ÚOHS zrušil další velký autobusový tendr. Královéhradecký kraj musí dopravce vybrat znovu

Autobus SOR společnosti CDS Náchod. Foto: CDSAutobus SOR společnosti CDS Náchod. Foto: CDS

Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil  výběrové řízení na zajištění veřejné autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji pro léta 2020

Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil  výběrové řízení na zajištění veřejné autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji pro léta 2020 až 2030. Jde o soutěž na zakázku za 7,7 miliardy korun. Královéhradecký kraj proti rozhodnutí úřadu podá rozklad.

K nepravomocného zrušení mělo dojít na základě podnětu Arrivy. Poukázala na to, že v případě objednání menšího nebo vyššího objemu kilometrů se vysoutěžená cena mění v nevýhodnou. Váha takzvané variabilní ceny podle Arrivy umožnila, aby mohl vyhrát i dopravce se základní cenou vyšší než například druhý v pořadí.

Podnět společnosti Arriva popisoval situaci, kdy v případě, že vítězný dopravce bude jezdit o 20 procent kilometrů navíc, bude dražší než druhý v pořadí. Kritéria hodnocení totiž nahrávala možným spekulacím s náklady dopravce a tato praxe se nyní potvrdila v oblasti Trutnovska,“ uvedl mluvčí Arrivy Martin Farář.

Bohužel dojde ke zdržení celého výběrového řízení. Prvostupňové rozhodnutí ÚOHS považujeme za zcela nepředvídatelné, nesprávné a naprosto nesmyslné,“ uvedl v tiskové zprávě náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Soutěž začal zkoumat ÚOHS sám z moci úřední krátce poté, co svůj podnět stáhla společnost Autobusová doprava Podbořany. Podnět podala také Arriva poté, co kraj její námitky odmítl. Podle dřívějšího vyjádření měl ÚOHS pochyb o nastavení hodnotících kritérií. ÚOHS letos už zrušil soutěž například ve Zlínském kraji, v minulosti na několik let zablokoval tendr v Libereckém kraji.

Podle Červíčka antimonopolní úřad náležitě neposoudil skutečnost, že kraj nepředpokládá snížení rozsahu dopravního výkonu, ale naopak počítá s jeho nárůstem. „Pokud by kraj nestanovil hodnotící kritéria tak, jak byla stanovena, vystavoval by se riziku, že při navýšení dopravního výkonu by nebyl schopen zajistit dopravní obslužnost, protože jakékoli navýšení dopravního výkonu by pro Královéhradecký kraj znamenalo enormní nárůst nákladů,“ uvedl Červíček.

Podle vedení kraje se ÚOHS podaným podnětem neměl vůbec zabývat, protože jej podala osoba, která nepodala ve věci námitky. Zákon o zadávání veřejných zakázek přitom podle kraje výslovně stanovuje, že takový podnět se nevyřizuje. „Připravujeme argumentaci pro podání rozkladu a jsme přesvědčeni, že ve druhém stupni bude úřad postupovat ustálenou rozhodovací praxí v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dospěje k závěru, že Královéhradecký kraj při stanovení hodnotících kritérií nijak nepochybil,“ uvedl Červíček.

Královéhradecký kraj v zadávacím řízení rozhodl ve všech osmi oblastech o výběru dodavatelů, přičemž ve třech oblastech, kde dopravci doložili všechny potřebné dokumenty, již odeslal oznámení o výběru dodavatele. V ostatních pěti oblastech oznámení o výběru dodavatele odešle poté, co obdrží a posoudí originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci od vítězů v jednotlivých oblastech.

Královéhradecký kraj vypsal soutěž na zajištění veřejné autobusové dopravy loni v říjnu. Hodnota celé zakázky činí v maximální hodnotě 7,7 miliardy korun, a je proto nejnákladnější veřejnou soutěží v historii kraje. Tendr má zajistit autobusovou dopravu v celém Královéhradeckém kraji do roku 2030.

ČTK + Zdopravy.cz

Tagy Královéhradecký kraj ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje
12 komentářů