V Kunovicích začíná velké omezení na I/55, do konce listopadu projedou jen autobusy

Rekonstrukce průtahu Kunovicemi začíná před křižovatkou se silnicí I/50. Foto: Google Street ViewRekonstrukce průtahu Kunovicemi začíná před křižovatkou se silnicí I/50. Foto: Google Street View

Omezení může pomoci veřejné dopravě, autobusy budou moci do Kunovic dál zajíždět.

Po slavnostním zahájení v uplynulém týdnu začnou v úterý hlavní dopravní omezení na silnici I/55 v souvislosti s rozsáhlými úpravami celé komunikace od kunovického kostela až po mimoúrovňovou křižovatku se silnicí I/50.

Omezení chce využít Integrovaná doprava Zlínského kraje na nalákání lidí do autobusů. Ty jako jediné budou moci do Kunovic dál jezdit. „Dá se totiž předpokládat, že cesta spojem IDZK bude Kunovicemi rychlejší než cesta autem po 8 km dlouhé objízdné trase přes Míkovice. V případě zájmu ze strany cestujících jsme navíc ve špičkách připraveni navýšit počet spojů v závazku IDZK v úseku Kunovice – Uherské Hradiště,“ řekl dopravní specialista společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Kamil Khazaal.

Opravy průtahu v Kunovicích potrvají do konce listopadu. „Cílem je zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky provo­zu, včetně pěších a cyklistů, a posílení kapacity silničního průtahu. Ta je na silnici I/55 dlouhodobě nevyhovující. Zejména v pracovních dnech v Kunovicích trápí řidiče časté komplikace a dlouhé kolony,“ řekl ředitel Správy Zlín ŘSD ČR Karel Chudárek.

Zakázka za 116 milionů korun má přinést hlavně bezpečnější provoz, hotovo má být příští rok. První omezení pro řidiče začne příští týden v úterý. Práce provádí Skanska.

Denně podle sčítání dopravy Kunovicemi projede po silnici I/55 11 tisíc aut. Detaily o omezení a objízdných trasách jsou na stránkách Kunovic.

Přesuny autobusových zastávek do zálivů

„Cílový stav celé rekonstrukce by měl podstatně usnadnit průjezd automobilů městem i výrazně zkvalitnit veřejný prostor v našem městě. Projekt také nezapomíná na zvýšení komfortu cyklodopravy i pěších tak, aby byl pohyb obou skupin účastníků silničního provozu v daném úseku bezpečnější. Věřím, že po dokončení této významné stavby společně s vybudováním dalších úseků dálnice D55 již bude dopravní zátěž pro Kunovice mnohem nižší než doposud. To za dočasné omezení spojené s výstavbou určitě stojí,“ řekl starosta města Kunovice Pavel Vardan.

Rekonstruovaný úsek na silnici I/55 má délku 1200 m. V lokalitě křižovatky se silnicí I/50 dojde k přidání řadících jízdních pruhů a zrušení přechodu napříč silnicí I/55. Ten se přesune k autobusovým zastávkám. „Autobusové zastávky přesuneme do zálivů tak, aby nezasahovaly do jízdních pruhů, a upravíme také rampu mimoúrovňové křižovatky v délce 28 m (rampa MÚK v návaznosti na křižovatku s I/55),“ dodal Roman Zbořil ze Skansky. V ulici Na Rynku dojde ke snížení šířky asfaltové vozovky silnice I/55 a podél ní vzniknou par­kovací pruhy s dlážděným povrchem. Budou zde také nové zálivy pro autobusové zastávky. „V příštím roce budou práce pokračovat úpravou napojení v křižovatkách u městského úřadu,“ dodal Zbořil. Detailně je stavba popsána v letáku ŘSD.

Tagy I/55 IDZK Integrovaná doprava Zlínského kraje Kunovice seznam
20 komentářů