiwi.com).

   • Existuje. Například Round the World ticket. Není to sice letenka platná na úplně všechny aerolinky, ale aspoň na ty, které jsou součástí Star Alliance. Přirovnejme to k jízdence InterRail, který taky neplatí úplně všude.

    • RTW tarify jsou tarify jako všechny ostatní. Platí na určitou množinu spolupracujících aerolinek, na předem dané trase určitých vlastností, v určitých bookovacích třídách. Lety lze přebookovat ja jiný, ale opět je plno podmínek, které to muslí splnit.

     Nic síťového na nich není, s velice flexibilním Interrailem, kdy se až po příchodu na nádraží můžete rozhodnout, kam za pár minut pojedete, bych to určitě nesrovnával.

 • Dobrý začátek, ale dokud to neobsahuje MHD, vždy to bude „poloviční“. Prakticky vzato se zachovává/vrací „jízdenkový komfort“ z doby před nástupem konkurence, ale chtělo by to pokračovat a dosáhnout nějakého pokroku oproti tehdejší době.

  I kdyby mělo jít o nějaký příplatek k základnímu jízdnému (paušálu). Pořád lepší než pokaždé zjišťovat, jak se zrovna v tom či onom městě (před)prodávají jízdenky a to případně podle času vzdálenosti/pásem nebo, (ne)označuje začátek platnosti, (ne)nastupuje jedněmi dveřmi, (ne)smí přestupovat atd.

  • Tomáš Záruba
   Zrušit papírové jízdenky MHD?
   Chlape, vy tancujete na tenkým ledě.
   Chcete snad vzít panu Rittigovi živobytí? Tomu jedinému člověku, který dokázal udělat MHD výdělečnou.
   Samozřejmě pro něj. 🙂

 • Jestli to správně chápu, tak podmínkou k zakoupení jízdenky bude vlastnictví nějaké elektronické fízlkarty. Papírový lupen zakoupený anonymně zase nebudou dopravci vzájemně uznávat.
  Jo vlastně já zapoměl, že slušný a zákonů dbalý ovčan se nemusí státního fízlování a sledování bát

  • Pokud vyloženě nežijete jako již bohužel nestárnoucí pan Mertlík (TV dokument „Živý obraz lepšího světa“), jste tak jako tak demokraturně profízlován až do morku kostí. O jednu fízlkartu víc nebo míň.

   • Ale je to zbytečná komplikace, pro ty, co zas tak často nejezdí, či nejedou více dopravci při jedné cestě, plácnu, třeba většinu času se pohybuji v kraji, kde jezdí jen ČD, takže mi stačí tarif ČD, ale třeba 3x za půl roku pojedu na vysočinu, kde jezdí GWTR a já si zase budu muset kupovat extra 2 lístky, jelikož nebudu mít kartu.
    Ano, je to asi nejideálnější cesta, pro správné rozdělení jízdného, ale to jen v případě,že v ZDO jezdí v kraji více dopravců, jinak to půjde rozdělit tak, že 80% cesty pojedu s ČD, jelikož jiný dopravce tam nejezdí a 20% s GWTR, protože zas je jediným dopravcem, zde by karta potřeba nebyla.
    Avšak absence papírového jízdného bude velké mínus, tak jako v Pardubickém kraji musím mít IREDO kartu, chci-li přestupovat bus-vlak.

    • Myslím, že opravdu není problém, že pár paranoiků, kteří si nechtějí (či jsou líní) někde na webu zaregistrovat kartu do systému (nebude třeba zvláštní karta, bude to patrně systém jako dnešní „Lítačka“), si bude muset koupit „3x za půl roku“ lístek na víc.

     Tento systém holt pro vás není.

     • Jakýpak paranoismus? Hlavně já osobně těch karet tolik nemám, takže se mi klidně může stát, že nebudu mít takovou, s kterou to bude spolupracovat. A taky tu jde o režijky, teď to jen pár tratí, ale čím víc tratí, tím čekám větší rozbroje od odborů, jelikož dojde k masivnímu úbytku její použitelnosti, a jsem zvědav co budou dělat, až odbory řeknou a dost a vyhlásí se stávka, protože takovýto úmyslné omezování jejího použití nelze nechat jentak projít.

      • Asi to ohledně režijek bude, jak tvrdíte, pak se naplní scénář, který by mohl být realizován klidně hned. Já jsem již před časem prohlásil, že je možné zrušit režijky okamžitě a kompenzovat ho finančně. Režijka je benefit namísto peněz. Pokud se zruší režijka, budou muset stoupnout platy, jinak část lidí z dráhy odejde. Pokud stoupnou mzdy, cestování se zdraží.

       • Režijky se jentak nevzdáme, to by plat musel vzrůst, alespoň o 8 – 10 tisíc, aby mě to vynahradilo režijku.
        A jsme u toho, cestování se zdraží a lidé zas budou řvát, jak máme drahé železnice, což řvou i teď, když máme jednu z nejlevnějších železnic v Evropě, v průměru cestující platí kolem 1 Kč/km.

         • Ano, abych oželel režijku, tak kolem těch 10 tisíc minimálně nahoru, a to bych se jí vzdal nerad, má pro mě docela význam, holt nejde zrušit normálně tak jí vyruší omezením použití.

