Vedra zpozdila opravu plzeňské tramvajové trati v Koterovské ulici

Tramvaj na Koterovské ulici. Foto: M. Pecuch / Plzen.euTramvaj na Koterovské ulici. Foto: M. Pecuch / Plzen.eu

Během veder nebylo možné betonovat.

O několik dnů později, než bylo plánováno skončí rekonstrukce tramvajové trati v Koterovské ulici  v Plzni. Důvodem jsou podle města vedra, která posunula harmonogram oprav. Tramvaje mají vyjet na opravený úsek 6. září. Výluka zasáhne i začátek školního roku. Město vyzvalo rodiče, aby nevozili děti autem až ke škole a použili raději MHD a ke škole došli pěšky.

Vedra narušila harmonogram betonování. Během vysokých teplot nebyla pokládka betonu možná, zkomplikovala se i výměna vodárenských sítí pod tramvajovým tělesem. Koleje mají být dokončeny do neděli 4. září, 5. září pak proběhne demontáž výhybky, zvané kaliforňan, před kruhovým objezdem na náměstí Generála Píky. Ta nyní umožňuje tramvaji přejet z jedné koleje na druhou a poté, co si řidič přesedne do řídicí kabiny na druhé straně vozu, může vozidlo vyjet opačným směrem. V úterý 6. září ráno pak mají vyjet první tramvaje linky číslo 2 ze Světovaru po Koterovské do centra a do Skvrňan.

Během prvních tří školních dnů, tedy čtvrtka 1. září, pátku 2. září a pondělí 5. září, se tak budou muset žáci a studenti zdejších škol obejít bez cesty tramvají po Koterovské od náměstí Generála Píky na Světovar. Vzhledem k tomu, že ulice napojující se na Koterovskou kolmo v místě stavby jsou zaslepené a zobousměrněné, vyzývá město rodiče, aby děti poslali do školy prostředky MHD nebo je aspoň autem nevozili až před školu, kde by kvůli zaslepení například Brojovy nebo Spojovací ulice mohlo v ranních špičkách docházet ke kongescím. Rodiče, pokud už musí jet s dětmi autem, by měli děti vysadit dále od školy a nechat je dojít posledních pár bloků ke škole pěšky.

Přes tři měsíce trvající oprava

Oprava Koterovské začala 1. června, vyjde na 70 milionů korun. Důvodem opravy je špatný stav trati. Tramvaje zde musejí v některých místech projíždět velmi pomalu.

Poslední větší oprava trati proběhla v roce 1997, kdy byly původní stojinové kolejnice zalité v asfaltovém povrchu nahrazeny tzv. BKV panely. BKV panel je speciální typ železobetonového panelu se žlábky, do nichž se upevňují tramvajové kolejnice. Panely tedy nahrazují pražce, přičemž horní plocha panelu plní zároveň roli krytu kolejového svršku.

V loňském roce se stav kolejí na trati číslo 2 na Světovar prudce zhoršil. Proto zde bylo nutné snížit rychlost tramvají i na deset kilometrů za hodinu. „Skokové zhoršení tratě v kritickém úseku před konečnou nás přimělo k urychlení oprav na trati. S ohledem na technologie i provoz byla stavba naplánována tak, aby omezila co nejméně cestujících,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

BKV panely na trati jsou už za svou životností a byly odstraněny. „Nová technologie, která tu bude instalována, umožní ponechat původní podkladní betonovou desku a díky plochým ocelovým pražcům navrátit stojinové kolejnice a asfaltový kryt tratě. Tato nová technologie byla prvně v malé míře použita v rámci rekonstrukce vozovny Slovany, takže větší použití do samotné tratě je tak v Plzni premiérou,“ popsal chystané práce vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně Jan Hakl. Nová technologie umožní rychlé i cenově výhodné řešení pro další čtvrtstoletí provozu tratě.

Součástí této stavby je i rekonstrukce zpomalovacích prahů při zastávce Radnice Slovany. Při ní bude upravena geometrie a výška příčného prahu dle platných technických předpisů, čímž se zlepší nájezdy. Dále byla provedena celoplošná oprava vozovek v celém úseku.

Tagy Koterovská Plzeň Plzeňské městské dopravní podniky PMDP Správa veřejného statku města Plzně
2 komentáře