V Ostravě skončila velká rekonstrukce a prodloužení Masné ulice, nechybí dlažba a zapuštěné kontejnery

Dokončená rekonstrukce Masné ulice v centru Ostravy. Foto: Vojtěch Očadlý / Zdopravy.czDokončená rekonstrukce Masné ulice v centru Ostravy. Foto: Vojtěch Očadlý / Zdopravy.cz

Náklady na stavbu, která trvala necelých sedm měsíců, přesáhly 22,7 milionu korun bez DPH.

Velkou rekonstrukcí a prodloužením prošla Masná ulice v centru Ostravy. Vznikl tak prostor pro odpočinek i převážně pěší komunikace. Místo se nachází v blízkosti nově rekonstruovaných městských jatek a jejich veřejného prostoru s mlatovými komunikacemi doplněnými množstvím zeleně. Náklady na stavbu, která trvala necelých sedm měsíců, přesáhly 22,7 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem byla společnost K2 stavební Moravia.

Povrch ulice tvoří žulové kostky, žulové desky a betonová zámková dlažba. Jedná se o obousměrnou komunikaci s maximální povolenou rychlostí 30 km/hod, která je doplněna o koridor pro cyklisty jedoucí od ulice Českobratrské. Nově je provedena jednosměrná cyklostezka, která převede cyklisty přes ulici Janáčkovu. Dojde tak k napojení na stávající cyklostezku ulice Českobratrské.

Podél komunikace vzniklo deset podélných parkovacích stání, z toho jedno pro zdravotně handicapované. Druhou stranu komunikace rámuje chodník doplněný trvalkovými záhony. Kolem parkovacích míst je vysázeno osm stromů. Instalovány jsou podzemní kontejnery na tříděný odpad. Pro bezpečný průjezd cyklistů i průchod chodců bude nově zřízen sdružený přejezd pro cyklisty a přechod pro chodce přes ulici Janáčkovu, který doplňuje ostrůvek.

Dostupné městské nájemní bydlení

Dokončením realizace ulice Masné vzniknul nový městský blok v okolí rekonstruovaných městských jatek. Prodloužení vytvořilo nejen nové propojení, umožňující pohodlný pohyb po této části města, ale také prostor pro budoucí dostavbu bytových domů navazujících na novostavbu na rohu ulice Janáčkovy,“ uvedla náměstkyně primátora města Ostravy Zuzana Bajgarová.

Zmíněná dostavba bytových domů by měla sloužit dostupnému městskému nájemnímu bydlení po vzoru západních měst a její přípravu město v těchto dnech zahajuje. Přiblížila se rovněž výstavba polyfunkčního objektu pod názvem Rezidence Stodolní, který má v gesci soukromá společnost Linkcity Czech Republic a za jejichž představeným návrhem stojí studio Bogle Architects.

Dokončená rekonstrukce Masné ulice v centru Ostravy. Foto: Vojtěch Očadlý / Zdopravy.czDokončená rekonstrukce Masné ulice v centru Ostravy. Foto: Vojtěch Očadlý / Zdopravy.czDokončená rekonstrukce Masné ulice v centru Ostravy. Foto: Vojtěch Očadlý / Zdopravy.czDokončená rekonstrukce Masné ulice v centru Ostravy. Foto: Vojtěch Očadlý / Zdopravy.czDokončená rekonstrukce Masné ulice v centru Ostravy. Foto: Vojtěch Očadlý / Zdopravy.czDokončená rekonstrukce Masné ulice v centru Ostravy. Foto: Vojtěch Očadlý / Zdopravy.czDokončená rekonstrukce Masné ulice v centru Ostravy. Foto: Vojtěch Očadlý / Zdopravy.czDokončená rekonstrukce Masné ulice v centru Ostravy. Foto: Vojtěch Očadlý / Zdopravy.czDokončená rekonstrukce Masné ulice v centru Ostravy. Foto: Vojtěch Očadlý / Zdopravy.cz
Tagy Masná ostrava ulice Masná
23 komentářů