U pražské Jižní spojky zmizí úzké hrdlo. Začalo budování odpojovací rampy

Jižní spojka v Praze u Rabakovské ulice. Foto: Google Street ViewJižní spojka v Praze u Rabakovské ulice. Foto: Google Street View

Rampa bude dočasným řešením do dobudování Městského okruhu.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) začala tento týden s budováním nové odpojovací rampy z jižní části Jižní spojky do ulice Rabakovská v Praze 15. Úprava má přinést plynulejší provoz.

Přípravy trvaly několik let i kvůli složitým majetkoprávním vztahům. Jedná se o dočasný sjezd do doby realizace Městského okruhu v této oblasti. Předpokládaný konec stavebních prací je naplánován na druhou polovinu října letošního roku. Akce vyjde na 12,5 milionu korun, neměla by přinést zásadnější omezení dopravy. Zhotovitelem stavby je sdružení firem Porr, Swietelsky stavební a Chic.

V pražské silniční dopravní síti neustále hledáme úzká hrdla a zkapacitňujeme dopravní uzly, aby řidičky a řidiči nemuseli zbytečně stát v kolonách. Vybudováním sjízdné rampy z Městského okruhu na ulici Rabakovská znatelně ulehčíme vytíženému sjezdu do ulice Průmyslová, který je již nyní na hraně své kapacity především pro nákladní dopravu směřující do průmyslové zóny v Hostivaři,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Požadavek na zřízení této sjízdné rampy vznikl proto, aby tato rampa ulehčila vytíženému následnému sjezdu do ulice Průmyslová především o nákladní dopravu směřující do průmyslové zóny v Hostivaři. Rampa Rabakovská je navržena jako jednopruhový sjezd z Jižní spojky s přikázaným směrem odbočování v ulici Rabakovská pouze doprava, tedy na průmyslovou zónu Hostivař. Jelikož je nutné zachovat obslužnost oblasti, rampa ve druhém úseku je navržena obousměrná s napojením na obslužné komunikace.

Nová rampa z Jižní spojky do Rabakovské ulice v Praze 15. Foto: TSK

Nová rampa z Jižní spojky do Rabakovské ulice v Praze 15. Foto: TSK

Úleva i pro Švehlovu

TSK podle dopravně inženýrských podkladů předpokládá, že za průměrný pracovní den jednosměrnou rampou pojede z Jižní spojky 2 900 vozidel. Z toho zhruba 230 vozidel bude nad 3,5 t.

Dopravní zátěže se na toto nové propojení přenesou ze dvou základních dopravních směrů. První je ze směru Jižní spojka – Průmyslová, kde vozidla ve směru Průmyslová JIH projíždějí dvěma silně zatíženými světelně řízenými křižovatkami před nájezdem na ulici Průmyslová. Další snížení dopravních intenzit se týká také Švehlovy ulice. Ta je sice řešena v základním uspořádání jako relativně kapacitní čtyřpruhová komunikace, nicméně procházející hustou obytnou zástavbou.

„Součástí stavebních prací bude i vybudování kompletního odvodnění komunikace. Počítáme také s úpravou stávajících chodníků a veřejného osvětlení. Stavební práce se dopravy na Jižní spojce prakticky nedotknou. Neplánujeme žádná zásadní omezení, řidiči musí pouze počítat s nájezdem a výjezdem vozidel ze stavby v ulici Rabakovská,“ doplnil Josef Richtr, náměstek generálního ředitele a místopředseda představenstva TSK.

Tagy Chic Jižní spojka Porr Praha 15 Rabakovská Swietelsky stavební Technická správa komunikací TSK
14 komentářů