Úřad přerušil řízení o povolení pro D35 u Jičína, ministerstvo chce další papíry

Vizualizace obchvatu Úlibice. Foto: ŘSDVizualizace obchvatu Úlibice. Foto: ŘSD

Přerušení řízení by nemělo mít zásadní dopad na harmonogram příprav.

Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) přerušil povolování nejzápadnějšího úseku nové části dálnice D35. Důvodem je požadavek na další doplnění podkladů od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To nepředpokládá, že by mělo tímto krokem dojít k zásadnějšímu zpoždění. Jde o obchvat obce Úlibice.

S požadavkem přišlo ministerstvo životního prostředí. „V průběhu řízení bylo zjištěno, že pro vybrané části záměru je nutné v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí doplnit úplný popis změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko EIA,“ uvádí se v rozhodnutí DESÚ.

„Doplněný popis změn byl již na ministerstvo životního prostředí odeslán a nyní čekáme, zdali podklad bude pro MŽP dostačující a vydají tak souhlasné verifikační stanovisko,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Podle něj by neměla mít tato komplikace zásadní dopad do harmonogramu přípravy.

Obchvat obce Úlibice je první kompletně novou dálniční stavbou, kterou řeší od počátku DESÚ.

Dálnice i železnice o dva roky rychleji. Stavební megaúřad už řeší první projekty

Nová trasa dálnice bude 1,6 kilometru dlouhá, její hlavní částí bude mimoúrovňová křižovatka na severním okraji obce, která bude řešit napojení na silnice I/35 a I/16 a v budoucnu na novou trasu silnice I/35 od Turnova. Na druhém konci naváže na úsek Úlibice – Hořice, který má již od loňského roku stavební povolení. ŘSD počítá s tím, že stavba začne příští rok.

Trasa dálničního 
obchvatu Úlibice a přeložky I/16. Foto: ŘSD

Odhadovaná cena stavby je 1,071 miliardy korun, její součástí je i přeložka stávající silnice I/16. Dosavadní silnice I/35 od okružní křižovatky přes obec až po napojení na D35 bude posléze přeřazena do sítě silnic II. třídy, a to jako silnice II/635. Přeložka silnice I/16 je navržena v kategorii S 20,75/90 o délce 845 metrů, povede 55 metrů od stávající trasy silnice. Vznikne na ní spirálová turbookružní křižovatka s průměrem 60 metrů. V rámci přeložky budou doplněny oddělené autobusové zastávky včetně podchodu pro chodce a cyklistická stezka. Stávající křižovatkou denně projede kolem 22 000 vozidel. Stavba je popsána v informačním letáku.

Tagy D35 D35 Úlibice obchvat Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
23 komentářů