Unikátní přejezd, závory na tlačítko a zvlněná lávka. První jízda tramvají z Liberce do Jablonce

Zrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýZrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan Nevyhoštěný

Dvanáctikilometrová trať z Liberce do Jablonce nad Nisou se již za týden otevře pro veřejnost. Vyzkoušeli jsme ji už nyní.

Liberecký dopravní podnik už testuje obnovený provoz na trati, která mu paradoxně dala jméno. S odkazem na meziměstské tramvajové spojení se totiž jmenuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, přestože sousední Jablonec má vlastní MHD.

Nepříliš obvyklé tramvajové spojení obou měst je z roku 1955 a měří 12 kilometrů. Ročně ho využíval až milion cestujících. Provoz byl však zastaralý a na mnoha místech už neodpovídal normám, proto se v roce 2000 začala připravovat modernizace.

Spočívala hlavně ve změně rozchodu z úzkého 1000 mm na klasický železniční 1435 mm, zároveň přestavba vyžadovala řadu přeložek, část do Vratislavic nad Nisou se zdvoukolejnila.

Dosud je v provozu právě jen úsek Liberec – Vratislavice, rekonstrukce trati do Jablonce se dlouho komplikovala a termíny prodlužovaly. Od roku 2022 se pracovalo souběžně na čtyřech úsecích, hotovo mělo být už loni. Nakonec se veřejnost na celé délce spojení sveze poprvé až letos 1. května.

Potkalo nás nešťastné období. Covid-19, změna legislativy, konflikt na Ukrajině, problémy s výkupy několika pozemků od jednoho majitele. To všechno se podepsalo na čase stavby,” říká provozně technický ředitel podniku Ludvík Lavička.

Ten se ujal role průvodce na testovací jízdě, během které popisuje jednotlivé zajímavosti přestavby. „Trať se v několika místech zásadně měnila, proběhlo oddělení od silniční dopravy, měnily se oblouky i konfigurace výhyben,“ vypočítává. Odměnou za změnu rozchodu je podle něj klidnější jízda pro cestující.

Miliony navíc

Pro zdržení byly objektivní důvody. Obdivuji každého, kdo je v této zemi schopen nějakou významnou stavbu včas dokončit,“ říká předseda představenstva dopravního podniku Michal Zděnek. Trať však bude podle něj nyní sloužit další desítky let.

Se zdržením přišlo i zdražení. Zděnek hovoří hlavně o cenách železa. „Firmy za námi přišly, míru navýšení prokázaly a my jsme byli ochotni na to přistoupit,” popisuje. Podnik to stálo navýšení spoluúčasti na nákladech o 50 milionů, celková cena byla 893 milionů bez DPH, většinu hradily eurodotace. Město si kvůli trati vzalo úvěr.

Zastavujeme na začátku prvního modernizovaného úseku, v zastávce Vratislavice nad Nisou, kyselka.

Je to první zastávka na nové trase a zároveň výhybna. Původní trať se přeložila, zvětšil se oblouk a upravila se i silnice I/14, dříve tu totiž bylo hodně silničních nehod. Cela trať se odsunula směrem k Nise.

Najdeme tu raritu, zastávka směrem do Liberce je na katastru Jablonce a naopak,“ uvádí Lavička zajímavost, když k němu znenadání po nově zabezpečeném přejezdu přichází majitel vedlejší Vratislavické kyselky Jan Vokurka. Jakožto „zasloužilý otec opravy tratě“ od něj dostává Lavička bednu minerálek.

Zrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýProvozně technický ředitel DPMLJ Ludvík Lavička a Jan Vokurka. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýZrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan Nevyhoštěný

Unikátní přejezd a společná zastávka

Přesouváme se na nejzajímavější místo celé obnovené trati, do Proseče. Tam byla změna trasování skutečně radikální, původně byla obrazně řečeno o patro níž. „Přeskočili jsme o patro výš, díky čemuž máme společné nástupiště mezi železnicí a tramvají,“ upozorňuje Lavička. Zmizela stará výpravní budova ČD, vznikl osmimetrový násep.

Kvůli tomu bylo však také nutné vybudovat vůbec první český společný přejezd tramvajové a železniční trati. „Museli jsme přistoupit na předpisy velké dráhy. A podle nich musí být nově všechny přejezdy se závorami,“ dodává.

Závory se signalizací jsou ve zkušebním provozu a jejich schvalování Drážním úřadem trvalo dlouho. Ze strany od Liberce je totiž musí tlačítkem aktivovat sám řidič tramvaje.

Není to optimální, budeme na tom ještě pracovat. Přibližovací úseky jsou tu však příliš dlouhé a závory by jinak byly furt dole,“ vysvětluje Lavička.

Bezdrátový spouštěč závor pro přejezd v Proseči nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýUnikátní přejezd pro tramvaje a vlaky v Proseči nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýSpolečná zastávka pro tramvaje a vlaky v Proseči nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýSpolečná zastávka pro tramvaje a vlaky v Proseči nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýUnikátní přejezd pro tramvaje a vlaky v Proseči nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýUnikátní přejezd pro tramvaje a vlaky v Proseči nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýUnikátní přejezd pro tramvaje a vlaky v Proseči nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýUnikátní přejezd pro tramvaje a vlaky v Proseči nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýZrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan Nevyhoštěný

Řidič bere do ruky dálkové ovládání a závory spouští spínačem. „Vjezd je sice zaznamenán nápravovými sčítači, nicméně v tomto směru musím závory spouštět. V případě poruchy se dá systém dispečersky restartovat z Liberce, zpět nahoru jdou už závory samy,“ vysvětluje náš řidič.