         • To neni nic ? 10k cisteho, to je cca 14,5k nakladove a k tomu navrat k vypisovani sluzebnich jizd, protoze rezijka slouzi tak na 95% pro sluzebni jizdy… to mame i znacny narust administrativy. Nejak mi to nevychazi…

       • Zde se primo nabizi mnohem jednodussi reseni. S narodnim tarifem se za stavajicich podminek presune i rezijka, takze bude platit celositove pro vsechny dopravce a samozrejme i SZDC. Pro vsechny to pak bude levnejsi, protoze financni kompenzace se pro CD a SZDC nevyplati a ani Jancura pak nebude muset firum kupovat IN100, aby mu neutekli. 😉

      • Dominik: Odbory ČD již moc stávkovat nebudou. Do většiny velkých měst z Prahy mimo několika autobusových dopravců jsou i soukromý železniční dopravci a u regionálních linek to bude obdobné. Takže stavka ze strany ČD by neochromila dopravu jako v 90. letech a pouze by snížila relativní vypravenost vlaků ČD oproti konkurenci, čímž by se ČD poškodily především sami.

       • A kdo tu mluví o ČD? Co provozovatel dráhy? Když to někde vysoutěží soukromník, tak natom budou byti i výpravčí, atd… a bez nich se nehne ani kolo. Resp. Většinovým podílem se podílí na provozování drážní dopravy ČD.

     • Nebýt toho nesmyslu s liberalizací nemuseli jsme takovou blbost, jako jízdenky řešit, ZDO z logiky věci má jezdit dopravce vlastněný státem (hlavně u rychlíku to rozhodně není chování řádného hospodáře,podkopávat vlastní podnik). Ale jo, jen to drobte, snaha likvidace či privatizace ČD je více jak jasná (začalo to změnou v akciovku).

      • Na koridorových tratích se dá jezdit bez dotací a mělo by se jezdit bez dotací na všech. A stát by nepotřeboval svého dopravce dotovat miliardami za objednané vlaky, když to soukromníci jezdí bez dotací.

       • Soukromník ať si tam jezdí třeba s povozem, ale ZDO zajišťuje to, že ty vlaky tam jedou i v méně vytížené časy, že zastaví i tam, kde jinak soukromník nestaví, že třeba během týdne nezruší spoj. Ne ZDO je potřebná i na koridorech.

   • A co cizinci? Turisti, studenti nebo gastarbajtři.
    Ti si budou muset u nás koupit „fízlkartu“, nebo můžou použít nějakou domorodou?
    Třeba má kartu DB, Indické Šangri-la banky nebo Ukrajinského Nemiroff clubu.
    Paní Babišová a pan Kellner mají platinové Visa karty. Tam to bude fungovat taky?

    • tak ono platinova Visa je celkem dostupna i beznemu ovcanstvu – staci se zeptat v bance 😀 dokonce ani „ultrapremiove karty“ typu AmEx Centurion uz dnes nejsou nikterak vyjimecne…

    • Nehodnotím faktickou (ne)využitelnost plánovaného opatření, nýbrž obavy ze špehování občanů. Někdy v roce 1994 vyšel zajímavý článek v magazínu 100+1, který se týkal (tehdejších) technických možností a vymožeností pro fízlování občanů. Mezitím uplynula spousta vody, přičemž právě v tomto odvětví technika upaluje zdaleka nejrychleji, neboť pro tyto účely se prostředky najdou vždy, i kdyby na chleba nebylo. Obávat se další fízlkarty tudíž připomíná strach občana, který odmítá vlézt do nádrže s hladovými krokodýly, poněvadž se u dna drží pijavice.

     • už to mělo bý dávno, ingognito se nemá cestovat.Já bych dal rušičky aji na předplacený telefony na veřejnosti.

    • Nevidím důvod, proč by to nemohlo fungovat jako u pražské „Lítačky“, kterou lze navázat na normální platební kartu, kterou má dneska každá socka, tím spíše cizinec, který cestuje po světě. Do roku 2020 už bude bezkontaktních karet velká většina.

     Nevím, proč do toho taháte „platinovou“ kartu.

   • Mobil můžu vypnout. Nebo můžu vzít starý tlačítkový bez OS a s neregistrovanou SIM kartou. Platit se dá taky v hotovostí, pokud máte účet tak vybírat hotovost z bankomatu v místě bydliště. Lidi jsou blbí a nechávají za sebou elektronickou stopu a ještě si někteří dobrovolně vedou elektronický kádrový profil na Fejsbuku.

    Jenže já chci být svobodný člověk. Co je komu do toho kdy a kam cestuji.

    • To sice ano, ale není tam nic o tom, že by byla výhradním a jediným možným způsobem využití jednotného „státního“ jízdného – mně to spíše připadá, že zmínka o kartách se vztahuje k dlouhodobějším a síťovým jízdenkám.

  • Jízdenku bude možné zakoupit i papírově. Viz následující část smlouvy s Cendisem:
   V případě nákupu jízdního dokladu prostřednictvím obchodního místa smluvního
   dopravce/smluvního dopravního systému nebo smluvního prodejce Systém realizuje prodej
   s následným tiskem jízdního dokladu. V tomto případě bude v prodejním zařízení, které
   jízdní doklad Systému vydává, pomocí asymetrické kryptografie vygenerován a s použitím
   privátního klíče zajištěn příslušný QR kód, jako nosič jízdního dokladu, který bude předán
   pokladní aplikaci, která provede tisk na papír.

Newsletter

Partneři


Výběr editora