Vídeň postaví cyklomagistrálu z centra na severovýchod města

Vizualizace cyklostezky v ulici Praterstraße. Pramen: ZOOMVP-MobagVizualizace cyklostezky v ulici Praterstraße. Pramen: ZOOMVP-Mobag

Cyklostezka nazvaná Mega-Radhighway bude spojovat první obvod s oblastí Donaustadt na druhém břehu Dunaje.

Vídeň začne ještě letos s výstavbou nové až šest metrů široké prioritní cyklostezky z centra přes Dunaj na severovýchod města. Sedmikilometrovou cyklodálnici doplní zeleň a „další opatření na zvýšení atraktivity veřejného prostoru“. Záměr oznámil vídeňský magistrát.

Cyklostezka nazvaná Mega-Radhighway bude spojovat první obvod s oblastí Donaustadt na druhém břehu Dunaje. V centru se napojí na okružní Ringstraße, povede přes most Aspernbrücke překlenující Dunajský kanál a ulici Praterstraße k dopravnímu uzlu Praterstern. Odtud bude pokračovat dále k Dunaji a přes jeden z hlavních vídeňských mostů až do čtvrti Donaustadt.

Plánovaná cyklodálnice ve Vídni. Pramen: Mobilitätsagentur Wien

Plánovaná cyklodálnice ve Vídni. Pramen: Mobilitätsagentur Wien

Minimální šířka obousměrné cyklostezky bude vždy přesahovat čtyři metry, na některých úsecích bude rozšířena na šest metrů. Celá trasa bude také splňovat standardy dálkových cyklotras. Výstavba proběhne v několika etapách. První práce začnou už v letošním roce, hotovo má být do podzimu 2024.

Většina ulic a náměstí na trase projde podle magistrátu revitalizací. Nová cyklodálnice a doprovodná opatření odrážejí dlouhodobé plány rozvoje města Vídně, včetně čerstvě prezentované Smart Klima City Strategie.

Tagy cyklostezka Vídeň
31 komentářů