V Brně finišuje sedmiletý projekt modernizace 55 křižovatek za 347 milionů korun

Nová světelná signalizace v Brně. Foto: MMBNová světelná signalizace v Brně. Foto: MMB

Brno má díky úpravě křižovatek lepší data pro řízení dopravy.

V Brně letos skončí rozsáhlý projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně. Radní včera na svém jednání schválili několik důležitých dodatků ke smlouvám, díky nimž bude i v letošním roce zajištěno financování jednotlivých etap projektu.

„Za posledních šest let se podařilo komplexně zrekonstruovat nebo vybudovat 47 světelných signalizačních zařízení a doplnit 10 kamerových dohledů těchto semaforů. Kamery slouží především dispečerům, kterým poskytují přehled o aktuálním dění na křižovatkách,“ řekla primátorka Brna Markéta Vaňková.

Aktuálně se provádí práce na závěrečné, šesté etapě. U předchozích je nutné dokončit administrativní činnosti. Proměnou prošlo celkem 55 křižovatek. Město zatím vyšly práce na šesti projektech na 364,9 milionu korun a získalo dotaci ve výši 338,6 milionu korun. Detailní rozpis celého projektu je na stránkách Brna.

Záznamy z kamer využívají také dopravní inženýři nebo pomáhají při sčítání dopravy. Ve čtrnácti úsecích jsou pod zemí optické kabely. „Vybudoval se automatický systém umožňující monitorovat stav křižovatek a jejich detektorů. Dávají nám tak informace o stavu hardwaru pro řízení dopravy. U 55 křižovatek se pak podařilo zkvalitnit jejich vybavenost. To znamená, že získaly modernější software i hardware, aby bylo možné je propojit se zmíněnou dopravní ústřednou,“ dodala primátorka.

Tagy brno preference MHD
33 komentářů