V Plzni přestěhovali nevyužitou lávku z pole, bude sloužit na nové cyklostezce

Umístění nové lávky v Lahošti. Foto: M. Pecuch / plzen.euUmístění nové lávky v Lahošti. Foto: M. Pecuch / plzen.eu

Cyklostezka na jižním okraji Plzně bude otevřená během několika týdnů.

Z blízkosti dálnice D5 u Plzně včera zmizela lávka, která zde roky byla „uskladněna“ pro svoji nepotřebnost. Město nakonec pro mostní konstrukci našlo nové využití. Stala se základem lávky přes rokli V Lahošti na novém úseku cyklostezky z Radobyčic do Útušic přes rokli V Lahošti.

Přesun lávky byl součástí stavby za téměř 18 milionů korun. Pěší a cyklisté by se po novém úseku greenway Úhlava měli projít a projet již na počátku letních prázdnin.

Původně tato konstrukce přemosťovala komunikaci I/27 na Borských polích v Plzni. S výstavbou prodloužení tramvajové trati na Borská pole byla lávka demontována a nahrazena mostem pro tramvaje. Od té doby ležela u dálnice.

„Jde o další úsek plzeňských greenways, který nabídne cyklistům alternativu bezpečného dojezdu do Plzně po stezce místo po silnici. Na stávající komunikaci z Útušic do Radobyčic totiž v posledních letech silně vzrostl provoz. Nový úsek navazuje na již hotové cyklistické propojení z Radobyčic do Hradiště,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

„Nový úsek greenway Úhlava začíná v křížení ulic Zářivá a Nad Strání na jižním okraji Radobyčic. Nahrazuje polní cestu k rokli, po které dosud jezdili majitelé chat na kraji svahu nad řekou,“ uvedl Jan Kuneš, který koordinoval projektovou přípravu stavby.

Umístění nové lávky u Plzně. Foto: plzen.eu

Celková délka stezky se třemi výhybnami je 850 metrů, šířka 4,5 metru, a to včetně lávky přes rokli v Lahošti, kde končí katastrální území města Plzně a začíná katastr obce Útušice. Délka nosné konstrukce lávky je 39,5 metru. Kolem stezky je vysázeno na 41 listnatých stromů a 33 keřů. Okolní plochy stezky byly osety bylinnou luční směsí.

Zakázku za 17,8 milionu korun získala Eurovia CZ.

Umístění nové lávky v Lahošti. Foto: M. Pecuch / plzen.euUmístění nové lávky v Lahošti. Foto: M. Pecuch / plzen.euUmístění nové lávky v Lahošti. Foto: M. Pecuch / plzen.eu
Tagy Greenway Úhlava Plzeň
6 komentářů