dpp

U Prahy se rozhýbává další velká stavba. Čtyřproudá výpadovka na Kolín už soutěží bagry

Obchvat Běchovic, Újezdu a Úval má měřit přes 12 km, bude dálničního typu a vyjde na 6,4 miliardy.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypsalo soutěž na zemní práce záchranného archeologického výzkumu na přeložce silnice I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly.

Dálniční přeložka silnice I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly. Zdroj: ŘSDVizualizace křižovatky Pražského okruhu u Běchovic. Foto: ŘSDVizualizace křižovatky D0 u Běchovic. Foto: YouTube

Jde o další posun výstavby čtyřproudé výpadovky z Prahy směrem na Kolín, jejíž vznik je podmíněn dostavbou části 511 Pražského okruhu mezi D1 a Běchovicemi.

Obě stavby budou využívat novou mimoúrovňovou křižovatkou Dubeč, ta je napojí také na Štěrboholskou spojku. Na úseku 511 začaly archeologické práce minulý týden v pátek.

„Konečně se koplo do země.“ Na Pražském okruhu startuje průzkum, na povolení se dál čeká

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí přes 385 milionů korun bez DPH. Je však více než pravděpodobné, že se vysoutěžená cena výrazně sníží. V případě zmíněného „sesterského“ úseku 511, který je podobně dlouhý, byla odhadovaná cena 488 milionů korun, vítězná nabídka společnosti Okrouhlický vyšla nakonec na pouhých 69 milionů.

To nacenění zemních prací dle současných tabulek není správné, na tom musíme ještě pracovat,“ uvedl k velkým rozdílům v cenách minulý týden Mátl.

Předmětem zakázky je provedení zemních prací s dokácením zeleně a odstraněním pařezů pro provedení záchranného archeologického výzkumu. Vítěz se bude řídit již zpracovaným projektem stavby od firmy Pudis a archeologů, kteří jsou od loňského října soutěženi zvlášť.

Na stavbu nyní dál běží výkupy pozemků v rámci majetkoprávní přípravy. Letos v březnu se zasmluvnila firma na kácení dřevin. Probíhá projednávání dokumentace pro změnu územního rozhodnutí, které má stavba už od roku 2022.

Tento měsíc by měla být dokončena finální projektová dokumentace. Následovat bude už jen vydání stavebního povolení a soutěž na zhotovitele.

Podle letáku ŘSD se má stavět v letech 2025 až 2027, náklady se odhadují na 6,4 miliardy korun.

EIA vznikla už před 21 lety

Přeložka bude mít dálniční parametry, v každém směru budou dva jízdní pruhy. Má za úkol odvést tranzitní dopravu ze stávající I/12, tedy z centra Úval, Újezdu nad Lesy a Běchovic.

Dnešní „dvanáctka“ se s dokončením nové silnice přesune do nižší kategorie, což obcím umožní úpravy center směrem ke zklidnění dopravy. Předpokládaná intenzita dopravy na přeložce po jejím dokončení činí více než 30 tisíc aut denně.

Pokrok v přípravě je pro obyvatele obcí i řidiče dobrou zprávou, zároveň je ale projekt příkladem neschopnosti státu zahájit klíčové stavby včas. Stavba prošla posouzením vlivu na okolí (EIA) už v roce 2003, a to podle zákona z roku 1992.

V roce 2015 ale ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko zrušilo v návaznosti na přijatou novelu zákona. Projekt se totiž nedostal na seznam strategických staveb, kterým se platnost starých stanovisek EIA obnovila ve zjednodušeném procesu. Nový souhlas v procesu EIA stavba získala v únoru 2018, kdy ŘSD mluvilo o zahájení začátkem roku 2021.

Tagy archeologický průzkum Běchovice Běchovice - Úvaly I/12 Záchranný archeologický výzkum
215 komentářů