Pokud by závory nefungovaly, může je podle pravidel projet rychlostí 10 km/h s dodržením všech náležitostí.

Stejná pravidla platí i pro sousední železniční trať. Na unikátní možnost přestupu tramvaj-železnice na společné zastávce však zatím nereagovaly jízdní řády. Na vlak směr Tanvald budou muset lidé čekat 13 minut. Podle dopravního podniku se však na změně pracuje.

Kaskáda semaforů v Jablonci

Signalizace je v Jablonci zatím vypnutá,“ varuje ředitel Lavička řidiče při příjezdu k městu. Právě podle něj míjíme nejslabší místo tratě, křižovatku Liberecká. Podle Lavičky je malá a je na ní špatný rozhled, pomohlo by zbourání sousedních garáží. Vznikl zde nový odbočovací pruh pro auta, tramvajová zastávka se však oddělila od autobusové.

Následuje kaskáda semaforů a nové přechody pro chodce. Před příjezdem na konečnou v Jablonci Lavička upozorňuje na místo, kde vznikne nová zastávka Lázně. To bude však až v rámci zvažovaného prodloužení trati o 800 metrů do centra města, které se zatím jen projektuje.

Přijíždíme na konečnou. „Nejdříve říkali, že to bude od června, pak od září, pak od prosince. Tak snad to konečně vyjde,“ říká paní Věra pozorující přijíždějící tramvaj v blízkosti konečné zastávky.

Zrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýZrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýZrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan Nevyhoštěný

Vydáváme se na zpáteční cestu. Ředitel Lavička upozorňuje v zastávce Zelené údolí na úplně nový tramvajový most, který zde vede přes lesní cestu.

Původní most byl pro nikdy nepostavenou silnici Vratislavice – Rádlo. Nebyl určen pro těžká vozidla, jezdilo se na výjimku. Jeho poloměr se zvětšil z 56 na 80 metru. Nyni mohou řidiči jezdit rychleji a méně se opotřebovávají kolejnice.“

Tramvaje mohou jet tímto úsekem až 40 km/h. V obloucích jsou žlábkové tramvajové koleje, na rovných úsecích klasické železniční.

Obtížná lávka

Přijíždíme do zastávky Nový svět. U ní vznikla pozoruhodná lávka pro pěší, chodce na ní zaujme netradiční zakončení – povrch je mírně zvlněný, jde se nahoru a dolů. „Zastávku jsme potřebovali dostat blíž obyvatelům, zároveň jsme přesunuli na lepší místo výhybnu,“ říká Lavička.

S kopce a do kopce se jde kvůli podjezdové výšce spodní ulice, musela se upravovat kvůli požadavkům hasičů. „Dostat ji do toho tvaru bylo obtížné,“ popisuje zástupce zhotovitele trati.

Komlikovaná lávka most v zastávce Nový svět. Foto: Zdopravy.cz, Jan NevyhoštěnýZrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýKomlikovaná lávka most v zastávce Nový svět. Foto: Zdopravy.cz, Jan Nevyhoštěný

A jak novou trať hodnotí sami řidiči tramvají? „Je na nových ypsilonových pražcích, koleje jsou neopotřebené, takže je jízda celkově svižnější. Navíc má lépe klopené oblouky, dříve se zde vozy kolébaly,“ popisuje jeden z nich.

Samotná změna rozchodu z 1000 na 1435 mm však na jízdě patrná není. „Není pravda, že je houpání menší, o tom rozhoduje hlavně tvrdost podvozku,” popisuje. Užší rozchod měl Liberec v minulosti společný jen s Bratislavou, kde je dodnes. Nyní je však systém pod Ještědem sjednocen, což vyhovuje hlavně dílnám během oprav.

S opravenou tratí se nyní seznamuje 110 zaměstnanců dopravního podniku. Řidiče v zácviku potkaváme i na trati v protisměru. „Řidiči dřív jezdili nejprve město, teprve pak byli po dalším proškolení nasazování na Jablonec, ten byl vždy specifický kvůli jiné signalizaci,“ vzpomíná řidič.

Tramvaje budou mezi městy jezdit každých 15 minut. Odjezd ze stanice Fügnerova bude tradičně vždy v celou a následně po čtvrthodinách. Jízda až na konečnou trvá 27 minut.

Zrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýZrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýZrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýZrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýZrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýZrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýZrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýZrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýZrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýSpolečná zastávka pro tramvaje a vlaky v Proseči nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýZrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýZrekonstruovaná tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýProvozně technický ředitel DPMLJ Ludvík Lavička. Foto: Zdopravy.cz / Jan Nevyhoštěný
Tagy Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou rekonstrukce tramvajové trati tramvaj Liberec - Jablonec nad Nisou
61 komentářů