V Praze vypluly přívozy. Mezi Holešovicemi a Karlínem jde o poslední sezónu

Přívoz P2. Pramen: ROPIDPřívoz P2. Pramen: ROPID

Podle ROPIDu může být přívoz P3 alternativou k autobusům během rekonstrukce Barrandovského mostu.

V Praze o tomto víkendu vypluly sezónní přívozy, které od konce března do konce října doplňují celoroční přívozy P1 a P2. Oproti předchozím letům došlo k několika změnám, a to na linkách P3, P4, P5 a P7.

Podolský přívoz P3 pluje nově v kratší trase, kterou umožnilo zprůchodnění části Žlutých lázní (volně přístupný areál Dvorce). Díky tomu jsou místo původního Veslařského ostrova novým pravobřežním přístavištěm Dvorce s lepší dostupností zastávek tramvají a autobusů.

„Přívoz P3 tak může být vítanou alternativou při blížící se rekonstrukci Barrandovského mostu, kdy lze očekávat negativní vliv na provoz autobusových linek vedených přes most. Výhodou je i zkrácení intervalů linky P3 – z původních 20 minut na 15 minut a v ranní špičce na 10 minut,“ uvedl mluvčí ROPIDu Filip Drápal.

Výtoňský přívoz P5 nově pluje celodenně v kratším intervalu 20 minut a bude zajišťovat i obsluhu přístaviště Kotevní (do loňska obsluhováno samostatnou linkou P4, nově ale v režimu „na znamení“). Tím dojde podle ROPIDu k posílení kapacity mezi ostrovem Císařská louka a Výtoní, současně však zůstalo zachováno i méně poptávané spojení na levý břeh Vltavy.

Holešovicko-karlínský přívoz P7 ve své poslední sezóně již nebude obsluhovat ostrov Štvanice, protože východní cíp ostrova je odříznut záborem staveniště nové lávky. Právě nová lávka přívoz nahradí.

Seznam pražských přívozů v provozu od 26. března 2022

P1 Sedlec – Zámky: V provozu denně do 20:00, v pracovní dny od 5:25, o víkendech od 6:45.
P2 V Podbabě – Podhoří: V provozu denně do 22:00, v pracovní dny od 5:25, o víkendech od 6:30.
P3 Lihovar – Dvorce: V provozu denně do 22:00, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.
P5 Císařská louka – Kotevní – Výtoň: V provozu denně od 8:00 do 19:00–21:00 podle denního světla.
P6 Lahovičky – Nádraží Modřany: V provozu denně do 19:00–21:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.
P7 Pražská tržnice – Rohanský ostrov: V provozu denně do 19:00–22:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.

Tagy přívozy v Praze ropid
5 komentářů