Uzel Brno: Přes dva roky zkoumání a 23 milionů, odpověď se stále hledá

Lokomotivy 1216 Taurus rakouských ÖBB, Brno hl.n., zdroj: České dráhyLokomotivy 1216 Taurus rakouských ÖBB, Brno hl.n., zdroj: České dráhy

Správa železniční dopravní cesty dnes oficiálně představila Studii proveditelnosti Železničního uzlu Brno (ŽUB). „Hlavním cílem bylo poskytnout odborný podklad, ze

Správa železniční dopravní cesty dnes oficiálně představila Studii proveditelnosti Železničního uzlu Brno (ŽUB). „Hlavním cílem bylo poskytnout odborný podklad, ze kterého ministerstvo dopravy ve spolupráci s Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a SŽDC bude moci rozhodnout o konkrétní cílové podobě řešení ŽUB a o dalším postupu projektové přípravy, jenž povede k jeho úspěšné realizaci,“ sdělil náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček.

Podle něj mají nyní město, kraj i další instituce možnost se k jednotlivým variantám vyjádřit, definitivní slovo pak bude mít vláda, kam materiál doputuje nejspíš v březnu.

Základní varianty představil deník Zdopravy.cz už dnes ráno, studie přitom říká, že ať se vybere jakákoliv, bude to pro železniční a městskou dopravu přínos. Jedinou nevýhodnou variantou je podle zpracovatelů možnost zvaná BP, tedy bez projektu. Klíčovou otázkou tak je, jak daleko se bude stěhovat hlavní nádraží. Zda postačí drobný přesun o zhruba dvě stě metrů (Varianta Petrov) nebo jeho výstavba dále od centra v Rosické ulici (Varianta Řeka) v lokalitě dnešního dolního nádraží.

Zaústění tratí do uzlu Brno, varianta A - Řeka. Autor: SŽDC

Zaústění tratí do uzlu Brno, varianta A – Řeka.
Autor: SŽDC

„Každá navržená možnost řešení ŽUB dosahuje různé přínosnosti, ale obecně jakékoliv z navržených řešení projektu prokazatelně přinese významný prospěch společnosti,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

Zaúśtění tratí do uzlu Brno. Varianta B - Petrov Autor: SŽDC

Zaúśtění tratí do uzlu Brno. Varianta B – Petrov
Autor: SŽDC

Studii zpracovávalo sdružení společností Sudop Brno, Moravia Consult a AF Cityplan od května 2015. Původní smluvní cena se přitom navýšila ze 17,5 milionu na 22,7 milionu, což SŽDC odůvodňuje dodatečnými požadavky na další výpočty. Osud hlavního nádraží v Brně však i po dnešku zůstává nejasný. Tisková zpráva, prezentace i studie jsou k nahlédnutí na stránkách SŽDC.

Tagy brno nádraží SŽDC uzel
17 komentářů