V pražském Braníku by u nádraží mohla vyrůst nová tramvajová vozovna

Terminál MHD Braník. Autor: Honza Groh (Jagro), https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9659839Terminál MHD Braník. Autor: Honza Groh (Jagro), https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9659839

Studie zahrne také parkoviště P+R, odstavnou plochu pro autobusy MHD, umístění tramvajové smyčky a návaznost na vlaky.

V pražském Braníku by u nádraží mohla vyrůst nová tramvajová vozovna. Město nyní prostřednictvím své společnosti Pražská developerská společnost (PSD) vypíše soutěž na zpracovatele studie dané lokality. Studie prověří možnosti umístění vozovny a rovněž dalších staveb. Přesné parametry vozovny PSD dodá pražský dopravní podnik (DPP). Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní. DPP nyní buduje novou vozovnu v Hloubětíně.

Vozovnu plánuje město s ohledem na rozvoj tramvajových tratí zejména na jihu metropole. Ušetří se tím čas a množství kilometrů, které musí tramvaje ujet, než se ze současných vozoven dostanou na svou trasu. To se týká například nyní prodlužované trati z Modřan na Libuš a jejího následného prodloužení na Nové Dvory nebo plánované trati do Komořan.

Studie bude zahrnovat nejen samotnou vozovnu, ale také napojení inženýrských sítí a kolejí, umístění záchytného parkoviště P+R, odstavnou plochu pro autobusy MHD, umístění tramvajové smyčky a návaznost na vlaky a další veřejnou dopravu. Zároveň bude prověřena možnost výstavby administrativní budov či bytového domu a vznikne urbanistický návrh proměny veřejného prostranství.

Návrh rovněž zahrne hospodaření s dešťovou vodou, zásady takzvané modro-zelené infrastruktury, energetickou soběstačnost a tak dále. Studie pojedná také protipovodňovou ochranu a navrhne další postup v jejím vybudování.

Dopravní podnik v současné době opravuje vozovnu v Hloubětíně. Starou budovu nechal strhnout v roce 2019, nová má být dokončena v příštím roce. DPP využívá sedm vozoven, a to Hloubětín, Kobylisy, Motol, Pankrác, Strašnice, Vokovice a Žižkov. Podnik má přes 900 tramvají. Náklady na provoz tramvají se v Praze ročně pohybují přes tři miliardy korun.

Tagy dpp Hlavní město Praha vozovna Braník
56 komentářů