Ustupující německé jednotky komplikují po 80 letech život budovatelům D3

Granáty z II. sv. války nalezené v trase dálnice D3. Pramen: Policie ČRGranáty z II. sv. války nalezené v trase dálnice D3. Pramen: Policie ČR

Dálnice se u hranic s Rakouskem staví od ledna, hotovo by mělo být na přelomu let 2025 a 2026.

Na stavbě příhraničního úseku D3 (Nažidla – Dolní Dvořiště) museli tento týden v krátké době už podruhé zasahovat policejní pyrotechnici. Přímo na místě v pondělí řízeným odpalem zlikvidovali desítky kilogramů munice a granátů z období 2. sv. války. Stejnou operaci museli provést i 7. března.

„Za archeologického dohledu zde došlo k nálezům krátkých ručních zbraní a munice. Na konci druhé světové války totiž v těchto místech proběhlo odzbrojení německé jednotky. Munice byla pro převoz nebezpečná, proto ji pyrotechnici zlikvidovali řízeným odpalem,“ uvedla k prvnímu nálezu společnost Swietelsky stavební, která 3,5 kilometru dlouhý příhraniční úsek staví.

Poslední nález představoval podle policie hlavně útočné granáty, a to nejspíš maďarské provenience. O likvidaci munice byla informována i rakouská policie. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nejde o náhodné nálezy, místo bylo předem vytipováno (rozhovor níže).

Dálnice se u hranic s Rakouskem staví od ledna, hotovo by mělo být na přelomu let 2025 a 2026. Podle společnosti Swietelsky stavební nálezy munice harmonogram stavby nenarušily.

Stavba D3 u hranic s Rakouskem. Pramen: Swietelsky stavebníStavba D3 u hranic s Rakouskem. Pramen: Swietelsky stavebníNalezené zbraně z 2. sv. války na stavbě D3. Pramen: Swietelsky stavebníNalezená munice z 2. sv. války na stavbě D3. Pramen: Swietelsky stavebníGranáty z II. sv. války nalezené v trase dálnice D3. Pramen: Policie ČR

Okolnosti nálezu vysvětluje jihočeský mluvčí ŘSD Adam Koloušek

Proběhl v úseku pyrotechnický průzkum?

Ano, v úseku pyrotechnický průzkum proběhl.

Jak je možné, že nezaznamenal zmíněné zbraně a munici?

Pyrotechnické a archeologické průzkumy probíhají zpravidla ještě před zahájením stavby. Jde například o průzkumy před a po vykácení prostorů určených ke stavbě. Průzkumy jsou pak prováděny i v ranějších fázích stavby například po skrývkách ornice. Stavba byla po provedených průzkumech potvrzena jako stavba bezpečná.

Z průzkumů jsou nicméně vyčleněna místa, která nelze kompletně prozkoumat hned a s jejich kontrolou se počítá v průběhu stavby jako například prostory pod vedlejšími komunikacemi (nebo místa kde jsou např. zbytkové konstrukční vrstvy), které budou stavbou dotčeny. Právě pod jednou z komunikací byla zmíněná munice nalezena. Nicméně se nejedná o náhodný objev. Nález byl proveden pod dozorem pyrotechniků a díky dopředu zjištěným anomáliím byla tato oblast předem určena (a ohlášena) jako oblast, kde by právě například munice mohla být nalezena.

Probíhá na budoucích dálničních stavbách pyrotechnický průzkum vždy? Pokud ne, podle čeho se rozhoduje?

Na většině velkých staveb jsou pyrotechnické průzkumy prováděny. U ostatních staveb se pak během inženýrské činnosti na projektových dokumentacích zohledňuje i to, zda zamýšlená trasa v minulosti mohla být oblastí, kde se dá výskyt nebezpečného materiálu očekávat (přítomnost vojska nebo okolí náletů z dob války atp.). Podle toho je pak určen následný postup.

Tagy D3 likvidace munice Nažidla - st. hranice Policie ČR ŘSD
13 komentářů