V Plzni začala tři měsíce dlouhá tramvajová výluka, trať do Bolevce bude tišší a zelená

Tramvaje na Plaské ulici. Foto: PMDPTramvaje na Plaské ulici. Foto: PMDP

Uložení kolejnic s novými komponenty z recyklované pryže ztlumí hluk a vibrace kolejnic.

Až do 18. listopadu musí cestující tramvajové linky 1 v Plzni počítat s omezením v úseku Bolevecká náves – Bolevec v Plaské ulici. V pátek zde začala rekonstrukce posledního úseku této trati, která přinese nové a lepší koleje, změnu uložení a také zelený tramvajový pás. Výsledkem má být tišší provoz.

Kvůli výluce byla zavedena náhradní autobusová doprava v úseku Mozartova – Bolevec. Cestující budou přestupovat z tramvaje na autobus v zastávce U Gery. Řidiči projedou v opravovaném úseku Plaské jen v jednom jízdním pruhu.

Tramvajová trať od manipulační konečné v Mozartově ulici do Bolevce byla v roce 1990 a po více než 30 letech provozu je již ve špatném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci. V tomto úseku jezdí tramvaje po konstrukci tvořené kolejnicemi na dřevěných pražcích ve štěrkovém loži. Délka části dvoukolejné tramvajové trati, která se bude opravovat, je asi 850 metrů a nezahrnuje krátký úsek v křižovatce ulic Plaské s Okounovou, který prošel obnovou před nedávnem, a vlastní obratiště na konečné v Bolevci.

Pražce z předepjatého betonu, uložení z recyklované pryže

„Kolejový rošt bude v přímém úseku nově vystavěn z pražců z předepjatého betonu a mimo krátké úseky v křižovatkách se poprvé v Plzni osadí kolejnicemi tzv. železničního tvaru bez typického tramvajového žlábku. Uložení kolejnic s novými komponenty z recyklované pryže ztlumí hluk a vibrace kolejnic. Na jaře 2022 pak bude jako novinka v kolejišti položena vodozádržná podkladová vrstva pro zeleň, na kterou budou poté v Plzni poprvé vysázeny suchomilné rozchodníky, které zlepší nejen vzhled celé komunikace, ale také sníží hluk i prašnost od tramvajové dopravy,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy Michal Vozobule. Po tramvajové trati na Slovanské aleji půjde o další zelenou trať v Plzni.

V přímém úseku tratě bude snesen stávající kolejový rošt a odtěženy konstrukční vrstvy podloží. Poté bude zhotoveno nové odvodnění, štěrkové lože, kolejový rošt a vodozádržný zákryt pro chystané ozelenění trati. Předtím bude ještě nutná několikadenní výluka na zajištění finálního podbití tratě. Součástí stavby je i rekonstrukce trati v Tachovské ulici mezi Plaskou a vjezdem do konečné Bolevec. Zde bude provedena konstrukce trati na pevné jízdní dráze s klasickými tramvajovými kolejnicemi. Kvůli dodržení technologických postupů betonáže tak dojde na několik týdnů k uzavírce Tachovské ulice od Plaské k vjezdu do točny pro individuální automobilovou dopravu.

Tagy Plaská Plzeň Plzeňské městské dopravní podniky PMDP zelený pás
20 komentářů